Naujienos

Septyni naujosios pensijų kaupimo tvarkos mitai

2019-01-04 12:22:03

Nuo 2019 metų atnaujinama antros pakopos pensijų kaupimo tvarka ne tik išplečia papildomai pensijai kaupiančiųjų ratą, bet ir numato naujovių jau taupantiems pensijų fonduose. Pastebima, kad šie pokyčiai kelia šalies gyventojų susidomėjimą.

Kita vertus, jau spėjo susiformuoti ir keletas su kaupimu pensijai susijusių mitų.

Mitas Nr. 1: pensijų fonduose kaupiamas turtas nebus paveldimas

Iš tiesų pensijų fonde kaupiamos lėšos yra paveldimos. Išėjus į pensiją sukauptą turtą ar jo dalį taip pat bus galima paveldėti, tačiau tai priklausys nuo fonde sukauptos sumos ir žmogaus pasirinkto išmokų būdo. A. Cybos teigimu, čia galioja paprasta taisyklė – kol lėšos yra pensijų fondo sąskaitoje, tol jos yra paveldimos. Nebus paveldima ta lėšų dalis, kuri bus pervedama į „Sodrą“ ir kuri bus skirta mokėti anuitetui.

Nuo 2020 metų įsigalios ši išmokų tvarka: numatoma, kad jei sulaukus pensinio amžiaus, pensijų fonde bus sukaupta iki 3 tūkst. eurų, tokia suma išmokama iškart. Sukaupus nuo 3 iki 10 tūkst. eurų, bus mokamos periodinės išmokos iš pensijų fondo, kurios bus paveldimos. Jei sukaupta nuo 10 iki 60 tūkst. eurų, reikės įsigyti pensijų anuitetą iš „Sodros“, bet ir čia yra galimybė užsitikrinti lėšų paveldimumą dar 20-čiai metų.

„Norint, kad didesnė lėšų dalis būtų paveldima, rekomenduojama rinktis atidėtąjį anuitetą. Tokiu atveju nuo pensinio amžiaus pradžios iki dalyviui sukaks 85 metai, bus mokamos periodinės išmokos iš pensijų fondo, o tam skiriama 85-90 proc. sukauptos sumos. Tos lėšos ne tik bus paveldimos, bet ir toliau bus „įdarbintos“ finansų rinkose, todėl bus valdoma jų nuvertėjimo rizika“, - sakė A. Cyba. Nuo 85 metų amžiaus iki gyvos galvos anuiteto išmokas mokėtų „Sodra“, o šiam tikslui būtų skiriami likę 10–15 proc. nuo visos antros pakopos fonde sukauptos sumos – būtent ši dalis ir nebus paveldima.

Mažiau patrauklus variantas paveldėjimo prasme yra standartinis anuitetas, kai išėjus į pensiją visa fonde sukaupta suma bus pervedama į „Sodrą“ ir pensijų išmokos pradedamos mokėti iškart bei mokamos iki gyvenimo pabaigos. Išmokas mokės „Sodra“ papildomai prie valstybės mokamos senatvės pensijos. Kaip ir minėta anksčiau, šios lėšos nebus paveldimos. Jeigu sulaukus pensinio amžiaus yra sukaupta daugiau kaip 60 tūkst. eurų, turto dalis, viršijanti šią sumą, gali būti išmokama vienkartine pensijų išmoka ir yra paveldima, o likusi dalis mokama iki gyvos galvos pagal įsigytą anuiteto variantą.

Mitas Nr. 2: kaupiant pensijai, reikia rinktis tarp antros ir trečios pakopos pensijų fondų

Kadangi finansų ekspertai rekomenduoja pensijoje būti užsitikrinus bent 80 proc. ligtolinių pajamų, kaupimas antros ir trečios pakopos pensijų fonduose ne konkuruoja tarpusavyje, bet papildo vienas kitą. „Kiekvieno žmogaus situacija yra individuali, tačiau kaupimas antroje pakopoje kartu su „Sodros“ pensija leidžia tikėtis užsitikrinti apie 40-50 proc. ligtolinių pajamų lygį. Tuo tarpu trečioji pakopa suteikia galimybę siekti užsitikrinti likusį lėšų poreikį“, - aiškino A. Cyba.

Jis pabrėžia, kad valstybės siūlomus antros pakopos privalumus verta išnaudoti nepriklausomai nuo gaunamų pajamų dydžio. Šiemet valstybės skatinamoji įmoka, skaičiuojama nuo užpraeitų metų šalies vidutinio šalies atlyginimo, į maksimaliai antroje pakopoje kaupiančio asmens pensijų fondą sieks apie 197 eurus per metus. Tai – reikšminga suma tiek gaunantiems mažesnes ar vidutines pajamas, tiek ir uždirbantiems daugiau. O, kaupiant papildomai trečios pakopos pensijų fonduose, galima pasinaudoti GPM mokestine lengvata, kuri priklausomai nuo įmokų į šiuos fondus sumos, per metus siekia iki 300 eurų.

Todėl, turint galimybes, racionaliausia yra išnaudoti visas valstybės teikiamas paskatas, kurių bendra galima suma per metus siekia beveik 500 eurų. Kaupiant tokiomis sąlygomis, per 30 taupymo pensijai metų dalyvaujantis sistemoje gali tikėtis iš viso gauti 14,9 tūkst. eurų skatinimą iš valstybės.

Mitas Nr. 3: pensijų fondai gali bankrutuoti

Pensijų fondų veikimą šalyje prižiūri Lietuvos bankas, o teisės aktai nustato, kad gyventojų pensijų fonduose kaupiamos lėšos jokiu atveju nepatenka į pensijų kaupimo bendrovės sąskaitą ir yra laikomos specialiame banke – depozitoriume, kuris yra svarbi kaupimo sistemos saugumo grandis.

„Dalyvių kaupiamos lėšos yra fiziškai atskirtos nuo pensijų fondų valdytojų turto. Jie kaupimo dalyvių turtu tiesiogiai nedisponuoja. Valdytojai priima sprendimus, kur geriausia „įdarbinti“ lėšas. Kiekvieno sandorio pagrįstumą patikrina bankas saugotojas – depozitoriumas – ir tik įsitikinęs, jog jis neprieštarauja teisės aktams, įvykdo operacijas su fondo turtu. Banko, saugančio fondų turtą, veiklą nuolat prižiūri Lietuvos bankas. Kadangi kaupimo bendrovė dalyvių lėšų tiesiogiai neturi, net ir jos bankroto atveju šios lėšos liktų saugios bei būtų perduotos valdyti kitai pensijų kaupimo bendrovei“, - pabrėžė A. Cyba.

Mitas Nr. 4: antros pakopos pensijų fonduose „apsimoka“ kaupti tik gaunantiems mažas pajamas

„Bendroji rekomendacija yra pradėti kaupti pensijai kuo anksčiau ir skirti tam 10 proc. ir daugiau nuo savo pajamų „į rankas“. Efektyviausia tai daryti išnaudojant kaupimui antrą pakopą ir trūkstamą sumą skiriant kaupimui trečioje pakopoje. Tokia produktų kombinacija leis pasinaudoti valstybės siūlomu skatinimu tiek antroje, tiek trečioje pakopose, nepriklausomai nuo pajamų dydžio“, - sakė specialistas.

Tai iliustruoja pernai 2000 eurų pajamas „į rankas“ gavusio žmogaus pavyzdys, jei jis nuo 2019 m. kaupimui skirtų dešimtadalį šių lėšų ir paskirstytų jas kaupimui antroje ir trečioje pakopoje. Jei jis kauptų antroje pakopoje maksimaliai, jo kas mėnesį iš valstybės gaunama paskata sudarytų apie 16 proc. nuo jo įmokos į pensijų fondą (per metus – beveik 197 eurus), o trečioje pakopoje kaupimui skirdamas trūkstamus 80 eurų kas mėnesį ir, po metų deklaravęs pajamas, jis gautų 20 proc. GPM lengvatą nuo sumokėtų įmokų bei susigrąžintų apie 190 eurų.

„Taip pat didesnes pajamas gaunantiems gyventojams svarbu tai, kad įmokos į antros pakopos pensijų fondus yra skaičiuojamos nuo draudžiamųjų pajamų. Šioms pajamoms, nuo kurių „Sodrai“ mokami mokesčiai, taikomos „lubos“, tad „lubos“ bus taikomos ir įmokai į pensijų fondą. Dėl šios priežasties valstybės į antros pakopos pensijų fondą mokama paskata santykinai išliks reikšminga net ir ženkliai didesnes nei vidutinės pajamas gaunantiems gyventojams“, - sakė A. Cyba. Šios „lubos“ 2019 metais sieks 120 vidutinių darbo užmokesčių, 2020 metais – 84, o nuo 2021 metų – 60 vidutinių darbo užmokesčių per metus.

Mitas Nr. 5: pensijų fondų valdymo bendrovės galės didinti turto valdymo mokestį savo nuožiūra

Kaupiant antros pakopos pensijų fonduose taikomas turto valdymo mokestis, kurio maksimalų dydį nustato įstatymas. 2019 m. jis bus 0,8 proc., 2020 m. – 0,65 proc., kol nuo 2021 m. pasieks 0,5 proc. dydžio metinį turto valdymo mokestį, o turto išsaugojimo fonde šis mokestis sieks tik 0,2 proc. Taigi, 2021 m. valdymo mokestis mažinamas net du kartus lyginant su galiojusiu iki 2019 m., kai jis siekė 1 proc., tad didesnė dalis fonduose sukauptų lėšų liks pensijų fondų dalyviams.

Mitas Nr. 6: „Sodra“ nuo kitų metų pradžios nebepervedinės įmokų, tai turės daryti pats žmogus. To neatlikus, bus užšaldomos sąskaitos, grės baudos ir pan.

„Iš tiesų žmogui įmokų pervedimu pačiam rūpintis neteks – jam pakanka pasirašyti pensijų kaupimo sutartį pasirinktoje pensijų fondų valdymo bendrovėje, įmokas darbdaviai nuskaitys nuo žmogaus darbo užmokesčio, o įmokų į pensijų fondus pervedimu ir toliau rūpinsis „Sodra“, - paaiškino A. Cyba. Taip pat gyventojai ar įmonės galės patys pervesti papildomai lėšų į antros pakopos pensijų fondus, tačiau, kadangi tai yra savanoriškas veiksmas, jokios sankcijos už lėšų nepervedimą negrės.

Mitas Nr. 7: kaupimas pensijai sumažės nuo 6 iki 4,5 proc.

Nors, vertinant papildomo kaupimo pensijai procentų dydžių aritmetinę sumą, atrodo, kad bendrai pensijai kaupti skiriamų įmokų suma 2019 metais sumažės, tačiau nuo šių metų vykdoma mokesčių reforma lems, kad ir toliau kaupiant pensijai maksimaliai, įmokos išliks beveik tokios pačios. Taip atsitiks dėl to, kad atlyginimas „ant popieriaus“ nuo 2019 m. augs 1,289 karto.

Pavyzdžiui, jeigu 2018 m. pajamos „į rankas“ siekė 400 eurų, tai maksimalaus kaupimo atveju (2+2+2) mėnesio įmoka į pensijų fondą 2018 m. buvo 34,4 eurai, o 2019 m. kaupiant maksimaliai (3+1,5) sudarys 34,6 eurus. Jei 2018 m. gaunamas atlygis buvo 1000 eurų į rankas, tai įmoka į pensijų fondą 2018 m. siekė 69,6 eurus, o 2019 m. bus 68,7 eurai, jei atlygis buvo 1500 eurų – atitinkamai 96,7 eurai ir 94,4 eurai.

„Invaldos INVL“ grupei priklausanti „INVL Asset Management“ pensijų fondus valdo nuo 2004 metų. Taip pat bendrovė valdo investicinius fondus, alternatyvias investicijas, individualius portfelius. „Invaldos INVL“ grupei priklausančioms įmonėms daugiau kaip 190 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo valdyti virš 650 mln. eurų vertės turto.

Komentuojame šią naujieną:

Jūsų komentaras

Jūsų vardas:


Jūsų kontaktai:


Fotorebuso atsakymas:


rebusas
Jūsų komentaro tekstas:Daugiau naujų naujienų
       2022-06-30 12:56:13

Visi duomenys turės būti apmokestinami vienodu tarifu

Siekdami užtikrinti atvirą ir nediskriminacinę prieigą prie interneto, ES ryšio operatoriai vartotojams negali taikyti skirtingų duomenų perdavimo kainų pagal jų panaudojimo pobūdį.
       2022-06-29 15:28:52

Žuvies patiekalai tiesiai iš jūros: tartaras, sevičė ir pokės dubuo

Vasara tradiciškai yra grilio metas – ant grotelių ir iešmų keliauja mėsa, žuvis, daržovės ir net sūris. Visgi vasara yra ir laikas, kai norisi valgyti lengviau, gaiviau, o tai padaryti padeda vis gausėjantis šviežio derliaus pasirinkimas.
       2022-06-29 15:21:28

Reanimatologas paaiškino, kodėl įvyksta smegenų mirtis

Smegenų mirtis – plonytė linija, kurią peržengus nebėra kelio atgal. Mirus smegenims, miršta ir žmogus, tačiau dar kurį laiką medicininės įrangos dėka jo širdis gali plakti, savo funkcijas gali atlikti ir kiti organai.
       2022-06-29 15:11:28

Nedžiugina darbas? Patarimai, kaip atrasti mėgstamą

Darbas nebedžiugina? O gal planuojate jį keisti? Ne vienas žmogus darbe yra jautęsis ne savo vietoje, tačiau pakeitus darbą jis ir vėl gali nepatikti. Ką daryti, kad mylimo darbo paieškos pagaliau būtų vaisingos?
       2022-06-29 15:07:13

Pirmosios voveraitės: grybautojas patarė kaip pasiruošti išvykai į mišką

Įsibėgėjus vasarai galime pasilepinti ne tik įvairiausiomis sodo ir daržo gėrybėmis, bet ir grybais, kurių pirmas derlius jau pasirodė ir parduotuvėse.
       2022-06-29 15:00:59

Dalį elektros kainos ir toliau reguliuos valstybė, tai įtakos galutinei kainai

Ne retas gyventojas galvoja, kad pasirinkus nepriklausomą tiekėją, sutartyje sutarta galutinė elektros kaina negali keistis, tačiau net ir nepriklausomo tiekėjo klientams elektros energijos kaina susideda iš dviejų dalių:
       2022-06-29 14:56:02

Prezidentas NATO viršūnių susitikime: penki žingsniai Rusijai sustabdyti

„Rusija išliks ilgalaike karine grėsme NATO, todėl Aljansas privalo imtis būtinų priemonių ženkliai stiprinti savo saugumą, ypač Baltijos regione“, – šiandien Madride prasidėjusiame NATO viršūnių susitikime sakė Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.
       2022-06-28 13:06:05

Koks vanduo geriausiai gaivina per karščius ir kiek jo turime išgerti?

Įsivyravus karščiams itin svarbu organizme palaikyti skysčių balansą. Karštomis dienomis taip ir traukia ledinis vanduo, nes norisi ne tik numalšinti troškulį, bet ir atsivėsinti.
       2022-06-22 12:28:22

Ant laužo – ne tik bulvės, bet ir šakotis: dalijasi Joninių idėjomis

Artėjančios Joninės – dažno laukiama proga iš miesto pabėgti į gamtos prieglobstį. Neatsiejama to dalis – maisto gaminimas lauke ir jaukios akimirkos, susibūrus aplink laužą.
       2022-06-22 08:58:15

Vaistininkė apie gydomąją arbatų galią ir suderinamumą su vaistais

Visi žinome, kad peršalus reikia gerti ramunėlių ar liepžiedžių arbatą, o kosint – čiobrelių, tačiau neretai žinios apie vaistažoles tuo ir pasibaigia. Kokių vaistažolių arbatas vartoti kuriais atvejais ir kaip jas tinkamai paruošti – pataria vaistininkė.
       2022-06-21 15:56:49

Važiuoti su žieminėmis padangomis vasarą – brangu ir nesaugu

„Žieminės padangos jau beveik atgyveno, per vasarą jas visiškai užbaigsiu ir rudenį pirksiu naujas“. Tai yra gana dažnai sutinkama vairuotojų, ypač taupesnių, idėja.
       2022-06-20 21:46:39

Kas gali nutikti, jeigu trumpam sutrinka elektros skaitiklio veikimas?

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir UAB „Perlas Energija“ bei AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl elektros energijos suvartojimo duomenų nesutapimo, elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarties nutraukimo ir mokesčių už elektros energiją perskaičiavimo.
       2022-06-20 20:54:40

Borrellis dėl Kaliningrado: kaltinimas Lietuvai – melas, gryna propaganda

ES užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis pirmadienį pareiškė, kad Lietuva laikosi ES sankcijų blokuodama tam tikrų prekių gabenimą geležinkeliu į Rusijos Kaliningrado eksklavą.
       2022-06-20 20:40:37

Chemija Lietuvoje: ar greitai turėsime Nobelio premiją?

Vilniaus universiteto (VU) chemikai šiemet mini 225-ąsias Chemijos katedros įkūrimo metines. Anot dabartinio Chemijos ir geomokslų fakulteto dekano prof. Aivaro Kareivos, per tiek metų šis mokslas Lietuvoje turėjo ir nuosmukio laikotarpių, ir pasaulyje pripažintų specialistų, ženkliai prisidėjusių prie mokslo raidos.
       2022-06-19 21:54:43

Prezidentei – Pasaulio ekonomikos apdovanojimas

Sekmadienis, birželio 19 d. (Kylis). Prezidentei Daliai Grybauskaitei Vokietijoje, Kylyje, įteiktas prestižinis Pasaulio ekonomikos apdovanojimas (Global Economy Prize 2022).
       2022-06-18 15:20:01

Nepriklausomą elektros tiekėją pasirinko beveik 80 proc. antrojo etapo gyventojų

Šiandien, baigiantis antrajam nepriklausomo elektros energijos tiekėjo pasirinkimo etapui, bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) duomenimis 79,2 proc. arba 586 tūkst. šio etapo vartotojų priėmė sprendimą ir pasirašė sutartį su savo nauju ir nepriklausomu energijos tiekėju.
       2022-06-18 15:17:04

Azijietiška virtuvė vasarą: aštrūs patiekalai atsigaivins per karščius?

Azijiečių virtuvėje naudojami metodai ir ingredientai jau seniai pamėgti sveiką gyvenimo būdą puoselėjančių žmonių. Tokiuose patiekaluose nėra sočiųjų riebalų pertekliaus, beveik nevartojama pieno produktų, maistas dažnai virtas arba troškintas garuose, prioritetą skiriant produktų šviežumui ir sezoniškumui.
       2022-06-18 15:14:05

Nepasirinkusiems elektros tiekėjo – dar savaitė galutiniam apsisprendimui

Antrojo liberalizavimo etapo buitiniai vartotojai, nesuspėję pasirinkti nepriklausomo elektros tiekėjo, tai galės padaryti dar savaitę. Jiems sudaroma galimybė nepriklausomą elektros tiekėją pasirinkti iki sekmadienio, birželio 26 d. imtinai.
       2022-06-18 15:11:24

Specialistai: Norint mažinti skendimų skaičių reikia liautis drausti

Kas penktas lietuvis nemoka plaukti, o 3 iš 10 gyventojų yra bent kartą skendę, rodo skolinimosi internetu platformos „Vivus Finance“ užsakymu atliktas reprezentatyvus šalies gyventojų tyrimas.
       2022-06-17 20:13:14

Laisvalaikis miške ar prie ežero - ne bet kur ir ne bet kaip

Vasarą daugelis žmonių renkasi aktyvias pramogas gamtoje. Vieni skuba prie vandens telkinių, kiti mėgaujasi miško gėrybėmis ir gaiva. Aplinkos apsaugos departamento (AAD) specialistai primena, kad mišką ar kitą gamtos kampelį reikia tausoti, tinkamai jame elgtis bei dalijasi patarimais, kaip poilsiauti atsakingai.
       2022-06-17 08:56:49

Mitai apie autonominį vairavimą

Ar savivaldžiai automobiliai taps realybe? Ir kaip turės pasikeisti žmonių požiūris, kad autonominius automobilius priimtų plačioji visuomenė? Šiuos ir kitus klausimus nagrinėja &Audi tyrimas „SocAlty“, parengtas bendradarbiaujant su 19 šios srities ekspertų.
       2022-06-17 08:51:16

Didysis bijūnų žydėjimas: nuo senųjų veislių iki modernių spalvų ir formų

Nors ir vėluodamas, bet su maksimalia galia ir grožiu, kurio sukaupė per lietumi dosnias savaites, Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sode, didįjį žydėjimą pradėjo turtingiausias Lietuvos bijūnynas: šiemet iš viso maždaug 30 arų plote žydi per 600 bijūnų kolekcinių vienetų.
       2022-06-16 20:43:13

Vitaminų šaltinis – agrastai: naudokite juos ne tik uogienėms

Šviežio derliaus agrastai – jau pasirodė parduotuvių lentynose. Šios gėrybės – nuo seno lietuvių vertinamos, tačiau pastaruoju metu kiek primirštos. O veltui. Šios sodo gėrybės ne tik skanios, bet ir ypatingai vertingos sveikatai.
       2022-06-15 08:50:09

Neapsisprendžiantiems: kaip išsirinkti sau tinkamą IT specialybę?

Pastaraisiais metais darbo rinkoje būtų sunku surasti populiaresnę ir perspektyvesnę sritį, nei IT – šie specialistai nuolat viliojami patrauklia alga, o atvirų darbo vietų kasdien daugėja.
       2022-06-15 08:44:11

Vilniuje pristatytas rekordą pasiekęs 3D gatvės piešinys: įvykiai Ukrainoje

Vilniuje birželio 14 dieną pristatytas didžiausias Baltijos šalyse ir dydžio rekordą Lietuvoje pasiekęs trimatis gatvės piešinys. Visai greta sostinės spaudos rūmų kūrinį pavadinimu „Meilė ir baimė“ nutapė pasaulinio garso menininkas Edgaras Muelleris.
       2022-06-15 08:35:38

„PILETILEVI GROUP“ ir „TIKETOS“ sandoris apribojo konkurenciją

Šiandien Konkurencijos taryba atsisakė duoti leidimą vykdyti koncentraciją Estijos bendrovei „Piletilevi Group“ įsigijus 100 proc. „Tiketos“ akcijų.
       2022-06-11 13:08:16

Tarptautinę falafelių dieną kulinarijos technologė pataria, kaip pasigaminti

Tarptautinė falafelių diena minima birželio 12 d. Falafeliai – tai tipiškas Artimųjų Rytų virtuvės patiekalas, pagamintas iš avinžirnių, kurie yra augalinių baltymų šaltinis, mažinantis blogojo cholesterolio kiekį.
       2022-06-10 19:46:34

Vištų augintojams – nuostolių kompensacijos

Nuostolių dėl Rusijos karo Ukrainoje patiriantys broilerių ir vištų dedeklių augintojai jau gavo pirmąsias kompensacijas. 35 broilerių ir vištų dedeklių laikytojams, pateikusiems paraiškas, pervesta 1,84 mln. Eurų.
       2022-06-10 18:51:26

„Eutelsat“ pašalins draudžiamus rusiškus kanalus

„Eutelsat“ yra pasirengusi sustabdyti Rusijos kanalų „RTR Planeta“ ir „Rossija 24“ retransliavimą savo palydovais birželio 25 d.
       2022-06-10 15:33:57

Keičiasi prekybos internetu taisyklės: į ką svarbiausia atkreipti dėmesį?

Šių metų birželio 1 d. įsigaliojo naujos taisyklės, taikomos santykiams tarp gamintojų, didmenininkų ir mažmenininkų. Naujose taisyklėse ypatingas dėmesys skirtas įmonių veiklai elektroninėje erdvėje.
* Skelbiamos įvairių šaltinių naujienos, todėl už jas neatsakome. Kai kurie teiginiai gali nesutapti su www.tvnaujienos.lt nuomone. Neatsakome už vartotojų komentarus.