Naujienos

Senos ir neprižiūrėtos sistemos – lengvas grobis programišiams

2021-02-26 08:24:05

Beveik 800 000. Tiek įvairių sistemų ir paslaugų vartotojų duomenų buvo nutekinta vos per savaitę. Drįstu spėti, kad tai – tik ledkalnio viršūnė, ir apie pavogtus asmeninius duomenis išgirsime dar ne kartą.

Vienintelis būdas užkirsti kelią piktavališkiems ketinimams ir tinkamai saugoti įmonėms patikėtus klientų duomenis yra atsakyti į klausimą: „Ar sistema, kurios paskirtis yra saugoti asmens duomenis ir kitą jautrią informaciją, yra tam pritaikyta?“.

Nemažai įmonių naudoja prieš kelis metus sukurtas, tačiau technologiškai jau pasenusias sistemas (angl. „legacy systems“). Jos turi būti nedelsiant modernizuojamos dėl kelių priežasčių – pasensta naudojamos technologijos, pamirštama laiku įdiegti reikiamus operacinių sistemų ar saugumo ir naudojamų bibliotekų atnaujinimus ir galiausiai, laikui bėgant sistema nebeatitinka šiuo metu esančių saugumo ir patikimumo standartų bei Asmens duomenų apsaugos įstatymo reikalavimų. Tokios sistemos, norint jas naudoti toliau, turi būti perdaromos, modernizuojant dalį sistemos komponentų ar perprogramuojant visą sistemos kodą, taip pat galėtų būti įvertinta galimybė išnaudoti Viešųjų debesų (angl. „Public Cloud“) teikiamas galimybes ir privalumus.

Sistemos, sukurtos prieš BDAR, dažnai neatitinka BDAR reikalavimų

Asmeniniai duomenys neretai vadinami naujuoju auksu, todėl jų praradimas gali turėti skaudžių pasekmių. Tinkamai tvarkant duomenis netgi ir duomenų nutekėjimo atveju potenciali žala tiek vartotojams, tiek disponuojančiai duomenimis organizacijai, gali būti mažesnė. Viena didžiausių klaidų tvarkant asmens duomenis yra taikyti įprastas duomenų tvarkymo procedūras ir principus– tam kelią ir bando užkirsti Asmens duomenų apsaugos įstatymas (BDAR).

Nuo 2016 m. įsigaliojus BDAR, įmonės, kaupiančios asmens duomenis, privalo užtikrinti tinkamą jų apsaugą, neatskleisti šių duomenų trečiosioms šalims ir naudoti asmens duomenis tik tiems tikslams, kuriems asmuo suteikė leidimą. Visi asmens duomenys turėtų būti šifruojami ir pseudonimizuojami (angl. “pseudonymisation”). Prie tokių duomenų prieiga turėtų būti suteikiama tik tiems žmonės, kuriems ją būtina turėti, o sistemą ir jų infrastruktūrą privalu nuolatos audituoti. Tam, kad įmonės turima sistema galėtų užtikrinti visų šių reikalavimų laikymąsi, ji turi atitikti ir technologinius, ir saugumo reikalavimus.

Ypatingai svarbu įsivertinti BDAR atitikimą jeigu disponuojama sistema buvo pradėta kurti dar prieš BDAR įsigaliojimą, kadangi ją projektuojant, apie griežtus asmeninių duomenų apsaugos techninius reikalavimus galėjo būti ir nepagalvota. Natūralu, seniau sukurtos IT sistemos skyrė mažiau dėmesio asmens duomenų apsaugai, todėl būtina įvertinti ar esamos apsaugos priemonės užtikrina tinkamą šių duomenų apsaugą tiek kasdienėje įmonės veikloje, tiek nesankcionuotos prieigos atveju.

Viešasis debesis negali tapti viešu praeinamuoju kiemu

Po BDAR įsigaliojimo pastebiu tendenciją, kad įmonės ieško greitų būdų spręsti sistemų problemas, todėl renkasi perkelti jas į Viešuosius debesis. Ten esančios paslaugos suteikia galimybę modernizuoti programinę įrangą ir kartu gauti visas IT paslaugas, tarp jų ir duomenų apsaugai reikalingas priemones, vienoje vietoje. Migruojate į viešąjį debesį, nes jis saugus ir nereikia rūpintis duomenų ar sistemų saugumu? Tai mitas, kurį reikėtų pamiršti. Viešojo debesies paslaugų tiekėjas užtikrina fizinę duomenų centrų saugą bei suteikia aibę priemonių kuriamos informacinės sistemos saugumui užtikrinti. Tačiau tinkamas šių apsaugos priemonių parinkimas, projektavimas ir konfigūravimas išlieka jūsų pareiga. Jei nebus sukurta visa duomenų apsaugos sistema ir įjungti saugikliai, tai Viešas debesis bus tarsi viešas kiemas, į kurį gali patekti kas nori. Tai – didelė klaida. Pavyzdžiui, jeigu Viešajame debesyje pasirenkamos infrastruktūros paslaugos, tokios kaip Virtualūs serveriai, reikia nepamiršti, kad Operacinės sistemos (Windows ar Linux) priežiūra, saugumas ir konfigūravimas lieka įmonės IT specialistų rankose. Visiškai nesvarbu ar sistema įdiegta į Jūsų įmonės serverį ar Viešajame debesyje esantį serverį, reguliarūs atnaujinimai ir antivirusinių priemonių naudojimas yra būtini, kad programišiai neišnaudotų naujai atsiradusių saugumo spragų (angl. "Zero-Day Vulnerabilities").

Atsisakant įmonės fizinės infrastruktūros ir nusprendus migruoti į Viešąjį debesį, dažna daroma klaida yra migruoti sistemas tokias, kokios jos yra dabar ir daryti tik minimalius pakeitimus (angl. "lift-and-shift"). Prieš imantis šio veiksmo būtina investuoti laiko ir pastangų suprantant kokias paslaugas teikia pasirinkto Viešojo debesies tiekėjas ir kaip jo teikiamos paslaugos atitinka įmonės migruojamos ar kuriamos sistemos komponentus. Pastaruoju metu žiniasklaidoje nuskambėję duomenų paviešinimo atvejai įvyksta dėl to, kad projektuojant sistemą neįvertinami nefunkciniai reikalavimai, tarp kurių informacijos saugos reikalavimai yra vieni svarbiausių, ir šių reikalavimų įgyvendinimas pamirštamas tinkamai ištestuoti.

Kaip išnaudoti Viešojo debesies funkcionalumus saugumui užtikrinti?

Vartotojo sąsaja neretai tampa pirminiu kenkėjiškų atakų taikiniu, bandant išnaudoti visas įmanomas spragas. BDAR kontekste svarbu ne tik apsaugoti kaupiamus jautrius vartotojų duomenis, tačiau ir užtikrinti, kad tie patys jautrūs duomenys, vedami į sistemą nebūtų perimami juos siunčiant tarp sistemos komponentų ar perduodant į susijusias sistemas, todėl įprastai jautrūs duomenys apsaugomi juos užšifruojant saugiais, tam skirtais šifravimo algoritmais. Programišiai dažnai taikosi įsilaužti į sistemą ir vartotojų paskyras bandydami atspėti jų prisijungimo vardus ir slaptažodžius, todėl būtina nepamiršti pasirinkti papildomų priemonių, tokių kaip slaptažodžių sudėtingumo politikos, nesėkmingų prisijungimų kiekio per tam tikrą laiko tarpą kontrolės ir anomalių reiškinių stebėjimo ir kontrolės, kuri leistų pastebėti, kad vartotojas per trumpą laiko tarpą bando prisijungti iš skirtingų geografinių lokacijų ir pan. Tokias priemones Viešajame debesyje ne retai galima naudoti visiškai nemokamai, tačiau įmonės pamiršta išnaudoti visas užsakytų paslaugų galimybes.

Duomenų bazės – antras dažniausiai pasitaikantis programišių taikinys. Nesvarbu ar renkamasi naudoti duomenų bazes kaip platformą (angl. „PaaS“) ar kaip paslaugą (angl. „SaaS“), jos turi būti atitinkamai konfigūruojamos ir prižiūrimos. Duomenų bazių izoliavimas nuo kitų sistemos komponentų naudojant viešųjų debesų tinklo segmentus ir ugniasienės komponentus yra sistemos kūrėjų atsakomybėje, todėl teisinga sistemos architektūra atlieka labai svarbų vaidmenį šiame uždavinyje. Teisingai atskyrus kuriamos sistemos komponentus, Viešajame debesyje galima užtikrinti, kad tinklo segmentuose bus atidaromi tik būtini prievadai (angl. "Ports"), o duomenys perduodami saugiai, kai kiekvienas sistemos komponentas, prieš perduodamas arba prašydamas duomenų turi autentifikuotis su jam skirtu raktu (angl. "Access key"). Papildomą apsaugos sluoksnį įneša teisingai sukonfigūruotos Viešojo debesies politikos (angl. "Policies"), kurių pagalba galima kontroliuoti visas sistemines ir vartotojų prieigas, stebėti jautrius įvykius, tokius kaip bandymus įsilaužti ar kitaip paveikti sistemą ir viską kontroliuoti su automatizavimo įrankiais, kurių pagalba galima automatizuoti sistemos atsaką į tam tikrus veiksmus ar anomalijas, o atsakingi sistemos priežiūros asmenys nedelsiant gaus apie tai pranešimus ir galės atlikti intervenciją. Šias apsaugos priemones suteikia Viešojo debesies pakete esančios paslaugos, tačiau jos nėra automatinės – jas reikia tinkamai pasirinkti ir panaudoti. BDAR kontekste reikia nepamiršti, kad asmens duomenys turi būti apsaugoti ne tik kasdienėje IT sistemos veikloje, bet ir įvykus saugumo incidentams, todėl duomenų bazėje saugomus asmens duomenis rekomenduotina šifruoti. Tokių apsaugos priemonių projektavimu ir diegimu turėtų pasirūpinti sistemą kuriantys IT specialistai.

Duomenų kopijos reikalauja tokios pačios priežiūros kaip pati sistema ar jos duomenų bazė. Svarbu turėti veikiančias atsargines duomenų kopijas, nenumatytiems programinės įrangos gedimų atvejams, tačiau taip pat labai svarbu duomenų kopijas apsaugoti jas šifruojant ir talpinant tik ribotą prieigą turinčiose viešojo debesies paslaugose, ar apsaugotame vidiniame įmonės tinkle. Jeigu duomenų kopijos naudojamos programinės įrangos kūrimo ar vystymo tikslais, būtina užtikrinti, kad šie duomenys būtų nuasmeninti.

„Etiško įsilaužėlio“ darbas – parodyti silpnąsias sistemos dalis

Norint kokybiškai ištestuoti sistemą bei nustatyti sistemos saugumo būklę turi būti naudojami tiek specializuoti komerciniai įrankiai, tiek vykdomi skirtingi saugumo testavimo tipai, pavyzdžiui programinės įrangos kodo analizė. Dar vienas saugumo testavimo tipas – jau sukurtos sistemos testavimas „juodos dėžės“ principu, kai apie sistemą nežinoma nieko, o „įsilaužti“ bandoma iš išorinio vartotojo, užpuoliko, perspektyvos. Taip pat negalima nuginčyti kito saugumo testavimo tipo – rankinio saugumo testavimo – naudos, kai didelę patirtį turintis „etiškas įsilaužėlis“ stengiasi ne tik identifikuoti pažeidžiamumus, bet ir nustatyti galimą riziką pažeidžiamumų išnaudojimo atveju.

Viena iš didžiausių su saugumo testavimu susijusių problemų yra ta, jog tai reikalauja specifinių įgūdžių bei patirties, todėl ne kiekviena maža ar vidutinė organizacija pati gali atlikti saugumo testavimo darbus. Būtent todėl rekomenduojama kreiptis į saugumo profesionalus, užsiimančius tuo kiekvieną dieną bei turinčius pakankamai patirties identifikuoti labiausiai kritines sistemos vietas, taip pat naudojančius specializuotus, komercinius saugumo auditavimo įrankius. Savo srities specialistas, atlikęs įsilaužimo testavimą, galės pateikti tiek atrastus saugumo pažeidžiamumus, tiek paaiškinti jų riziką, bei galiausiai pateikti rekomendacijas ir instrukcijas kaip pažeidžiamumus reikėtų taisyti.

Sistemos apsauga stipri tiek, kiek stipri jos silpniausia grandis

Rūpinantis informacinės sistemos apsauga, būtinas kompleksiškas požiūris. Reikėtų nepamiršti atsakomybių už informacijos apsaugą įmonėje, apsaugos reikalavimų nustatymo, tinkamų priemonių parinkimo ir diegimo kuriant, vystant bei prižiūrint informacines sistemas. Tinkamai suprojektuota sistemos architektūra ir teisingai parinktų, įgyvendintų ir reguliariai audituojamų saugos priemonių visuma – tai saugikliai, kuriuos turi įsidėti kiekviena klientų asmens duomenis sauganti įmonė.

Komentuojame šią naujieną:

Jūsų komentaras

Jūsų vardas:


Jūsų kontaktai:


Fotorebuso atsakymas:


rebusas
Jūsų komentaro tekstas:Kompiuterija: kitos panašios naujienos
       2021-03-25 13:52:43

Donatas Zaveckas: Registrų centras, Muitinė – kas toliau?

Kai vasarą „plaukė“ Registrų centro sistemos, šalies technologijų bendruomenė ne tik aklai kritikavo supelijusį viešąjį sektorių, bet pateikė ne vieną racionalų pasiūlymą.
       2021-02-24 09:41:20

5 kriterijai, kurie padės išsirinkti naują nešiojamąjį kompiuterį

Darbams ir mokslams persikėlus į namus, išaugo nešiojamųjų kompiuterių poreikis. „Tele2“ pardavimų duomenys rodo, kad praėjusiais metais jų buvo parduota 60 proc. daugiau nei 2019 m.
       2021-02-19 09:14:58

Ar pasirūpinote vakcina savo kompiuteriui ar išmaniajam?

Virusai atakuoja ne tik žmones, bet ir mūsų kasdien naudojamus įrenginius. Žinoma, tie kenkėjai kitokie, skaitmeniniai, nors tarp simptomų panašumų rasti galima – užkrėsti įrenginiai tampa lėti, tingūs, pasikeičia jų elgsena.
Daugiau naujų naujienų
       2021-04-15 09:51:00

Praėjusią parą Lietuvoje registruoti nauji koronaviruso atvejai: 1168

Atlikus 17363 (bendras tyrimų skaičius) tyrimus, vakar Lietuvoje registruotas naujų koronaviruso atvejų skaičius: 1168. (* Pastaba: išankstiniai duomenys per kelias dienas gali pasipildyti vėluojančiais įrašais - Lietuvos statistika).
       2021-04-15 08:29:05

Simptomas, kurį aštrina stresas: kas yra tinitas ir kaip su juo kovoti?

Jei be jokio išorinio stimulo ausyse ar galvoje girdite tam tikros formos ūžesį, tuomet priklausote maždaug 20 proc. planetos žmonių, kurie bent kartą gyvenime susiduria su bene dažniausiu klausos sistemos sutrikimu – paslaptinguoju tinitu.
       2021-04-15 08:23:39

Skaitmenizacija: kaip tai realizuoti?

Dar prieš prasidedant pandemijai Europos Sąjunga (ES) išreiškė siekį tapti pasaulinės skaitmeninės ekonomikos pavyzdžiu ir dalį savo išteklių nukreipė į šio prioriteto įgyvendinimą.
       2021-04-15 07:38:36

Elektroninių sukčiavimų mastas Lietuvoje per pandemiją išaugo kartais

Finansinių sukčiavimų virtualioje erdvėje daroma žala per metus padidėjo kartais: Lietuvos bankų asociacijos (LBA) duomenimis, vien pirmąjį šių metų ketvirtį elektroniniai sukčiai iš Lietuvos gyventojų išviliojo 2,9 mln. eurų,
       2021-04-14 14:30:44

Lengvai parauginti agurkai – pavasariško pietų stalo pažiba

Organizmą vitaminais papildyti siekiantys pirkėjai iš parduotuvių lentynų jau kurį laiką renkasi šviežius ridikėlius, morkas, kopūstus, salotas ar agurkus.
       2021-04-14 14:17:38

Vyriausybei pristatytas Galimybių pasas, atversiantis daugiau uždarytų veiklų

Šiandien Vyriausybei pristatyta Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengta galimybių paso koncepcija. Šis pasas leis greičiau atlaisvinti daugelį verslų ir sugražinti dalį žmonių į veiklas, kurios dėl karantino suvaržymų iš esmės yra paralyžiuotos.
       2021-04-14 11:46:00

Trečios koronaviruso COVID-19 bangos naujas REKORDAS: 1311

Atlikus 19681 (bendras tyrimų skaičius) tyrimus, vakar Lietuvoje registruotas naujų koronaviruso atvejų skaičius: 1311. (* Pastaba: išankstiniai duomenys per kelias dienas gali pasipildyti vėluojančiais įrašais - Lietuvos statistika).
       2021-04-14 11:28:10

Už 1000 eurų kompensaciją bus galima įsigyti elektrinį motorolerį, motociklą

Sunaikinusieji savo taršų automobilį vietoje jo, be mažataršio automobilio, galės įsigyti ir elektrinį motociklą arba elektrinį motorolerį.
       2021-04-14 11:22:18

Pasiruoškite – siuntos iš ne ES valstybių brangs ir iki jūsų keliaus ilgiau

Kiekvieną dieną Lietuvoje registruojama po kelias dešimtis tūkstančių mažaverčių siuntų iš ne Europos Sąjungos (ES) valstybių. Nuo liepos 1 d. visi Bendrijos gyventojai gaunantys tokias siuntas susidurs su pokyčiais, kurie nebus malonūs ─ reikės ne tik daugiau pinigų, bet ir daugiau kantrybės.
       2021-04-14 11:16:48

Kaip vartoti antibiotikus, kad šie mums padėtų, o ne kenktų?

Antibiotikai – vaistai, o ne panacėja nuo visų ligų. Kartais tuo klaidingai įtikėję žmonės antibiotikais griebiasi gydyti virusines ligas, taip sau darydami didelę žalą.
       2021-04-14 11:05:42

Ar mokame taupyti? 5 patarimai pradedantiesiems

Mintyse savo pinigus pradedame leisti jų dar nė negavę. Juk išleisti daug smagiau negu taupyti – galima iš karto džiaugtis nusipirktu daiktu, o taupomi pinigai bus išleidžiami tik vėliau ir einamuoju momentu jokio džiaugsmo neteiks.
       2021-04-14 10:58:23

VDU rektorius J. Augutis: svarbu prisitaikyti ir nebijoti mokytis čia ir dabar

„Mane dažnai stebina Lietuvoje girdimos kalbos, kad žmonių su aukštuoju išsilavinimu šalyje turėtų būti mažiau. Esą vieną išsilavinusį, aukštąjį išsilavinimą turintį asmenį darbo rinkoje turėtų atitikti bent aštuoni darbininkai.
       2021-04-14 10:42:40

Startuolių verslas ir rinkodara: ką daryti, kad idėja neužstrigtų stalčiuje?

Pažinti tikslinę auditoriją, pasirinkti tinkamus kanalus jai pasiekti ir sulauktą dėmesį paversti pardavimais – viena svarbiausių startuolių ir apskritai bet kokio sėkmingo verslo užduočių.
       2021-04-13 15:32:36

Epidemiologai: pastarąsias savaites didžiausią susirūpinimą kelia darželiai

Šalies ugdymo įstaigose praėjusios savaitės pabaigoje fiksuoti 87 aktyvūs koronavirusinės infekcijos (COVID-19 ligos) protrūkiai, kai savaitę prieš tai – pusantro karto mažiau, t. y. 49.
       2021-04-13 11:54:49

Jautiena – sportininkų pamėgta, itin paprastai paruošiama mėsa

Bulių mėsa, buliena arba tiesiog jautiena – viena populiariausių mėsos rūšių, kurioje yra gausu įvairiausių vitaminų bei mineralų. Ši mėsa ypatingai pamėgta tarp sportininkų, mat ji pasižymi dideliu baltymų kiekiu.
       2021-04-13 10:01:22

Atostogos 2021: dauguma lietuvių ilsėsis Lietuvoje

Reklamos planavimo agentūros „Inspired UM“ tyrimas rodo, jog pasaulinis karantinas neišgąsdino Lietuvos gyventojų ir jie planuoja atostogas praleisti ne namuose, tačiau tolimų kelionių dažnas atsisakys - net 53 proc. teigė atostogoms pasirinksiantys Lietuvą.
       2021-04-13 09:58:14

Vaida Kurpienė: „Maisto išmestume mažiau, jei susitvarkytume šaldytuvą“

Ar dažnai tenka išmesti nesuvartotą ar su pasibaigusio galiojimo data maistą? Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos duomenimis, daugiau nei pusė maisto atliekų išsivysčiusiose Europos Sąjungos šalyse susidaro namų ūkiuose.
       2021-04-13 09:46:00

Praėjusią parą Lietuvoje registruoti nauji koronaviruso atvejai: 1178

Atlikus 17382 (bendras tyrimų skaičius) tyrimus, vakar Lietuvoje registruotas naujų koronaviruso atvejų skaičius: 1178. (* Pastaba: išankstiniai duomenys per kelias dienas gali pasipildyti vėluojančiais įrašais - Lietuvos statistika).
       2021-04-13 09:10:13

Seimas pritarė siūlymui griežtinti atsakomybę už neeksploatuojamus automobilius

Seimas po svarstymo bendru sutarimu pritarė Administracinių nusižengimų kodekso pataisoms (projektas Nr. XIIIP-4532(2), kuriomis siekiama reglamentuoti ne tik neeksploatuojamų,
       2021-04-13 09:04:56

Naujoji Lietuvos raudonoji knyga – atmintinė kiekvienam gyventojui

Po 14 metų pertraukos išleista nauja Lietuvos raudonoji knygą. Kapitalinį Aplinkos ministerijos leidinį rengė beveik 50 mokslininkų ir gamtininkų daugiau kaip ketverius metus.
       2021-04-13 09:00:05

Statybas stabdo laiku nesuvaldytos rizikos ir nenumatytos atsakomybės

Laikinai stojančios įvairių objektų statybos mūsų šalyje yra tapusios ganėtinai įprastu reiškiniu. Lazdynų baseinas Vilniuje, Kauno centre stūksantis viešbutis-vaiduoklis, Nidos kultūros centras yra tik keletas to neišvengusių pastatų.
       2021-04-13 08:42:37

„Angliuko“ vartojimo ypatumai – gali prireikti ir 30 tablečių per dieną

Kilus virškinimo sutrikimams, ko gero, dažniausias preparatas, kurio griebiamasi – aktyvinta anglis, geriau žinoma „angliuko“ pavadinimu. „Eurovaistinės“ vaistininkai sako, kad vaistinėse dažnai teiraujamasi šio preparato.
       2021-04-13 08:34:28

Elektromobilių bumą prognozuoja jau po penkerių metų: kainos susilygins

Nepaisant globalios pandemijos, praėjusiais metais visame pasaulyje įsigytų naujų elektromobilių skaičius pasiekė rekordines aukštumas. Tai lėmė ne tik keliami vis griežtesni taršos reikalavimai automobilių gamintojams, bet ir didėjantis elektromobilių pasirinkimas ir gerėjanti jų įkrovimo infrastruktūra.
       2021-04-13 08:29:08

9 svarbiausi faktai apie mokesčių susigrąžinimą iš Didžiosios Britanijos

Didžioji Britanija iki šiol išlieka viena populiariausių lietuvių emigracijos krypčių. Tačiau ne visi ten dirbę tautiečiai pakankamai žino apie mokesčių susigrąžinimo galimybes. Ką kiekvienam, dirbančiam svetur, būtina žinoti apie mokestinių permokų atgavimą?
       2021-04-13 08:24:51

Kauno startuolių ekosistemą stiprins Silicio slėnyje sėkmės sulaukęs lietuvis

Vieno sėkmingiausio Lietuvos mobiliųjų aplikacijų startuolio „GetJar“ ir „Google“ milžinės autonominių automobilių kompanijoje „Waymo“ dirbęs ir susipažinęs su Silicio slėnio kūrėjais lietuvis padės vystyti verslą Kauno startuoliams.
       2021-04-13 07:31:09

„Linas Agro Group“ valdoma žemės ūkio bendrovė investuoja į melžimo robotus

Kėdainių rajono Labūnavos žemės ūkio bendrovėje užbaigtas svarbus modernizacijos etapas ir planuojamos naujos šimtatūkstantinės investicijos į fermų atnaujinimą bei pažangias technologijas, kurios užtikrins aukščiausius gyvūnų gerovės standartus.
       2021-04-13 07:10:36

Įtrauktiems į pensijų kaupimą – dar vienas raginimas apsispręsti

Į antros pakopos pensijų kaupimą šiemet įtraukti gyventojai netrukus sulauks registruotų laiškų. Gyventojai, kurie iki šiol nepriėmė sprendimo dėl dalyvavimo pensijų kaupime turi galimybę pasirinkti iki birželio pabaigos.
       2021-04-13 07:03:15

Konditerio patarimai: gudrybės, kurios pamėgtus desertus pavers sveikesniais

Atšilus orams vis dažniau susirūpiname ne tik savo sveikata, bet ir kūno linijomis, todėl prieš save apdovanojant įvairiausiais desertais dažniau susimąstome ar verta juos valgyti.
       2021-04-13 06:31:10

Braškes auginantis ūkininkas Manfredas Rudis džiaugiasi atradęs savo kelią

Joniškio rajone braškes auginantis Manfredas Rudis džiaugiasi atradęs savo kelią ir sako, kad savame ūkyje atidirbęs 12 valandų nejaučia nuovargio, o nuotaika visada pakili, nes daug padaryta. Smulkaus ūkio verlas plečiamas – praeitais metais ūkyje auginta 2,2 ha braškių, o šiais – 3,7 hektaro.
       2021-04-13 06:24:41

„Kad jūs matytumėte, kaip tas vyras pradėjo tą duonos kepaliuką bučiuoti..."

„Onkologijos institute dirbau daugiau kaip 40 metų, – pasakoja maltiečių savanorė Aldona Pupelienė. – Daug ten teko visko matyti – žmogiškų tragedijų, skausmo, netekčių...
* Skelbiamos įvairių šaltinių naujienos, todėl už jas neatsakome. Kai kurie teiginiai gali nesutapti su www.tvnaujienos.lt nuomone. Neatsakome už vartotojų komentarus.