Naujienos

2016 m. pagrindiniai šalies ekonominiai ir socialiniai rodikliai

2017-01-30 18:53:06

2016 m. šalies bendrasis vidaus produktas (BVP) to meto kainomis siekė 38,6 mlrd. EUR, remdamasis išankstiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Palyginti su 2015 m., realus BVP pokytis sudarė 2,3 proc. (nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos – 2,2 proc.). 2016 m. BVP augimą lėtino sumažėjusi žemės ūkio ir statybos sektorių pridėtinė vertė, tačiau kiti sektoriai išlaikė nuoseklų augimą.

BVP augo visais 2016 m. ketvirčiais: I ketv. – 0,6 proc., II ir III ketv. – po 0,4 proc., IV ketv. – 1,3 proc.

Po dvejų metų iš eilės fiksuotos metinės (2016 m. gruodžio mėn., palyginti su 2015 m. gruodžio mėn.) defliacijos 2016 m. Lietuvoje užfiksuota metinė 1,7 proc. infliacija. Per 2016-uosius vartojimo prekės pabrango 1,5 proc., paslaugos –
2,4 proc.

Metinei infliacijai daugiausia įtakos turėjo degalų ir tepalų, pieno ir jo produktų, sūrio, alaus, viešojo maitinimo restoranuose, kavinėse ir panašiose įstaigose paslaugų, tabako gaminių, mėsos ir jos produktų kainų padidėjimas bei šilumos energijos, telefono paslaugų, elektros energijos, atostogų išvykų, dujų kainų sumažėjimas.

Valstybės ir savivaldybių institucijų administruojamos kainos per metus sumažėjo 3,7 proc., o rinkos kainos padidėjo 2,5 proc.

Pagal suderintą vartotojų kainų indeksą apskaičiuota 2016 m. vidutinė metinė (2016 m., palyginti su 2015 m.) infliacija Europos Sąjungoje sudarė 0,3 proc., euro zonoje – 0,2, Lietuvoje – 0,7 proc. Be Lietuvos, vidutinė metinė infliacija fiksuota dar 14 ES šalių, nulinė – Danijoje, Graikijoje ir Liuksemburge, 10 ES šalių užfiksuota defliacija.

2016 m. pramonės produkcijos parduota už 18,6 mlrd. EUR to meto kainomis, tai palyginamosiomis kainomis 2,3 proc. daugiau nei 2015 m. Užsienio rinkose gamintojų parduodamos produkcijos dalis sudarė 64,6 proc.

Sparčiausiai augo variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamybos produkcija – 25,1 proc., kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių – 20,4, pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų – 22,3, metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, – 16,7, tekstilės gaminių – 14,6, medienos ir medienos gaminių, išskyrus baldus – 7,7 proc.

Sumažėjo odos ir odos dirbinių gamybos produkcija – 16,9 proc., kitų transporto priemonių ir įrangos – 14,7, rafinuotų naftos produktų – 3,8 proc., gamybos įmonėse.

2016 m. prekių eksportas sudarė 22,5 mlrd. EUR, importas – 25 mlrd. EUR. Palyginti su 2015 m., eksportas ir importas sumažėjo po 1,6 proc. Užsienio prekybos deficitas sudarė 2,5 mlrd. EUR. Daugiausia eksportuota į Rusiją, Latviją, Lenkiją ir Vokietiją. Daugiausia į Lietuvą importuota prekių iš Rusijos, Vokietijos, Lenkijos ir Latvijos.

Eksportas į ES šalis sumažėjo 3,7 proc. ir sudarė 60,9 proc. viso Lietuvos eksporto, į NVS šalis – sumažėjo 9,1 proc. ir sudarė 22,3 proc.

2016 m. sausio–lapkričio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo ir importavo mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos, mineralinių produktų bei chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos.

Lietuviškos kilmės prekių eksportas, palyginti su 2015 m. sausio–lapkričio mėn., sumažėjo 2 proc. ir sudarė 59,5 proc. bendro eksporto, be mineralinių produktų – padidėjo 2,3 proc. Didžiausią eksportuojamų lietuviškos kilmės prekių dalį sudaro naftos produktai, kurių eksportas 2016 m. sausio–lapkričio mėn. dėl naftos produktų pigimo sumažėjo 17,1 proc. Daugiausia lietuviškos kilmės prekių eksportuota į ES šalis (67,6 proc. lietuviškos kilmės prekių eksporto), pagrindinės partnerės – Vokietija, Jungtinės Valstijos, Lenkija, Latvija, ir Švedija.

Lietuviškos kilmės žemės ūkio ir maisto produktų eksportas padidėjo 5 proc., į Rusiją – sumažėjo 2,5 proc., o lietuviškos kilmės mėsos ir pieno produktų į Rusiją visai nebuvo vežta. Pieno produktų eksportas labiausiai išaugo į Lenkiją ir Saudo Arabiją, atsirado naujos pieno produktų eksporto rinkos – Singapūras, Kosta Rika, Marokas.

Mažmeninės prekybos, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą, įmonių apyvarta 2016 m. sudarė 9,5 mlrd. EUR ir, palyginti su 2015 m., padidėjo 6,7 proc. palyginamosiomis kainomis.

Per metus mažmeninė prekyba maisto prekėmis padidėjo 2,3 proc., ne maisto prekėmis – 5,1, automobilių degalų mažmeninė prekyba – 18,9 proc. palyginamosiomis kainomis.

Labiausiai augo užsakomasis pardavimas paštu arba internetu – 25,8 proc., ir telekomunikacijų įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse – 17,4 proc.

2016 m. statybos įmonės šalyje atliko darbų už 2,3 mlrd. EUR, tai 9,7 proc. palyginamosiomis kainomis mažiau nei 2015 m. Nors gyvenamųjų pastatų pastatyta 10,8 proc. daugiau, visų pastatų statybos darbų atlikta 3,3 proc., o inžinerinių statinių statybos – 17,4 proc. palyginamosiomis kainomis mažiau nei 2015 m.

Daugiausia atlikta inžinerinių statinių statybos darbų (42 proc. visų šalyje atliktų darbų), negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų statyba sudarė atitinkamai 37 ir 21 proc. šalyje atliktų statybos darbų.

Užsienyje šalies įmonės atliko statybos darbų už 225 mln. EUR, tai 10,5 proc. palyginamosiomis kainomis daugiau nei 2015 m.

Visų transporto rūšių krovinių vežimo apyvarta 2016 m. padidėjo 4,7 proc., krovinių vežimas – 1 proc.

Bendroje krovinių vežimo apyvartoje didžiąją dalį užima kelių ir geležinkelių transporto apyvarta.

Geležinkelių transporto krovinių vežimo apyvarta sumažėjo 1,8 proc., krovinių vežimas – 0,8 proc.; kelių transporte krovinių vežimo apyvarta padidėjo 8,1 proc., krovinių vežimas – 3 proc.

Krovinių perkrovimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale 2016 m. išaugo 7,8 proc., keleivių srautas oro uostuose – 13,3 proc.

2017 m. sausio 1 d. duomenimis, Lietuvoje veikė 104 074 ūkio subjektai (48 proc. visų Juridinių asmenų registre įregistruotų ūkio subjektų). Per metus veikiančių ūkio subjektų skaičius padidėjo 4,9 proc.

Beveik ketvirtadalis (24,4 proc.) ūkio subjektų užsiėmė didmenine ar mažmenine prekyba, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontu. Daugiau nei 80 proc. veikiančių ūkio subjektų turėjo mažiau negu 10 darbuotojų, juose dirbo 17,9 proc. visų dirbančiųjų. Pagal pajamų dydį vyrauja ūkio subjektai per metus gaunantys iki 0,3 mln. EUR pajamų. Ūkio subjektai, kurie per metus gauna daugiau kaip 40 mln. EUR pajamų, sudaro 0,2 proc. visų veikiančių ūkio subjektų.

2016 m. Lietuvoje buvo įregistruoti 10 442 ūkio subjektai. Tai yra 3,5 proc. daugiau negu 2015 m. Daugiausia naujai įregistruotų ir veiklą pradėjusių ūkio subjektų buvo Vilniaus apskrityje, o mažiausiai – Tauragės.

Per devynis 2016 m. mėnesius Lietuvos įmonės uždirbo 3,8 mlrd. EUR ikimokestinio pelno – 14 proc. daugiau negu per atitinkamą 2015 m. laikotarpį.

Palyginti su praėjusiu laikotarpiu, pelnas prieš mokesčius padidėjo beveik visuose sektoriuose, išskyrus statybos. Labiausiai pelnas išaugo verslo paslaugų (26 proc., arba 235 mln. EUR), apdirbamosios gamybos ir kasybos (18 proc., arba 156 mln. EUR) ir energetikos (45 proc., arba 77 mln. EUR) įmonėse.

Vidutinis įmonių pelningumas (be pagrindinių buveinių veiklos) siekė 6 proc. Palyginti su 2015 m. atitinkamu laikotarpiu, pelningumas išaugo 0,5 proc. punkto. Pelningiausiai dirbo verslo paslaugų (be pagrindinių buveinių veiklos) bei informacijos ir ryšių įmonės, kurių pelningumas siekė atitinkamai 14 ir 12,6 proc.

Mažiausiai pelningos buvo statybos ir prekybos įmonės – jų pelningumas sudarė atitinkamai 3,2 ir 3,3 proc.

Bendrosios žemės ūkio produkcijos vertė 2016 m., palyginti su 2015 m., mažėjo 11,4 proc. Augalininkystės produkcijos vertė sumažėjo 16,7 proc., gyvulininkystės – 1,3 proc. Augalininkystės produkcijos vertės sumažėjimą nulėmė prastesnis žemės ūkio augalų, ypač javų, derlius bei sumenkusios augalininkystės produktų kainos. Javų derlius buvo 16,4 proc., bulvių – 13,1 proc. mažesnis nei pernai metais. Augalininkystės produkcijos vertės mažėjimą sušvelnino gausesnis ankštinių augalų ir cukrinių runkelių derlius (atitinkamai 40,8 ir 25,9 proc.).

Žemės ūkio produktų supirkimo kainos 2016 m. sumažėjo 4 proc. Tam įtakos turėjo 7,3 proc. sumažėjusios augalininkystės produktų supirkimo kainos ir 1,1 proc. – gyvulių ir gyvulininkystės produktų supirkimo kainos.

2016 m. šalyje buvo 1 mln. 361 tūkst. užimtų gyventojų, 116,2 tūkst. bedarbių ir 971,5 tūkst. ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų. Per metus užimtų gyventojų skaičius padidėjo 26,4 tūkst., arba 2 proc., o sumažėjo bedarbių – 17,8 tūkst., arba 13,3 proc., ir ekonomiškai neaktyvių gyventojų – 42,6 tūkst., arba 4,2 proc. 2016 m. nedarbo lygis šalyje buvo 7,9 proc., arba 1,2 proc. punkto mažesnis nei 2015 m. Jaunimo (15–24 metų amžiaus asmenų) nedarbo lygis 2016 m. sudarė 14,5 proc., arba 1,8 proc. punkto mažiau nei 2015 m. Ilgalaikio nedarbo lygis 2016 m. sudarė 3 proc. ir buvo 0,9 proc. punkto mažesnis nei 2015 m.

Vidutinis mėnesinis bruto (iki mokesčių) darbo užmokestis, įskaitant individualiąsias įmones, 2016 m. padidėjo 7,9 proc., arba 57 EUR, ir sudarė 771 EUR. Vidutinis mėnesinis neto (atskaičius mokesčius) darbo užmokestis sudarė 600 EUR ir per metus padidėjo 8,3 proc., arba 46 EUR. Realusis darbo užmokestis per metus padidėjo 7,3 proc.

2016 m., kaip ir 2015-aisiais, bruto darbo užmokestis sparčiau augo privačiajame sektoriuje (9 proc., arba 63 EUR) ir sudarė 759 EUR, valstybės sektoriuje padidėjo 6,1 proc., arba 45 EUR, ir sudarė 796 EUR.

2016 m. bruto darbo užmokestis didėjo visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, ypač apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų (apie 14,5 proc.) bei kitos aptarnavimo veiklos (apie 10,2 proc.).

Vidutinis samdomųjų darbuotojų skaičius šalyje sudarė apie 1 mln. 251 tūkst. Iš jų daugiau nei du trečdaliai (69,4 proc.) dirbo privačiajame, mažiau nei trečdalis (30,6 proc.) – valstybės sektoriuje.

Iš valstybės ir savivaldybių biudžeto finansuojamose įstaigose ir organizacijose 2016 m. dirbo apie 314,9 tūkst. (25,2 proc. viso šalies ūkio) darbuotojų. Iš jų 131,8 tūkst. (41,8 proc.) dirbo švietime, 81 tūkst. (25,6 proc.) – žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo veikloje, 80 tūkst. (25,3 proc.) – viešajame valdyme ir gynyboje, privalomajame socialiniame draudime. Darbuotojų, finansuojamų iš valstybės ir savivaldybių biudžeto, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2016 m. sudarė apie 770 EUR ir per metus padidėjo 6,7 proc.

2017 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 849 tūkst. nuolatinių gyventojų – 39,2 tūkst., arba 1,4 proc., mažiau negu 2016 m. pradžioje. Kaip ir ankstesniais metais, pagrindinė nuolatinių gyventojų skaičiaus mažėjimo priežastis – emigracija. Neigiama neto tarptautinė migracija (29,6 tūkst. daugiau žmonių emigravo negu imigravo) sudarė 75,5 proc. bendro nuolatinių gyventojų skaičiaus sumažėjimo. Dėl neigiamos natūralios kaitos (mirė 9,6 tūkst. žmonių daugiau negu gimė kūdikių) nuolatinių gyventojų skaičius sumažėjo 24,5 proc.

2016 m. gimė 31,2 tūkst. kūdikių, arba 322 kūdikiais (1 proc.) mažiau nei 2015 m., mirė 40,8 tūkst. žmonių, arba 1 tūkst. (2,4 proc.) mažiau.

Praėjusiais metais emigravo 51 tūkst. gyventojų, tai 6,4 tūkst. (14,5 proc.) daugiau nei 2015 m. Šalį paliko 25,8 tūkst. vyrų ir 25,2 tūkst. moterų. Palyginti su 2015 m., emigravusių vyrų skaičius padidėjo 1,5 tūkst. (6,2 proc.), moterų – 4,9 tūkst. (1,2 karto). Kas trečias (-ia) emigravęs vyras ar emigravusi moteris buvo 20–29 metų amžiaus.

2016 m. į Lietuvą imigravo 21,4 tūkst. žmonių, tai 772 (3,5 proc.) mažiau negu 2015 m. Į Lietuvą grįžo gyventi 16,5 tūkst. Lietuvos Respublikos piliečių (77,2 proc. visų imigrantų) – 1,9 tūkst. (10,4 proc.) mažiau nei 2015 m. Pernai į šalį imigravo 4,9 tūkst. užsieniečių, tai 1,1 tūkst. (30,2 proc.) daugiau negu 2015 m. Imigravo daugiau vyrų nei moterų – atitinkamai 12,3 ir 9,1 tūkst. Kas trečias (-ia) imigravęs vyras ar imigravusi moteris buvo
20–29 metų amžiaus, kas ketvirtas (-a) – 30–39 metų amžiaus.

Pastaba: dauguma skelbiamų statistinių rodiklių yra išankstiniai, todėl jų reikšmės ateityje gali keistis. Atkreipiame dėmesį, kad dalis rodiklių pateikiami nepašalinus darbo dienų įtakos.

Komentuojame šią naujieną:

Jūsų komentaras

Jūsų vardas:


Jūsų kontaktai:


Fotorebuso atsakymas:


rebusas
Jūsų komentaro tekstas:Daugiau naujų naujienų
       2021-01-16 09:32:52

Praėjusią parą Lietuvoje registruoti 1122 nauji koronaviruso atvejai

Atlikus 9540 (bendras tyrimų skaičius) tyrimus, vakar Lietuvoje registruoti 1122 nauji koronaviruso atvejai. Per paskutines 7 dienas teigiamų tyrimų dalis: 12,6% Patvirtintų atvejų skaičius per paskutines 7 dienas: 8500
       2021-01-15 13:08:12

Žiemiškos sąlygos kelia pavojus darbo vietose

Žemą oro temperatūrą ypač aktualu įvertinti dirbantiesiems lauko sąlygomis. Elektros linijų tiesimo, krovimo, kelių, inžinerinių komunikacijų tiesimo ir remonto, miško kirtimo, teritorijų, gatvių, kiemų valymo, statybos ir kiti darbai, atliekami lauke, nesustoja ir žiemą.
       2021-01-15 10:59:13

Skaitmeninės technologijos drebina tradicinio žemės ūkio pamatus

Prof. Astrida Miceikienė, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kanclerė Vienas autoritetingiausių pasaulio verslo leidinių „Forbes“ 2017 m. išplatino informaciją apie tai, kad mūsų planetoje visiškai be tiesioginio fizinio žmogaus darbo sėkmingai užaugintas ir nuimtas pirmasis derlius.
       2021-01-15 09:32:52

Praėjusią parą Lietuvoje registruoti 1149 nauji koronaviruso atvejai

Atlikus 9842 (bendras tyrimų skaičius) tyrimus, vakar Lietuvoje registruoti 1149 nauji koronaviruso atvejai. Per paskutines 7 dienas teigiamų tyrimų dalis: 12,9% Patvirtintų atvejų skaičius per paskutines 7 dienas: 9020
       2021-01-15 08:24:06

Išmaniųjų įrenginių kovos: ar planšetė gali atstoti kompiuterį?

Ribos tarp skirtingų išmaniųjų įrenginių kasmet vis labiau nyksta. Planšetės įgyja vis daugiau funkcijų, galios ir universalumo. Todėl dažnam iškyla klausimas, ar galima apsieiti be stacionaraus ar nešiojamo kompiuterio?
       2021-01-15 08:00:56

Kodėl koronavirusas pavojingesnis nėščiosioms ir gimdyvėms?

„Gimdymo metu labiausiai bijojau, kad per medikų dėvimus apsauginius kostiumus, kaukes, skydelius ir kas keturias valandas besikeičiančias pamainas neišgirsiu, ką man sako gydytojai ir nepadarysiu visko taip, kaip reikėtų“
       2021-01-15 07:54:11

Rizika užsikrėsti COVID-19 liga išlieka ir būnant lauke

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) atkreipia dėmesį, kad nesilaikant saugaus atstumo, nedėvint tinkamos apsauginės veido kaukės, užsikrėsti koronavirusu (COVID-19 liga) galima ir būnant lauke, atvirose erdvėse.
       2021-01-15 07:54:11

Jaučiančius COVID-19 simptomus epidemiologai ragina registruotis tyrimui

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai (NVSC), jiems talkinantys savanoriai, atliekantys epidemiologinę diagnostiką, pastebi, kad žmonės neretai, nepaisant jaučiamų koronavirusinei infekcijai (COVID-19) būdingų simptomų, delsia registruotis tyrimui.
       2021-01-15 07:09:38

Sveikesnio gyvenimo receptai: kaip desertuose pakeisti cukrų?

Sausis – mėnuo, kai visi dar turime entuziazmo tesėti sau duotus naujų metų pažadus. Viena sričių, kurios naujų metų pažadai beveik niekada neaplenkia – saldumynų ir desertų vartojimas.
       2021-01-15 07:03:04

Verslas skaitmenizuojasi − LVPA padeda tą daryti sparčiau

Išmanusis įrangos valdymas, robotai, gamybos procesų skaitmeninimas tapo neatsiejamu pažangių ir perspektyvių Lietuvos įmonių atributu. Per pastaruosius penkerius metus LVPA kartu su verslu prie jo modernizavimo prisidėjo beveik 415 mln. Eur investicijomis.
       2021-01-14 09:52:48

Asmens duomenų apsauga: ką galvoja Lietuvos gyventojai

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos užsakymu 2020 m. pabaigoje atlikta daugiau kaip 1 000 Lietuvos gyventojų apklausa. Ji atskleidė, kad visuomenei asmens duomenų apsauga rūpi, o atlaidumas pažeidėjams šioje srityje mažėja.
       2021-01-14 09:42:12

Praėjusią parą Lietuvoje registruotas 1371 naujas koronaviruso atvejis

Atlikus 10182 (bendras tyrimų skaičius) tyrimus, vakar Lietuvoje registruotas 1371 naujas koronaviruso atvejis. Per paskutines 7 dienas teigiamų tyrimų dalis: 13,6% Patvirtintų atvejų skaičius per paskutines 7 dienas: 9867
       2021-01-14 08:17:21

Ekspertas pataria, kaip susitvarkyti kompiuterio darbalaukį – ir kam to reikia?

Kompiuterio darbalaukis vieniems – šventa vieta, kur laikomos tik pačios svarbiausios nuorodos ir dokumentai, o pas kitus ir velnias koją nusilaužtų.
       2021-01-14 07:59:43

Sinoptikams prognozuojant -15 laipsnių šalčio, 10 vaistininkės patarimų

Pastaraisiais metais Lietuvoje neužklumpa didesni šalčiai, todėl 15 laipsnių žemiau nulio nukritusi temperatūra, lietuviams jau yra neįprastas reiškinys. „Eurovaistinės“ vaistininkė Vilmantė Uselienė primena, kaip reikėtų elgtis per šalčius ir ko tokiu oru nepamiršti.
       2021-01-13 13:41:27

Norite išsimiegoti? Savo lovą naudokite tik miegui

Miegas – vienas pagrindinių veiksnių lemiančių gerą savijautą. Pandemijos metu dalis visuomenės išbalansavo savo miego ritmą, pradėdami eiti miegoti ir keltis vis kitu metu. Vaistininkai sunerimę, kad miego higienai skiriama per mažai dėmesio.
       2021-01-13 09:39:16

Praėjusią parą Lietuvoje registruoti 1694 nauji koronaviruso atvejai

Atlikus 11369 (bendras tyrimų skaičius) tyrimus, vakar Lietuvoje registruoti 1694 nauji koronaviruso atvejai. Per paskutines 7 dienas teigiamų tyrimų dalis: 14,1% Patvirtintų atvejų skaičius per paskutines 7 dienas: 10828
       2021-01-13 07:18:26

Menininkai apie 1991 m. sausio įvykius: geriau mirti nei grįžti į praeitį

„Kam kilo mintis paišyti ant barikadų – niekas neatsimena. Tekstilės katedra davė kokius 5 litrus dažų ir šluotų. Turėjau tapybos kursą. Su žiguliuku ir visu kursu nuvažiavom prie tų barikadų, išsikrovėm dažus.
       2021-01-12 14:02:21

Tomas Lūža: nepavyksta pastoti – nebijokite kreiptis į specialistus

Žinoma, kad nevaisingumas paliečia pakankamai daug porų, tačiau daugelis vis dar klaidingai vertina priežastis, dėl kurių nepavyksta susilaukti kūdikio. Kokie veiksniai padeda ar trukdo moteriai pastoti?
       2021-01-12 09:56:17

COVID-19 serganti Seimo narė sukritikavo ir merą Šimašių, ir ministrą Dulkį

"Mano sveikatos būklė gerėja. Taip manau. Su kauke galiu kvėpuoti. Temperatūra kritusi. Kiti parametrai įvairiai. Noriu padėkoti medikams, jų padėjėjams ir savanoriams (čia jų nesutikau. O gal neatpažinau).
       2021-01-12 09:47:55

Praėjusią parą Lietuvoje registruoti 902 nauji koronaviruso atvejai

Atlikus 7601 (bendras tyrimų skaičius) tyrimus, vakar Lietuvoje registruoti 902 nauji koronaviruso atvejai. Per paskutines 7 dienas teigiamų tyrimų dalis: 14,7% Patvirtintų atvejų skaičius per paskutines 7 dienas: 11851
       2021-01-12 07:51:30

VDI: koronaviruso grėsmės nepaisantys darbdaviai ir darbuotojai kenkia sau

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) pastaruoju metu gauna daugiau paklausimų, susijusių su rizikomis kilti COVID-19 protrūkiams darbovietėse. Darbuotojai susirūpinę saugių darbo sąlygų užtikrinimu: ne tik dėl darbdavių taikomų prevencinių priemonių, bet ir dėl kolegų elgesio.
       2021-01-12 07:45:35

Kodėl startuoliai žlunga nespėję įgyvendinti savo idėjų?

Pasaulinė statistika rodo, kad 9 iš 10 startuolių žlunga net neišvystę savo idėjų: 20 proc. jų veiklą baigia dar pirmaisiais gyvavimo metais, dar 30 proc. – antraisiais. Kokios didžiausios ir dažniausios ankstyvos stadijos startuolių klaidos tai lemia ir kaip jų išvengti?
       2021-01-11 14:27:14

Elektros rinkos barometras: praėjusią savaitę elektra Lietuvoje brango 36 proc.

Praėjusią savaitę elektros didmeninė kaina Lietuvoje kilo 36 proc. ir siekė 53,69 Eur/MWh. Panašiai elektros energijos kaina išaugo visose ir kitose Baltijos šalyse – Estijoje ir Latvijoje ji kilo 35 proc. ir siekė 53,38 Eur/MWh.
       2021-01-11 09:52:22

Praėjusią parą Lietuvoje registruoti 775 nauji koronaviruso atvejai

Atlikus 4269 (bendras tyrimų skaičius) tyrimus, vakar Lietuvoje registruoti 775 nauji koronaviruso atvejai. Per paskutines 7 dienas teigiamų tyrimų dalis: 15,2% Patvirtintų atvejų skaičius per paskutines 7 dienas: 12459
       2021-01-11 09:26:32

Nauji metai, blogas elektros plano pasirinkimas: ką daryti?

2020 metų pabaigoje nepriklausomą elektros tiekėją pirmą kartą pasirinko daugiau kaip 87 tūkst. didžiausių buitinių vartotojų. Vis dėlto, elektros kainoms šiemet ėmus kilti dalis gyventojų buvimu laisvoje rinkoje gali nusivilti, jei pasirinko su biržos kaina tampriai susietus mokėjimo planus, perspėja ekspertai.
       2021-01-10 17:19:08

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys apie skaidrumą

"Kai ėmiausi šių atsakomybių, žinojau, jog laukia daug problemų. Tenka apgailestauti, kad, nors Vyriausybė ir SAM deda visas pastangas, kad šalį pasiektų kaip galima daugiau vakcinų, ir jų, pirmiausia, gautų prioritetinėse grupėse nustatyti asmenys, atsirado piktnaudžiaujančiųjų tuo metu, kai svarbiausia vienybė ir sąžiningumas.
       2021-01-10 09:52:22

Praėjusią parą Lietuvoje registruota 1490 naujų koronaviruso atvejų

Atlikus 8162 (bendras tyrimų skaičius) tyrimus, vakar Lietuvoje registruota 1490 naujų koronaviruso atvejų. Per paskutines 7 dienas teigiamų tyrimų dalis: 15,7% Patvirtintų atvejų skaičius per paskutines 7 dienas: 13406
       2021-01-10 07:53:20

Gyventojams – daugiau galimybių susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis

Gyventojai nuo šiol turi daugiau galimybių greitai ir patogiai susipažinti su įvairiuose valstybės registruose bei informacinėse sistemose tvarkomais jų asmens duomenimis.
       2021-01-10 07:46:46

Septynios neteisėtai laikytos lūšys perduotos globoti Belgijos gyvūnų centrui

Šiandien Aplinkos apsaugos departamento Panevėžio gyvosios gamtos inspekcijos pareigūnai Belgijos gyvūnų centrui perdavė laikinai globoti 7 lūšis. Lūšys Joniškyje buvo laikomos neteisėtai ir netinkamomis sąlygomis.
       2021-01-09 09:52:22

Praėjusią parą Lietuvoje registruotas 1641 naujas koronaviruso atvejis

Atlikus 12195 (bendras tyrimų skaičius) tyrimus, vakar Lietuvoje registruotas 1641 naujas koronaviruso atvejis. Per paskutines 7 dienas teigiamų tyrimų dalis: 16,2% Patvirtintų atvejų skaičius per paskutines 7 dienas: 12794
* Skelbiamos įvairių šaltinių naujienos, todėl už jas neatsakome. Kai kurie teiginiai gali nesutapti su www.tvnaujienos.lt nuomone. Neatsakome už vartotojų komentarus.