Naujienos

Senos ir neprižiūrėtos sistemos – lengvas grobis programišiams

2021-02-26 08:24:05

Beveik 800 000. Tiek įvairių sistemų ir paslaugų vartotojų duomenų buvo nutekinta vos per savaitę. Drįstu spėti, kad tai – tik ledkalnio viršūnė, ir apie pavogtus asmeninius duomenis išgirsime dar ne kartą.

Vienintelis būdas užkirsti kelią piktavališkiems ketinimams ir tinkamai saugoti įmonėms patikėtus klientų duomenis yra atsakyti į klausimą: „Ar sistema, kurios paskirtis yra saugoti asmens duomenis ir kitą jautrią informaciją, yra tam pritaikyta?“.

Nemažai įmonių naudoja prieš kelis metus sukurtas, tačiau technologiškai jau pasenusias sistemas (angl. „legacy systems“). Jos turi būti nedelsiant modernizuojamos dėl kelių priežasčių – pasensta naudojamos technologijos, pamirštama laiku įdiegti reikiamus operacinių sistemų ar saugumo ir naudojamų bibliotekų atnaujinimus ir galiausiai, laikui bėgant sistema nebeatitinka šiuo metu esančių saugumo ir patikimumo standartų bei Asmens duomenų apsaugos įstatymo reikalavimų. Tokios sistemos, norint jas naudoti toliau, turi būti perdaromos, modernizuojant dalį sistemos komponentų ar perprogramuojant visą sistemos kodą, taip pat galėtų būti įvertinta galimybė išnaudoti Viešųjų debesų (angl. „Public Cloud“) teikiamas galimybes ir privalumus.

Sistemos, sukurtos prieš BDAR, dažnai neatitinka BDAR reikalavimų

Asmeniniai duomenys neretai vadinami naujuoju auksu, todėl jų praradimas gali turėti skaudžių pasekmių. Tinkamai tvarkant duomenis netgi ir duomenų nutekėjimo atveju potenciali žala tiek vartotojams, tiek disponuojančiai duomenimis organizacijai, gali būti mažesnė. Viena didžiausių klaidų tvarkant asmens duomenis yra taikyti įprastas duomenų tvarkymo procedūras ir principus– tam kelią ir bando užkirsti Asmens duomenų apsaugos įstatymas (BDAR).

Nuo 2016 m. įsigaliojus BDAR, įmonės, kaupiančios asmens duomenis, privalo užtikrinti tinkamą jų apsaugą, neatskleisti šių duomenų trečiosioms šalims ir naudoti asmens duomenis tik tiems tikslams, kuriems asmuo suteikė leidimą. Visi asmens duomenys turėtų būti šifruojami ir pseudonimizuojami (angl. “pseudonymisation”). Prie tokių duomenų prieiga turėtų būti suteikiama tik tiems žmonės, kuriems ją būtina turėti, o sistemą ir jų infrastruktūrą privalu nuolatos audituoti. Tam, kad įmonės turima sistema galėtų užtikrinti visų šių reikalavimų laikymąsi, ji turi atitikti ir technologinius, ir saugumo reikalavimus.

Ypatingai svarbu įsivertinti BDAR atitikimą jeigu disponuojama sistema buvo pradėta kurti dar prieš BDAR įsigaliojimą, kadangi ją projektuojant, apie griežtus asmeninių duomenų apsaugos techninius reikalavimus galėjo būti ir nepagalvota. Natūralu, seniau sukurtos IT sistemos skyrė mažiau dėmesio asmens duomenų apsaugai, todėl būtina įvertinti ar esamos apsaugos priemonės užtikrina tinkamą šių duomenų apsaugą tiek kasdienėje įmonės veikloje, tiek nesankcionuotos prieigos atveju.

Viešasis debesis negali tapti viešu praeinamuoju kiemu

Po BDAR įsigaliojimo pastebiu tendenciją, kad įmonės ieško greitų būdų spręsti sistemų problemas, todėl renkasi perkelti jas į Viešuosius debesis. Ten esančios paslaugos suteikia galimybę modernizuoti programinę įrangą ir kartu gauti visas IT paslaugas, tarp jų ir duomenų apsaugai reikalingas priemones, vienoje vietoje. Migruojate į viešąjį debesį, nes jis saugus ir nereikia rūpintis duomenų ar sistemų saugumu? Tai mitas, kurį reikėtų pamiršti. Viešojo debesies paslaugų tiekėjas užtikrina fizinę duomenų centrų saugą bei suteikia aibę priemonių kuriamos informacinės sistemos saugumui užtikrinti. Tačiau tinkamas šių apsaugos priemonių parinkimas, projektavimas ir konfigūravimas išlieka jūsų pareiga. Jei nebus sukurta visa duomenų apsaugos sistema ir įjungti saugikliai, tai Viešas debesis bus tarsi viešas kiemas, į kurį gali patekti kas nori. Tai – didelė klaida. Pavyzdžiui, jeigu Viešajame debesyje pasirenkamos infrastruktūros paslaugos, tokios kaip Virtualūs serveriai, reikia nepamiršti, kad Operacinės sistemos (Windows ar Linux) priežiūra, saugumas ir konfigūravimas lieka įmonės IT specialistų rankose. Visiškai nesvarbu ar sistema įdiegta į Jūsų įmonės serverį ar Viešajame debesyje esantį serverį, reguliarūs atnaujinimai ir antivirusinių priemonių naudojimas yra būtini, kad programišiai neišnaudotų naujai atsiradusių saugumo spragų (angl. "Zero-Day Vulnerabilities").

Atsisakant įmonės fizinės infrastruktūros ir nusprendus migruoti į Viešąjį debesį, dažna daroma klaida yra migruoti sistemas tokias, kokios jos yra dabar ir daryti tik minimalius pakeitimus (angl. "lift-and-shift"). Prieš imantis šio veiksmo būtina investuoti laiko ir pastangų suprantant kokias paslaugas teikia pasirinkto Viešojo debesies tiekėjas ir kaip jo teikiamos paslaugos atitinka įmonės migruojamos ar kuriamos sistemos komponentus. Pastaruoju metu žiniasklaidoje nuskambėję duomenų paviešinimo atvejai įvyksta dėl to, kad projektuojant sistemą neįvertinami nefunkciniai reikalavimai, tarp kurių informacijos saugos reikalavimai yra vieni svarbiausių, ir šių reikalavimų įgyvendinimas pamirštamas tinkamai ištestuoti.

Kaip išnaudoti Viešojo debesies funkcionalumus saugumui užtikrinti?

Vartotojo sąsaja neretai tampa pirminiu kenkėjiškų atakų taikiniu, bandant išnaudoti visas įmanomas spragas. BDAR kontekste svarbu ne tik apsaugoti kaupiamus jautrius vartotojų duomenis, tačiau ir užtikrinti, kad tie patys jautrūs duomenys, vedami į sistemą nebūtų perimami juos siunčiant tarp sistemos komponentų ar perduodant į susijusias sistemas, todėl įprastai jautrūs duomenys apsaugomi juos užšifruojant saugiais, tam skirtais šifravimo algoritmais. Programišiai dažnai taikosi įsilaužti į sistemą ir vartotojų paskyras bandydami atspėti jų prisijungimo vardus ir slaptažodžius, todėl būtina nepamiršti pasirinkti papildomų priemonių, tokių kaip slaptažodžių sudėtingumo politikos, nesėkmingų prisijungimų kiekio per tam tikrą laiko tarpą kontrolės ir anomalių reiškinių stebėjimo ir kontrolės, kuri leistų pastebėti, kad vartotojas per trumpą laiko tarpą bando prisijungti iš skirtingų geografinių lokacijų ir pan. Tokias priemones Viešajame debesyje ne retai galima naudoti visiškai nemokamai, tačiau įmonės pamiršta išnaudoti visas užsakytų paslaugų galimybes.

Duomenų bazės – antras dažniausiai pasitaikantis programišių taikinys. Nesvarbu ar renkamasi naudoti duomenų bazes kaip platformą (angl. „PaaS“) ar kaip paslaugą (angl. „SaaS“), jos turi būti atitinkamai konfigūruojamos ir prižiūrimos. Duomenų bazių izoliavimas nuo kitų sistemos komponentų naudojant viešųjų debesų tinklo segmentus ir ugniasienės komponentus yra sistemos kūrėjų atsakomybėje, todėl teisinga sistemos architektūra atlieka labai svarbų vaidmenį šiame uždavinyje. Teisingai atskyrus kuriamos sistemos komponentus, Viešajame debesyje galima užtikrinti, kad tinklo segmentuose bus atidaromi tik būtini prievadai (angl. "Ports"), o duomenys perduodami saugiai, kai kiekvienas sistemos komponentas, prieš perduodamas arba prašydamas duomenų turi autentifikuotis su jam skirtu raktu (angl. "Access key"). Papildomą apsaugos sluoksnį įneša teisingai sukonfigūruotos Viešojo debesies politikos (angl. "Policies"), kurių pagalba galima kontroliuoti visas sistemines ir vartotojų prieigas, stebėti jautrius įvykius, tokius kaip bandymus įsilaužti ar kitaip paveikti sistemą ir viską kontroliuoti su automatizavimo įrankiais, kurių pagalba galima automatizuoti sistemos atsaką į tam tikrus veiksmus ar anomalijas, o atsakingi sistemos priežiūros asmenys nedelsiant gaus apie tai pranešimus ir galės atlikti intervenciją. Šias apsaugos priemones suteikia Viešojo debesies pakete esančios paslaugos, tačiau jos nėra automatinės – jas reikia tinkamai pasirinkti ir panaudoti. BDAR kontekste reikia nepamiršti, kad asmens duomenys turi būti apsaugoti ne tik kasdienėje IT sistemos veikloje, bet ir įvykus saugumo incidentams, todėl duomenų bazėje saugomus asmens duomenis rekomenduotina šifruoti. Tokių apsaugos priemonių projektavimu ir diegimu turėtų pasirūpinti sistemą kuriantys IT specialistai.

Duomenų kopijos reikalauja tokios pačios priežiūros kaip pati sistema ar jos duomenų bazė. Svarbu turėti veikiančias atsargines duomenų kopijas, nenumatytiems programinės įrangos gedimų atvejams, tačiau taip pat labai svarbu duomenų kopijas apsaugoti jas šifruojant ir talpinant tik ribotą prieigą turinčiose viešojo debesies paslaugose, ar apsaugotame vidiniame įmonės tinkle. Jeigu duomenų kopijos naudojamos programinės įrangos kūrimo ar vystymo tikslais, būtina užtikrinti, kad šie duomenys būtų nuasmeninti.

„Etiško įsilaužėlio“ darbas – parodyti silpnąsias sistemos dalis

Norint kokybiškai ištestuoti sistemą bei nustatyti sistemos saugumo būklę turi būti naudojami tiek specializuoti komerciniai įrankiai, tiek vykdomi skirtingi saugumo testavimo tipai, pavyzdžiui programinės įrangos kodo analizė. Dar vienas saugumo testavimo tipas – jau sukurtos sistemos testavimas „juodos dėžės“ principu, kai apie sistemą nežinoma nieko, o „įsilaužti“ bandoma iš išorinio vartotojo, užpuoliko, perspektyvos. Taip pat negalima nuginčyti kito saugumo testavimo tipo – rankinio saugumo testavimo – naudos, kai didelę patirtį turintis „etiškas įsilaužėlis“ stengiasi ne tik identifikuoti pažeidžiamumus, bet ir nustatyti galimą riziką pažeidžiamumų išnaudojimo atveju.

Viena iš didžiausių su saugumo testavimu susijusių problemų yra ta, jog tai reikalauja specifinių įgūdžių bei patirties, todėl ne kiekviena maža ar vidutinė organizacija pati gali atlikti saugumo testavimo darbus. Būtent todėl rekomenduojama kreiptis į saugumo profesionalus, užsiimančius tuo kiekvieną dieną bei turinčius pakankamai patirties identifikuoti labiausiai kritines sistemos vietas, taip pat naudojančius specializuotus, komercinius saugumo auditavimo įrankius. Savo srities specialistas, atlikęs įsilaužimo testavimą, galės pateikti tiek atrastus saugumo pažeidžiamumus, tiek paaiškinti jų riziką, bei galiausiai pateikti rekomendacijas ir instrukcijas kaip pažeidžiamumus reikėtų taisyti.

Sistemos apsauga stipri tiek, kiek stipri jos silpniausia grandis

Rūpinantis informacinės sistemos apsauga, būtinas kompleksiškas požiūris. Reikėtų nepamiršti atsakomybių už informacijos apsaugą įmonėje, apsaugos reikalavimų nustatymo, tinkamų priemonių parinkimo ir diegimo kuriant, vystant bei prižiūrint informacines sistemas. Tinkamai suprojektuota sistemos architektūra ir teisingai parinktų, įgyvendintų ir reguliariai audituojamų saugos priemonių visuma – tai saugikliai, kuriuos turi įsidėti kiekviena klientų asmens duomenis sauganti įmonė.

Komentuojame šią naujieną:

Jūsų komentaras

Jūsų vardas:


Jūsų kontaktai:


Fotorebuso atsakymas:


rebusas
Jūsų komentaro tekstas:Kompiuterija: kitos panašios naujienos
       2021-07-01 07:42:45

Monitorius - pagrindinis dalykas, norint įsigyti kompiuterį

Svarbų vaidmenį mūsų gyvenimuose užima telefonas, kuriuo mes bendraujame su žmonėmis bei naršome internete, tačiau svarbu nepamiršti ir kito svarbaus įrenginio - kompiuterio, kuris ne tik, kad leidžia bendrauti bei naršyti internete, tačiau pagelbėja dirbant darbus ar tvarkant reikalus.
       2021-05-27 14:09:05

5 patarimai, kaip iš savo „Windows“ kompiuterio išpešti daugiau

Nešiojamasis kompiuteris – be konkurencijos pats svarbiausias mūsų darbo, o dažniausiai – ir pramogų įrankis. Labai svarbu prisiminti, kad į sklandų kompiuterio veikimą reikia šiek tiek investuoti. Visų pirma, savo laiko.
       2021-05-13 13:05:34

Saugūs namuose: 5 žingsniai, kaip išvengti kibernetinės atakos

Pasaulyje kas 30 sekundžių įvyksta kibernetinė ataka ir 95 proc. jų pasitaiko dėl neatsargaus žmogaus elgesio. Paspausta provokuojanti antraštė, užsilikę gamykliniai parametrai ar atidarytas nesaugus draugo laiškas – kviečiame programišių užsukti vidun!
       2021-03-25 13:52:43

Donatas Zaveckas: Registrų centras, Muitinė – kas toliau?

Kai vasarą „plaukė“ Registrų centro sistemos, šalies technologijų bendruomenė ne tik aklai kritikavo supelijusį viešąjį sektorių, bet pateikė ne vieną racionalų pasiūlymą.
Daugiau naujų naujienų
       2021-08-02 16:46:00

Praėjusią parą Lietuvoje registruoti nauji koronaviruso atvejai: 212

Atlikus 5788 (bendras tyrimų skaičius) tyrimus, vakar Lietuvoje registruotas naujų koronaviruso atvejų skaičius: 212. (* Pastaba: išankstiniai duomenys per kelias dienas gali pasipildyti vėluojančiais įrašais - Lietuvos statistika).
       2021-08-01 22:06:07

Prezidentas ES lyderiams: kartu įveikime nelegalios migracijos iššūkį

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda kartu su ES Tarybai pirmininkaujančios Slovėnijos Ministru Pirmininku Janez Janša laišku kreipėsi į kitus ES lyderius, siekdami atkreipti jų dėmesį į prie ES/Lietuvos ir Baltarusijos sienos augančią įtampą ir kenkėjiškus Baltarusijos režimo veiksmus.
       2021-08-01 18:46:00

Praėjusią parą Lietuvoje registruoti nauji koronaviruso atvejai: 184

Atlikus 8116 (bendras tyrimų skaičius) tyrimus, vakar Lietuvoje registruotas naujų koronaviruso atvejų skaičius: 184. (* Pastaba: išankstiniai duomenys per kelias dienas gali pasipildyti vėluojančiais įrašais - Lietuvos statistika).
       2021-07-31 11:50:10

Bakterijos: šiltuoju sezonu jos padės puoselėti sveikatą ir grožį

Šiandien žodis „bakterijos“ neretai kelia tik neigiamas asociacijas – siejame jas su ligomis, nusilpusiu imunitetu ir kitomis sveikatai žalingomis blogybėmis. Tačiau ne visos bakterijos yra žalingos – gerųjų bakterijų mūsų organizmams dažnai trūksta, ypač šiltuoju atostogų sezonu.
       2021-07-31 11:46:00

Praėjusią parą Lietuvoje registruoti nauji koronaviruso atvejai: 397

Atlikus 16198 (bendras tyrimų skaičius) tyrimus, vakar Lietuvoje registruotas naujų koronaviruso atvejų skaičius: 397. (* Pastaba: išankstiniai duomenys per kelias dienas gali pasipildyti vėluojančiais įrašais - Lietuvos statistika).
       2021-07-30 14:35:35

Laiškai į „Gmail“ paštą? 3 patarimai, kaip atlaisvinti užsikimšusią paskyrą

Beveik kas ketvirtas Žemės gyventojas – daugiau nei 1,8 mlrd. vartotojų – naudojasi „Google“ paskyra, rodo tyrimų bendrovės „Statista“ duomenys.
       2021-07-30 13:56:00

Praėjusią parą Lietuvoje registruoti nauji koronaviruso atvejai: 346

Atlikus 12937 (bendras tyrimų skaičius) tyrimus, vakar Lietuvoje registruotas naujų koronaviruso atvejų skaičius: 346. (* Pastaba: išankstiniai duomenys per kelias dienas gali pasipildyti vėluojančiais įrašais - Lietuvos statistika).
       2021-07-29 11:10:27

Daugiau nei pusė darbuotojų jaučiasi persidirbę – kaip jiems padėti?

Beveik pusė (41 proc.) darbuotojų galvoja apie didelius karjeros pokyčius per artimiausius metus, o kiek daugiau nei pusė jaučiasi persidirbę, rodo „Microsoft“ ataskaita „Work Trend Index“.
       2021-07-29 09:56:00

Praėjusią parą Lietuvoje registruoti nauji koronaviruso atvejai: 380

Atlikus 14162 (bendras tyrimų skaičius) tyrimus, vakar Lietuvoje registruotas naujų koronaviruso atvejų skaičius: 380. (* Pastaba: išankstiniai duomenys per kelias dienas gali pasipildyti vėluojančiais įrašais - Lietuvos statistika).
       2021-07-28 12:37:14

Ekspertė pataria, kokį maistą turėtume valgyti, kad padidintume savo ištvermę

Užsiimant fizine veikla – sveikas ir subalansuotas maistas yra būtinas, norint pasiekti gerų rezultatų. Su mityba derinamas sportas suteiks daugiau energijos ir ištvermės, padės sumažinti nuovargį ir pagerins pasiekimus.
       2021-07-28 10:56:00

Praėjusią parą Lietuvoje registruoti nauji koronaviruso atvejai: 337

Atlikus 12693 (bendras tyrimų skaičius) tyrimus, vakar Lietuvoje registruotas naujų koronaviruso atvejų skaičius: 337. (* Pastaba: išankstiniai duomenys per kelias dienas gali pasipildyti vėluojančiais įrašais - Lietuvos statistika).
       2021-07-28 10:17:17

Kaip vystosi smegenys: trumpai apie vaiko raidą ir jos skatinimą

Vos tik gimusį kūdikį pasaulis pasitinka spalvų, garsų, skonių ir judesių įvairove – jis ją jaučia, tačiau kiekvienu iš šių jutimų jam dar reikės išmokti naudotis pačiam.
       2021-07-28 06:22:20

Pandemija išryškino specialistų trūkumą – kaip įmanoma to išvengti?

Pandemijos metu medicinos produktų tiekimas strigo ne tik dėl viešųjų pirkimų, tiekėjų pajėgumų, ar dėl koronaviruso pandemijos pakitusių tiekimo grandinių. Daugeliu atvejų nebuvo įvertinti poreikiai, pokyčiai, nesuplanuoti ir nesuprojektuoti scenarijai, nes daugeliui net nekilo mintis, kad šiuos veiksmus atlikti būtina.
       2021-07-27 11:13:38

Trys patiekalai iš kiaulienos mentės: išbandykite burnoje tirpstančius receptus

Kiauliena – viena populiarausių mėsos rūšių. Vasarą iš kiaulienos gaminami šašlykai, kepsniai ir įvairiausi troškiniai. Gintaras Bačkovas, prekybos tinklo „Iki“ mėsos ekspertas, sako, kad šią mėsą paruošite itin skaniai, jei atkreipsite dėmesį, kam geriausiai tinkamos skirtingos jos dalys.
       2021-07-27 09:42:00

Praėjusią parą Lietuvoje registruoti nauji koronaviruso atvejai: 211

Atlikus 13426 (bendras tyrimų skaičius) tyrimus, vakar Lietuvoje registruotas naujų koronaviruso atvejų skaičius: 211. (* Pastaba: išankstiniai duomenys per kelias dienas gali pasipildyti vėluojančiais įrašais - Lietuvos statistika).
       2021-07-27 08:34:57

NVSC specialistai: „Šiuo metu negali būti ignoruojami net menkiausi simptomai

„Galvojau, jog peršalau dėl netinkamai pasirinkto kondicionieriaus automobilyje režimo ar skersvėjo namuose, kai gelbėjausi nuo vasaros kaitros, todėl tirtis dėl koronavirusinės infekcijos neskubėjau“.
       2021-07-27 08:05:30

Kardiologė atskleidė, kodėl virpa širdis ir kas svarbu pajutus simptomus

Aukštas kraujospūdis gali lemti prieširdžių virpėjimo atsiradimą – širdies ritmo sutrikimą, kuris bendroje populiacijoje nustatomas maždaug 3 proc. vyresnių nei 20 metų žmonių, rodo naujausi moksliniai tyrimai.
       2021-07-26 15:23:35

Išsigelbėjimas keliaujantiems: 5 programėlės, kurias būtina turėti prieš kelionę

Atlaisvinus karantiną ir atvėrus sienas su užsienio šalimis, vis daugiau lietuvių ryžtasi keliauti tiek svetur, tiek Lietuvoje. Šiemet birželį skrydžių srautas buvo perpus didesnis ne praėjusiais metais tuo pat metu, rodo Lietuvos oro uosto duomenys.
       2021-07-26 14:42:00

Praėjusią parą Lietuvoje registruoti nauji koronaviruso atvejai: 96

Atlikus 4253 (bendras tyrimų skaičius) tyrimus, vakar Lietuvoje registruotas naujų koronaviruso atvejų skaičius: 96. (* Pastaba: išankstiniai duomenys per kelias dienas gali pasipildyti vėluojančiais įrašais - Lietuvos statistika).
       2021-07-26 12:53:41

5 traškių marinuotų agurkėlių paslaptys ir korėjiečių pamėgtas receptas

Vasarai įpusėjus vis dažniau pradedame galvoti apie konservuotų daržovių atsargas. Šiuo metu, kai yra pats agurkų derėjimo pikas, puikus laikas užsiimti agurkų konservavimu.
       2021-07-26 12:15:14

Ieškant gamtinių dujų vagystės – rastas sandėlis vogtų daiktų

Atliekant pranešimo apie galimą dujų vagystę tyrimą, bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) Verslo atsparumo skyriaus darbuotojas Andrejus Pavlovas kartu su kolegomis iš apskaitų valdymo komandos ne tik nustatė stambų dujų vagystės faktą, kurio preliminari žala gali siekti apie 11 tūkst. eurų, bet ir kitas, galimai nusikalstamos, veiklos apraiškas.
       2021-07-25 11:47:30

Ką galima pasiimti iš viešbučio kambario ir kaip neišgąsdinti kaimyno lėktuve

Atostogų metu mes norime atsipalaiduoti, nevaržyti savęs, pamiršti taisykles. Tačiau ir keliaujant nedera užmiršti gero elgesio principų – jie gali padėti lengviau gauti tai, ko norite.
       2021-07-25 10:42:00

Praėjusią parą Lietuvoje registruoti nauji koronaviruso atvejai: 189

Atlikus 7127 (bendras tyrimų skaičius) tyrimus, vakar Lietuvoje registruotas naujų koronaviruso atvejų skaičius: 189. (* Pastaba: išankstiniai duomenys per kelias dienas gali pasipildyti vėluojančiais įrašais - Lietuvos statistika).
       2021-07-25 09:28:14

Vargina kiekvieną vasarą užklumpanti alergija? Technologijos gali pagelbėti

Vasara ne vienam žmogui asocijuojasi ne tik su malonumais, bet ir su alergija, kurią atneša užterštas oras, žiedadulkės ar net saulė.
       2021-07-24 12:32:00

Praėjusią parą Lietuvoje registruoti nauji koronaviruso atvejai: 231

Atlikus 13030 (bendras tyrimų skaičius) tyrimus, vakar Lietuvoje registruotas naujų koronaviruso atvejų skaičius: 231. (* Pastaba: išankstiniai duomenys per kelias dienas gali pasipildyti vėluojančiais įrašais - Lietuvos statistika).
       2021-07-23 13:24:27

Apgaulingos sukčių svetainės – kaip ant delno, tačiau jų niekas neblokuoja

Lietuvoje veikianti dirbtinio intelekto taikyme ir kibernetiniame saugume besispecializuojanti informacinių technologijų įmonė UAB „Acrux cyber service“, bendradarbiaudama su kibernetinio saugumo analitiku Dariumi Povilaičiu, atliko tyrimą.
       2021-07-16 13:38:17

Finansiniai sukčiai užsirovė: pabandė apgauti banko valdybos narį

Pastaruoju metu itin suaktyvėję telefoniniai sukčiai atakuoja Lietuvos gyventojus, tačiau ir jiems pasitaiko blogų dienų: „specialistė“ paskambino „Luminor“ banko technologijų tarnybos vadovui Iljai Sovetovui, kuris pokalbį panaudojo informacijai apie sukčių metodus gauti.
       2021-07-16 12:32:00

Praėjusią parą Lietuvoje registruoti nauji koronaviruso atvejai: 82

Atlikus 7995 (bendras tyrimų skaičius) tyrimus, vakar Lietuvoje registruotas naujų koronaviruso atvejų skaičius: 82. (* Pastaba: išankstiniai duomenys per kelias dienas gali pasipildyti vėluojančiais įrašais - Lietuvos statistika).
       2021-07-16 11:52:54

Darbdavių vilionės: kaip į organizaciją pritraukti stiprius darbuotojus?

Daugelio darbuotojų svajonė – pasiekti tokį profesinį lygį, kad darbdaviai eitų dėl jų iš proto. Tačiau net ir esant itin geidžiamu darbuotoju rinkoje, ar nuolat linksniuojamu perspektyviu IT specialistu, neretai tenka pasukti galvą, kuri gi įmonė užtikrins lūkesčius ar asmenines vertybes atitinkančią aplinką bei padės pakelti karjerą į dar aukštesnį lygį.
       2021-07-16 10:40:26

Karščio pavojus augintiniams: kaip automobilyje turėtų keliauti keturkojai

Karštomis vasaros dienomis Lietuvos keliuose vis dažniau galima pamatyti kartu su šeimininkais automobiliu keliaujančius ir jų augintinius.
* Skelbiamos įvairių šaltinių naujienos, todėl už jas neatsakome. Kai kurie teiginiai gali nesutapti su www.tvnaujienos.lt nuomone. Neatsakome už vartotojų komentarus.