Naujienos

RRT mažina administracinę naštą elektroninių ryšių paslaugų teikėjams

2016-02-23 10:31:29

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) patvirtino Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašo pakeitimą, kuriuo naikinamas reikalavimas elektroninių ryšių veiklą vykdantiems asmenims iki kiekvienų metų kovo 1 d. RRT pateikti metinę ataskaitą apie vykdytą elektroninių ryšių veiklą.

foto

Dėl šių pakeitimų elektroninių ryšių veiklą vykdantiems asmenims jau nebereikės iki 2016 m. kovo 1 d. pateikti RRT metinės ataskaitos apie vykdytą elektroninių ryšių veiklą.

RRT, siekdama įgyvendinti savo tikslus bei uždavinius ir vykdyti elektroninių ryšių sektoriaus stebėseną, kartą per ketvirtį ir kartą per metus iš elektroninių ryšių veiklą vykdančių asmenų rinkdavo statistinę informaciją. Siekdama sumažinti viešojo administravimo ir reguliavimo naštą, RRT įvertino renkamos informacijos poreikį ir nustatė, kad galima sumažinti periodiškai renkamų duomenų kiekį. RRT atkreipia dėmesį, kad ir toliau kas ketvirtį rinks statistinę informaciją apie elektroninių ryšių veiklą, o apibendrintus duomenis skelbs viešai RRT interneto svetainėje adresu www.rrt.lt.

LIETUVOS RESPUBLIKOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2005 M. BALANDŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 1V-340 „DĖL bendrŲJŲ vertimosi ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ veikla sąlygŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2016 m. vasario 22 d. Nr. 1V-206

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 29 ir 30 straipsniais:

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 8 d. įsakymą Nr. 1V-340 „Dėl Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi, 29, 30 straipsniais ir 34 straipsnio 9 dalimi bei įgyvendindamas 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (Leidimų direktyva) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 337) ir 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 349):“.

1.2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašą:

1.2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

1.2.2. Pakeičiu 4 punkto vienuoliktąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Kitos Sąlygose vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai yra apibrėžti Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme, Radijo dažnių naudojimo plane, patvirtintame Tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-1160 „Dėl Radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo“.“

1.2.3. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„II SKYRIUS

PRANEŠIMO APIE ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VEIKLOS PRADŽIĄ PATEIKIMO TVARKA“.

1.2.4. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„III SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄLYGOS VYKDOMAI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VEIKLAI“.

1.2.5. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„IV SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE GALINIO ĮRENGINIO NUMERĮ, JO ĮRENGIMO VIETĄ IR KAM JIS PRIKLAUSO TEIKIMO TVARKA“.

1.2.6. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

„26. Viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai privalo Tarnybai pateikti turimą esamą ir buvusią, bet ne ankstesnę kaip už šešis mėnesius informaciją apie galinio įrenginio numerį, jo įrengimo vietą ir kam jis priklauso ginčams tarp galutinių paslaugų gavėjų ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjų spręsti, radijo stebėsenai, Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio reglamento, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 138 „Dėl Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“, nuostatų laikymosi ir radijo dažnių (kanalų) naudojimo priežiūrai per 30 dienų nuo prašymo apie tokią informaciją pateikimo, jei prašyme nenurodyta kitaip.“

1.2.7. Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„V SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE VYKDYTĄ ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VEIKLĄ TEIKIMO TVARKA“.

1.2.8. Pripažįstu netekusiu galios 30 punktą.

1.2.9. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

„32. Viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai per Sąlygų 29 punkte nustatytus terminus turi pateikti Tarnybai užpildytas ataskaitos apie vykdytą elektroninių ryšių veiklą, kurios forma pateikta Sąlygų 2 priede, atitinkamas dalis pagal vykdytą elektroninių ryšių veiklą. Jeigu ūkio subjektas negali pateikti ataskaitos apie vykdytą elektroninių ryšių veiklą už ketvirtą ketvirtį iki Sąlygų 29 punkte nurodyto termino dėl to, kad jo vertybiniai popieriai yra listinguojami vertybinių popierių biržose, jis turi teisę motyvuotai prašyti Tarnybos atidėti šios ataskaitos pateikimo terminą. Tarnyba, apsvarsčiusi rašte išdėstytus motyvus, turi teisę pratęsti Sąlygų 29 punkte nurodytą ketvirto ketvirčio ataskaitos pateikimo terminą.“

1.2.10. Pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„VI SKYRIUS

INFORMACIJOS SKELBIMO TVARKA, MASTAS IR SĄLYGOS“.

1.2.11. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

„41. Gautų ketvirtinių ataskaitų apibendrintą informaciją apie viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų veiklą, atskirų ūkio subjektų duomenis, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 71 straipsnio 2 dalį negali būti konfidencialūs ir kurie prisidėtų prie rinkos atvirumo ir konkurencingumo, bei Sąlygų 40 punkte nurodytą informaciją Tarnyba skelbia savo interneto svetainėje (www.rrt.lt), Tarnybos leidiniuose, ataskaitose ar kituose informaciniuose dokumentuose.“

1.2.12. Pakeičiu VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

1.2.13. Pripažįstu netekusiu galios 3 priedą.

2. Nurodau šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre.

L. e. direktoriaus pareigas Giedrius Pūras

Komentuojame šią naujieną:

Jūsų komentaras

Jūsų vardas:


Jūsų kontaktai:


Fotorebuso atsakymas:


rebusas
Jūsų komentaro tekstas:Daugiau naujų naujienų
       2021-04-20 17:04:12

Pradedamas paskutinis sudėtingas dujų jungties su Lenkija statybų etapas

Atlikus tris ketvirtadalius Lietuvą ir Lenkiją sujungsiančio dujotiekio tiesimo darbų, pradedamas baigiamasis jungties statybų etapas – dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stoties statyba.
       2021-04-20 15:42:53

Sriubos – puikus būdas praturtinti pavasarinį racioną: kaip paruošti?

Sriuba yra idealus pasirinkimas ieškantiems sveiko, lengvo ir skanaus maisto. Visgi sriubų ant pietų ar vakarienės stalo neretai atsisakoma dėl laiko joms pagaminti stokos.
       2021-04-20 14:12:59

Planuojate įsigyti naują miegamojo lovą? Štai, klausimai sau apie jau turimą

Toks pirkinys kaip miegamojo lova, tarnaus tikrai ne vienerius metus ir net ne penkerius, tačiau vis tiek netruks ateiti diena, kai nuspręsite ją pakeisti nauja.
       2021-04-20 12:57:06

Pavasarinis organizmo valymas: kokie produktai atgaivins kūną

Artėjant šiltajam sezonui, norisi padailinti kūno linijas ir atsikratyti per žiemą apėmusio sąstingio. Vienas iš būdų tai padaryti – organizmo valymas.
       2021-04-20 12:42:11

Vaistininkų komplimentai žmonėms, dar miške apsižiūrintiems, ar neturi erkių

Šiltesnėmis pavasario dienomis daugiau žmonių mėgaujasi laisvu laiku gamtoje. „Eurovaistinės“ specialistai vienareikšmiškai sutinka – laikas lauke tikrai naudingas mūsų sveikatai, tačiau svarbu prisiminti, pasitikrinti, ar namo iš gamtos neparsinešame erkių.
       2021-04-20 12:39:13

Pandemija ir gerovės valstybė: vieni kaupia pinigus, kiti – skursta

Ženkliai sumažėjo kas trečio Lietuvos gyventojo pajamos, beveik tiek pat sako gyvenantys prasčiau nei per pirmąjį karantiną – rodo nevyriausybinių organizacijų užsakymu atlikta apklausa.
       2021-04-20 12:32:20

Seimas supaprastino sutikimo skiepytis tvarką

Seimas pritarė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pataisoms (projektas Nr. XIVP-267(2), kuriomis apibrėžiam sutikimo skiepytis nuo užkrečiamosios, pandemiją sukėlusios ligos,
       2021-04-20 12:29:00

Dezinfekciniai skysčiai gali sutrikdyti sveikatą: kokių medžiagų vengti

Paviršiams dezinfekuoti skirtas skystis neturėtų būti naudojamas ant rankų, taip pat svarbu atidžiai perskaityti informaciją dezinfekcinio skysčio etiketėje, pataria chemikas.
       2021-04-20 12:16:13

Ministerija: valstybės valdomos įmonės neturi konkuruoti su privačiu verslu

Ekonomikos ir inovacijų ministerija Vyriausybei pateikė atnaujintą Valstybės valdomų įmonių (VVĮ) pertvarkos ir valdymo centralizavimo priemonių planą. Vyriausybė rytoj dar neketina jo svarstyti.
       2021-04-20 12:10:16

Iš ko susideda elektros kaina?

Nuosekliai atsisakant monopolinių elektros energijos tiekimo sąlygų ir kainų reguliavimo, kiekvienas Lietuvos gyventojas gali rinktis jam tinkamą elektros tiekėją. Iki 2023 m. vykstantis pokytis naudingas kiekvienam elektros vartotojui, nes būtent jis sprendžia iš ko ir už kokią kainą pirkti elektrą savo namams.
       2021-04-20 12:01:37

Jau galima įsigyti ekonomišką iš tinklo kraunamą hibridinį „Tiguan eHybrid“

„Tiguan“ – populiariausią „Volkswagen“ Europoje ir geriausiai parduodamą visureigį Baltijos šalyse – jau galima įsigyti ir su iš elektros tinklo kraunama hibridine pavara, kuri apjungia galingą elektros motorą bei 1,4 l TSI variklį.
       2021-04-20 11:43:00

Praėjusią parą Lietuvoje registruoti nauji koronaviruso atvejai: 1138

Atlikus 19133 (bendras tyrimų skaičius) tyrimus, vakar Lietuvoje registruotas naujų koronaviruso atvejų skaičius: 1138. (* Pastaba: išankstiniai duomenys per kelias dienas gali pasipildyti vėluojančiais įrašais - Lietuvos statistika).
       2021-04-19 13:31:46

Ar paprastas skyrybų procesas iš tikrųjų didina skyrybų skaičių Lietuvoje?

Pagal statistiką, Lietuvoje išsiskiria beveik kas antra pora. Dažnai svarstoma, kad prie šios statistikos gali prisidėti skyrybas vykdančių kontorų žadamos greitos ir paprastos skyrybos arba net skyrybos internetu.
       2021-04-19 13:28:43

6 superproduktai, kurie pavasarį turi atsidurti kasdieniame valgiaraštyje

Pavasarį sveikesnės mitybos tendencijos dar labiau pastebimos. Prieš šiltąjį sezoną žmonės nori padailinti kūno linijas ir kartu jaustis žvalūs bei energingi.
       2021-04-19 10:20:00

Praėjusią parą Lietuvoje registruoti nauji koronaviruso atvejai: 594

Atlikus 8249 (bendras tyrimų skaičius) tyrimus, vakar Lietuvoje registruotas naujų koronaviruso atvejų skaičius: 594. (* Pastaba: išankstiniai duomenys per kelias dienas gali pasipildyti vėluojančiais įrašais - Lietuvos statistika).
       2021-04-19 09:41:55

Anapilin iškeliavo garsus mikrochirurgas Kęstutis Vitkus

Šįryt Lietuva neteko garsaus šalies rekonstrukcinės ir plastinės mikrochirurgijos gydytojo, plastinės chirurgijos pradininko Lietuvoje prof. Kęstučio Vitkaus. Profesorius mirė eidamas 69-uosius metus.
       2021-04-19 09:34:43

Vilniuje – 9 nauji viešojo transporto maršrutai, 20 ekologiškų autobusų

Iki 2023 m. sostinės viešojo transporto parką papildys dar mažiausiai 22 nauji dujiniai arba elektriniai autobusai, kurie kursuos ir keleivius veš devyniais maršrutais periferinėse miesto teritorijose.
       2021-04-19 09:14:34

Žymios merginos dalinasi patarimais, kaip pasidaryti natūralų makiažą

Natūralus makiažas jau keletą metų iš eilės išlieka viena pagrindinių grožio tendencijų, o karantino metu, kuomet bendraujama tik technologijų pagalba, toks makiažas yra itin aktualus.
       2021-04-19 08:03:09

Įsirengiant saulės ar vėjo jėgainę būtina atkreipti dėmesį į prijungimo sąlygas

Nuolatos augant gyventojų ir verslo susidomėjimui įsirengti atsinaujinančių energijos šaltinių – saulės ar vėjo – jėgainę, bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) klientus ragina atkreipti dėmesį į svarbiausias elektrinių prijungimo sąlygas.
       2021-04-19 08:00:24

Ko dar galima laukti iš COVID-19?

Prof. Juozas Augutis, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius. Naujų atvejų prognozės Lietuvoje rodo, kad didinant vakcinavimo tempus atokvėpio nuo didelio naujų atvejų skaičiaus galime tikėtis birželio mėnesį.
       2021-04-18 09:44:00

Praėjusią parą Lietuvoje registruoti nauji koronaviruso atvejai: 733

Atlikus 13909 (bendras tyrimų skaičius) tyrimus, vakar Lietuvoje registruotas naujų koronaviruso atvejų skaičius: 733. (* Pastaba: išankstiniai duomenys per kelias dienas gali pasipildyti vėluojančiais įrašais - Lietuvos statistika).
       2021-04-17 17:00:47

5 nauji įgūdžiai, kurie gali papildyti jūsų CV

Laiką namuose išnaudokite tikslingai. Pavyzdžiui, išmokite naujų įgūdžių ir įtraukite juos į savo gyvenimo aprašymą. Tam prireiks tik išmaniojo telefono arba kompiuterio, interneto ir šiek tiek motyvacijos.
       2021-04-17 09:44:00

Praėjusią parą Lietuvoje registruoti nauji koronaviruso atvejai: 1276

Atlikus 19040 (bendras tyrimų skaičius) tyrimus, vakar Lietuvoje registruotas naujų koronaviruso atvejų skaičius: 1276. (* Pastaba: išankstiniai duomenys per kelias dienas gali pasipildyti vėluojančiais įrašais - Lietuvos statistika).
       2021-04-17 07:29:40

Nelaimingi atsitikimai darbe: ką svarbu žinoti darbdaviui ir darbuotojui

Nepriklausomai nuo Valstybinės darbo inspekcijos informacinio ir konsultacinio darbo rezultatų, parengtų rekomendacijų, inspekcinės veiklos, vis dar pasitaiko, kad žmonės žūsta statybose.
       2021-04-16 17:48:01

Nuolatinis karantino palydovas – akių sausumas

Karantino metu daugelis iš mūsų buvo priversti dirbti ir mokytis iš namų, gyvą bendravimą išmainyti į pokalbius vaizdo skambučiais.
       2021-04-16 14:30:17

Nuo 2021 m. gegužės 1 d. įvedama nauja transporto priemonių savininkų sistema

Vyriausybei siekiant mažinti šešėlį automobilių versle ir apsaugoti automobilių pirkėjų interesus, nuo 2021 m. gegužės 1 d. pradės veikti nauja apskaitos sistema – bus fiksuojami visų transporto priemonių savininkai,
       2021-04-16 14:09:00

M. Skuodis: „Lietuvos paštas“ situaciją dėl siuntų skirstymo stabilizavo

Susisiekimo ministras konstatuoja, kad „Lietuvos paštas“ (LP) padėtį, skirstant išaugusį siuntų srautą, stabilizavo, tačiau visų suinteresuotų pusių lūkesčiai dar nėra patenkinti.
       2021-04-16 13:55:09

Benedikto kiaušinių diena: sugriaukime mitus dėl sunkumų ruošiant šį patiekalą

Balandžio 16-ąją minima Benedikto kiaušinių diena yra ypatinga šventė maisto gurmanams iš viso pasaulio. Šią dieną žmonės raginami išbandyti seniai daugumos pamėgtus priešpiečius, kuriems dažnai pagailima laiko.
       2021-04-16 13:45:35

Top 5 energetikos sektoriaus tendencijos: nuo virtualių elektrinių iki dronų

Apie vandenilį, kaip galimą ateities kurą, jau yra girdėję daugelis iš mūsų. Tačiau ateities energetika neįsivaizduojama ne tik be jo, bet ir be dronų, virtualių elektrinių ar masinio energijos kaupiklių naudojimo.
       2021-04-16 09:44:00

Praėjusią parą Lietuvoje registruoti nauji koronaviruso atvejai: 1117

Atlikus 18687 (bendras tyrimų skaičius) tyrimus, vakar Lietuvoje registruotas naujų koronaviruso atvejų skaičius: 1117. (* Pastaba: išankstiniai duomenys per kelias dienas gali pasipildyti vėluojančiais įrašais - Lietuvos statistika).
* Skelbiamos įvairių šaltinių naujienos, todėl už jas neatsakome. Kai kurie teiginiai gali nesutapti su www.tvnaujienos.lt nuomone. Neatsakome už vartotojų komentarus.