Naujienos

Seksualinis priekabiavimas Lietuvoje: opi mitais apipinta problema

2021-03-01 07:15:28

2014-aisiais publikuota 28-iose Europos Sąjungos valstybėse atlikta apklausa parodė, kad net 55 procentai moterų nuo 15 metų amžiaus bent kartą gyvenime yra patyrusios seksualinį priekabiavimą, o apie 21 proc. jį patyrė per paskutinius 12 mėnesių iki apklausos.

Lietuvoje šie procentai buvo gerokai mažesni – atitinkamai 35 ir 9 proc. moterų. Kyla klausimas – ar mūsų šalyje seksualinis priekabiavimas nėra problema, ar žmonės tiesiog nesugeba atpažinti jo požymių?

Viena iš priežasčių, kodėl skirtingose šalyse tokio priekabiavimo mastai yra skirtingi, gali būti kultūriniai skirtumai: svarbu, koks elgesys yra laikomas netinkamu, įžeidžiančiu tam tikroje šalyje, kiek visuomenėje yra priimtina viešai kalbėti apie priekabiavimą, galiausiai – koks prioritetas šalyje yra teikiamas moterų ir vyrų lygių teisių užtikrinimui. Turint tai omenyje, nestebina, jog minėtoje apklausoje didžiausias procentas moterų, kurios teigė patyrusios seksualinį priekabiavimą, buvo Skandinavijoje – šalyse, kurios garsėja progresyvumu lyčių lygybės srityje.

Kita vertus, šioje srityje dirbantys mokslininkai pripažįsta, kad skirtingų apklausų duomenys rodo labai įvairius seksualinio priekabiavimo paplitimo rezultatus, kurie priklauso ir nuo tyrime dalyvavusių asmenų imties, ir nuo šio reiškinio įvertinimo būdo.

2018 metais Europos Parlamento užsakymu buvo atliktas tyrimas apie priekabiavimo paplitimą darbo aplinkoje, viešose erdvėse ir politikoje. Jo duomenimis, priklausomai nuo seksualinio priekabiavimo formos, jį patyrusių asmenų skaičius buvo pasiskirstęs nuo 3 iki 33 proc. Pernai publikuotoje sisteminėje 802 mokslinių straipsnių apžvalgoje apie priekabiavimo paplitimą aukštojo mokslo institucijose pateikiami kiek kitokie skaičiai: heteroseksualių moterų, patyrusių seksualinį priekabiavimą, procentai buvo pasiskirstę nuo 11 iki 73 proc., o vyrų – nuo 3 iki 26 proc.

Tyrime, kurį atlikome Lietuvoje 2016 metais, net 87,2 proc. apklaustųjų teigė patyrę bent vieną seksualinio priekabiavimo formą per paskutinius 12 mėnesių. Skirtumai tarp lyčių patyrimų buvo aptikti tik vertinant nepageidaujamo seksualinio dėmesio patirtis: daugiau moterų teigė patyrusios šią seksualinio priekabiavimo formą nei vyrai.

Kaip atpažinti seksualinį priekabiavimą?

Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme įvardijama, kad seksualinis priekabiavimas yra „nepageidaujamas užgaulus, žodžiu, raštu ar fiziniu veiksmu išreikštas seksualinio pobūdžio elgesys su asmeniu, kai tokį elgesį lemia tikslas ar jo poveikis pakenkti asmens orumui, ypač sukuriant bauginančią, priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką“.

Vienas iš esminių žodžių šiame apibrėžime yra „nepageidaujamas“. Kartais gali būti sudėtinga įrodyti ir pažinti nepageidaujamą elgesį. Kai kurie mokslininkai siūlo patikrinti, ar asmuo, patiriantis nepageidaujamą elgesį, gali tokius santykius nutraukti. Jei jis jaučiasi laisvas tęsti arba nutraukti bendravimą – priekabiavimu tokio elgesio negalime vadinti. Tačiau jei jis jaučiasi neturįs pasirinkimo, tuomet tai jau laikoma seksualiniu priekabiavimu. Kitas būdas, žinoma – įvertinti pačias elgesio pasekmes ir kaip jis verčia asmenį jaustis.

Seksualinis priekabiavimas paprastai skirstomas į dvi kategorijas. Pirmoji – priešiška aplinka, kuriai priskiriamas priekabiavimas dėl lyties ir nepageidaujamas seksualinis dėmesys. Ši kategorija apima žeminančio arba priešiško požiūrio į kurią nors lytį išraiškas ir seksualinio pobūdžio prisilietimus, gestus, pozas, komentarus ar kitokią seksualinio pobūdžio elgseną, įskaitant ir darbo vietoje kabinamus plakatus arba kolegoms siunčiamas nuotraukas.

Antroji kategorija vadinama „paslauga už paslaugą“ – ją apibrėžia atviras arba subtilus, tačiau aiškiai suprantamas grasinimas ar reikalavimas, kai priekabiautojas už seksualinius santykius siūlo geresnes sąlygas, tokias kaip paaukštinimas ar geresnis atlyginimas, arba blogesnių sąlygų išvengimą. Tarp galimų pavyzdžių – ir santykiai tarp dėstytojo ir studento, kai pastarajam už „paslaugą“ žadamas geresnis pažymys. Šią kategoriją pažinti lengviau, kadangi ji remiasi netolygiu galios pasiskirstymu – sąlygas kelia asmuo, užimantis aukštesnes pareigas, turintis daugiau valdžios ar galios, ir siekiantis tuo pasinaudoti asmeniniais tikslais.

Kitas priekabiavimo rūšis pažinti sunkiau, nes jose galios aspekto nėra. Šios formos pasireiškia tarp vienodo statuso žmonių ir remiasi nukentėjusiojo savijauta: kitaip tariant, tai, kas vienam asmeniui atrodo kaip flirtas, kitam gali atrodyti kaip priekabiavimas.

Gali kilti klausimas – kaip atpažinti, kad elgesys nepageidaujamas, jeigu žmogus pats to nepasako? Jei abejojate, pabandykite savęs paklausti – kaip jaustumėtės, jei šis Jūsų elgesys būtų paviešintas, sužinotų draugai ar šeima? Ar norėtumėte, kad taip elgtųsi su Jūsų broliu, sese ar draugu? Ar savo elgesiu rodote pagarbą šiam žmogui?

Priekabiavimas – žalingas ir pačiam priekabiautojui

Visuomenėje apie priekabiavimą kartais kalbama, esą tai retas arba pernelyg išpūstas reiškinys, o nukentėjusios moterys arba meluoja, kad atsikeršytų, arba išprovokuoja priekabiavimą savo elgesiu. Visa tai yra mitai. Priekabiavimo paplitimą liudija ne vienas tyrimas – keli yra paminėti ir šio straipsnio pradžioje. Tuo tarpu melagingų kaltinimo atvejų iki šiol buvo tik apie 8 procentai. Kita vertus, būtent baimė, kad nepatikės, daugelį nukentėjusiųjų verčia nesikreipti ir tylėti. Visuotiniai judėjimai, tokie kaip #metoo, padeda kovoti su šiais mitais ir kelia visuomenės sąmoningumą.

Netrūksta ir daugiau klaidingų įsitikinimų, pavyzdžiui, kad jei priekabiautojas neturėjo ketinimo priekabiauti, arba jei „auka“ aiškiai nepasako „ne“, tuomet tai nėra priekabiavimas. Kaip rodo aukščiau pateikti apibrėžimai, priekabiavimą nulemia tai, ar elgesys yra nepageidaujamas, ir kaip šis elgesys verčia jaustis nukentėjusįjį. Tam tikromis aplinkybėmis, ypač kai priekabiautojas turi didesnę valdžią ar užima aukštesnę hierarchinę poziciją – pasakyti „ne“ gali būti itin sunku.

Savaime suprantama, seksualinis priekabiavimas gali turėti įvairių rimtų pasekmių – nukentėjęs žmogus neretai kenčia nuo depresijos, nerimo, bejėgiškumo jausmo ar kitų emocinių problemų, ima mažiau savimi pasitikėti, darosi sunkiau palaikyti santykius, kamuoja nemiga, galvos ar kiti skausmai, galiausiai – kenčia ir produktyvumas darbe ar studijose.

Verta pabrėžti, jog priekabiavimas sukelia neigiamus padarinius ir pačiam priekabiautojui: po paviešinimo jis gali prarasti draugus, turėti problemų santykiuose, įvairių emocinių sutrikimų dėl juntamos kaltės ar gėdos, įskaitant net mintis apie savižudybę. Jam, kaip ir nukentėjusiajam, tenka susidurti su mažesniu produktyvumu, tačiau taip pat gresia ir apskritai prarasti darbo vietą.

Pasekmių mastai JAV yra įrodyti skaičiais – tyrimai rodo, jog net 25 proc. dirbančių moterų, kurios jautė seksualinį priekabiavimą, ima atostogas darbe, siekdamos išvengti tokio elgesio. Mažiausiai 15 procentų apskritai išeina iš darbo. Beveik pusė stengiasi priekabiavimą ignoruoti, tačiau 10 proc. jų dėl to krenta produktyvumas darbe – kaip ir situaciją žinantiems jų draugams, kurių produktyvumas irgi sumažėja. Mokslininkai apibendrina, kad seksualinis priekabiavimas verslams kasmet „kainuoja“ maždaug 6,7 mln. JAV dolerių dėl pravaikštų, dažnos darbuotojų kaitos ir produktyvumo sumažėjimo.

Ką galime padaryti?

Kovojant su seksualiniu priekabiavimu, svarbu mokytis jį atpažinti, užtikrinti tinkamą darbo ar studijų aplinką, skatinti palankų požiūrį į aukas. Kol kas nėra įrodymų, kad darbas su priekabiautojais yra efektyvus, tačiau vertėtų ugdyti jų socialinius įgūdžius, empatiją nukentėjusiems, padėti jiems keisti nuostatas.

Susidūrus su priekabiavimu, svarbu reaguoti iškart – pasakyti priekabiautojui, kad jo elgesys yra nepriimtinas. Priekabiavimo atvejus vertėtų fiksuoti, aprašyti, kreiptis į atsakingas institucijas ir ieškoti pagalbos. Jei pamatėte, kad kažkas kitas patyrė priekabiavimą, palaikykite nukentėjusįjį, padėkite jam. Išlikime sąmoningi ir savo pačių elgesio atžvilgiu – atkreipkime dėmesį, kaip į mūsų elgseną reaguoja kiti, užtikrinkime, kad nepažeidžiame organizacijos taisyklių ir etikos normų.

Remiantis Darbo kodeksu, darbuotojo gerovę ir teisę į saugią nuo priekabiavimo aplinką turi užtikrinti ir darbdavys. Tuo tarpu aukštojo mokslo institucijose etikos kodeksai numato, jog seksualinis priekabiavimas nėra toleruojamas ir gali būti skundžiamas etikos komisijai.

Rekomendacijas universitetams dėl kovos su priekabiavimu – Seksualinio priekabiavimo prevencijos ir atvejų nagrinėjimo gaires – yra parengusi Lietuvos universitetų rektorių konferencija.

Prevencijos priemonių imasi ir patys universitetai. Seksualinio priekabiavimo prevencija yra viena iš „Horizon 2020“ tarptautinio projekto SPEAR kuriamo Lyčių lygybės plano priemonių. Projekte dalyvaujančio Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkai ir mokslininkės dalinasi lyčių lygybės užtikrinimo praktikomis su partneriais iš 9 Europos Sąjungos valstybių. Pagrindinis projekto tikslas – įgyvendinti Lyčių lygybės planus ir inicijuoti pokyčius akademinėse institucijose.

VDU tyrėjai ir tyrėjos rengia institucinį Lyčių lygybės planą – priemones, užtikrinančias, kad organizacijose nebūtų diskriminuojama dėl lyties, būtų daugiau galimybių pasireikšti moterų lyderystei valdymo lygmenyje, tyrimuose ir studijų procese. VDU rektoriaus įsakymu universitete sukurta darbo grupė, kuri parengs rekomendacijas dėl institucinių priemonių – prevencijos nuostatų dokumentą, atsakingą padalinį, pasitikėjimo liniją, psichologinę ir institucinę pagalbą, prevencines švietimo ir komunikacijos priemones.

Neseniai universitete internetu buvo surengti mokymai, skirti seksualinio priekabiavimo prevencijai. Jų metu studentams ir visiems norintiems buvo pristatytos seksualinio priekabiavimo apraiškos, būdai jį atpažinti ir patarimai, kaip su tuo kovoti. VDU taip pat šiuo metu rengia Seksualinio priekabiavimo prevencijos dokumentą.

Prof. dr. Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Psichologijos katedros profesorė, Psichologijos klinikos psichologė

Komentuojame šią naujieną:

Jūsų komentaras

Jūsų vardas:


Jūsų kontaktai:


Fotorebuso atsakymas:


rebusas
Jūsų komentaro tekstas:Daugiau naujų naujienų
       2021-04-15 09:51:00

Praėjusią parą Lietuvoje registruoti nauji koronaviruso atvejai: 1168

Atlikus 17363 (bendras tyrimų skaičius) tyrimus, vakar Lietuvoje registruotas naujų koronaviruso atvejų skaičius: 1168. (* Pastaba: išankstiniai duomenys per kelias dienas gali pasipildyti vėluojančiais įrašais - Lietuvos statistika).
       2021-04-15 08:29:05

Simptomas, kurį aštrina stresas: kas yra tinitas ir kaip su juo kovoti?

Jei be jokio išorinio stimulo ausyse ar galvoje girdite tam tikros formos ūžesį, tuomet priklausote maždaug 20 proc. planetos žmonių, kurie bent kartą gyvenime susiduria su bene dažniausiu klausos sistemos sutrikimu – paslaptinguoju tinitu.
       2021-04-15 08:23:39

Skaitmenizacija: kaip tai realizuoti?

Dar prieš prasidedant pandemijai Europos Sąjunga (ES) išreiškė siekį tapti pasaulinės skaitmeninės ekonomikos pavyzdžiu ir dalį savo išteklių nukreipė į šio prioriteto įgyvendinimą.
       2021-04-15 07:38:36

Elektroninių sukčiavimų mastas Lietuvoje per pandemiją išaugo kartais

Finansinių sukčiavimų virtualioje erdvėje daroma žala per metus padidėjo kartais: Lietuvos bankų asociacijos (LBA) duomenimis, vien pirmąjį šių metų ketvirtį elektroniniai sukčiai iš Lietuvos gyventojų išviliojo 2,9 mln. eurų,
       2021-04-14 14:30:44

Lengvai parauginti agurkai – pavasariško pietų stalo pažiba

Organizmą vitaminais papildyti siekiantys pirkėjai iš parduotuvių lentynų jau kurį laiką renkasi šviežius ridikėlius, morkas, kopūstus, salotas ar agurkus.
       2021-04-14 14:17:38

Vyriausybei pristatytas Galimybių pasas, atversiantis daugiau uždarytų veiklų

Šiandien Vyriausybei pristatyta Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengta galimybių paso koncepcija. Šis pasas leis greičiau atlaisvinti daugelį verslų ir sugražinti dalį žmonių į veiklas, kurios dėl karantino suvaržymų iš esmės yra paralyžiuotos.
       2021-04-14 11:46:00

Trečios koronaviruso COVID-19 bangos naujas REKORDAS: 1311

Atlikus 19681 (bendras tyrimų skaičius) tyrimus, vakar Lietuvoje registruotas naujų koronaviruso atvejų skaičius: 1311. (* Pastaba: išankstiniai duomenys per kelias dienas gali pasipildyti vėluojančiais įrašais - Lietuvos statistika).
       2021-04-14 11:28:10

Už 1000 eurų kompensaciją bus galima įsigyti elektrinį motorolerį, motociklą

Sunaikinusieji savo taršų automobilį vietoje jo, be mažataršio automobilio, galės įsigyti ir elektrinį motociklą arba elektrinį motorolerį.
       2021-04-14 11:22:18

Pasiruoškite – siuntos iš ne ES valstybių brangs ir iki jūsų keliaus ilgiau

Kiekvieną dieną Lietuvoje registruojama po kelias dešimtis tūkstančių mažaverčių siuntų iš ne Europos Sąjungos (ES) valstybių. Nuo liepos 1 d. visi Bendrijos gyventojai gaunantys tokias siuntas susidurs su pokyčiais, kurie nebus malonūs ─ reikės ne tik daugiau pinigų, bet ir daugiau kantrybės.
       2021-04-14 11:16:48

Kaip vartoti antibiotikus, kad šie mums padėtų, o ne kenktų?

Antibiotikai – vaistai, o ne panacėja nuo visų ligų. Kartais tuo klaidingai įtikėję žmonės antibiotikais griebiasi gydyti virusines ligas, taip sau darydami didelę žalą.
       2021-04-14 11:05:42

Ar mokame taupyti? 5 patarimai pradedantiesiems

Mintyse savo pinigus pradedame leisti jų dar nė negavę. Juk išleisti daug smagiau negu taupyti – galima iš karto džiaugtis nusipirktu daiktu, o taupomi pinigai bus išleidžiami tik vėliau ir einamuoju momentu jokio džiaugsmo neteiks.
       2021-04-14 10:58:23

VDU rektorius J. Augutis: svarbu prisitaikyti ir nebijoti mokytis čia ir dabar

„Mane dažnai stebina Lietuvoje girdimos kalbos, kad žmonių su aukštuoju išsilavinimu šalyje turėtų būti mažiau. Esą vieną išsilavinusį, aukštąjį išsilavinimą turintį asmenį darbo rinkoje turėtų atitikti bent aštuoni darbininkai.
       2021-04-14 10:42:40

Startuolių verslas ir rinkodara: ką daryti, kad idėja neužstrigtų stalčiuje?

Pažinti tikslinę auditoriją, pasirinkti tinkamus kanalus jai pasiekti ir sulauktą dėmesį paversti pardavimais – viena svarbiausių startuolių ir apskritai bet kokio sėkmingo verslo užduočių.
       2021-04-13 15:32:36

Epidemiologai: pastarąsias savaites didžiausią susirūpinimą kelia darželiai

Šalies ugdymo įstaigose praėjusios savaitės pabaigoje fiksuoti 87 aktyvūs koronavirusinės infekcijos (COVID-19 ligos) protrūkiai, kai savaitę prieš tai – pusantro karto mažiau, t. y. 49.
       2021-04-13 11:54:49

Jautiena – sportininkų pamėgta, itin paprastai paruošiama mėsa

Bulių mėsa, buliena arba tiesiog jautiena – viena populiariausių mėsos rūšių, kurioje yra gausu įvairiausių vitaminų bei mineralų. Ši mėsa ypatingai pamėgta tarp sportininkų, mat ji pasižymi dideliu baltymų kiekiu.
       2021-04-13 10:01:22

Atostogos 2021: dauguma lietuvių ilsėsis Lietuvoje

Reklamos planavimo agentūros „Inspired UM“ tyrimas rodo, jog pasaulinis karantinas neišgąsdino Lietuvos gyventojų ir jie planuoja atostogas praleisti ne namuose, tačiau tolimų kelionių dažnas atsisakys - net 53 proc. teigė atostogoms pasirinksiantys Lietuvą.
       2021-04-13 09:58:14

Vaida Kurpienė: „Maisto išmestume mažiau, jei susitvarkytume šaldytuvą“

Ar dažnai tenka išmesti nesuvartotą ar su pasibaigusio galiojimo data maistą? Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos duomenimis, daugiau nei pusė maisto atliekų išsivysčiusiose Europos Sąjungos šalyse susidaro namų ūkiuose.
       2021-04-13 09:46:00

Praėjusią parą Lietuvoje registruoti nauji koronaviruso atvejai: 1178

Atlikus 17382 (bendras tyrimų skaičius) tyrimus, vakar Lietuvoje registruotas naujų koronaviruso atvejų skaičius: 1178. (* Pastaba: išankstiniai duomenys per kelias dienas gali pasipildyti vėluojančiais įrašais - Lietuvos statistika).
       2021-04-13 09:10:13

Seimas pritarė siūlymui griežtinti atsakomybę už neeksploatuojamus automobilius

Seimas po svarstymo bendru sutarimu pritarė Administracinių nusižengimų kodekso pataisoms (projektas Nr. XIIIP-4532(2), kuriomis siekiama reglamentuoti ne tik neeksploatuojamų,
       2021-04-13 09:04:56

Naujoji Lietuvos raudonoji knyga – atmintinė kiekvienam gyventojui

Po 14 metų pertraukos išleista nauja Lietuvos raudonoji knygą. Kapitalinį Aplinkos ministerijos leidinį rengė beveik 50 mokslininkų ir gamtininkų daugiau kaip ketverius metus.
       2021-04-13 09:00:05

Statybas stabdo laiku nesuvaldytos rizikos ir nenumatytos atsakomybės

Laikinai stojančios įvairių objektų statybos mūsų šalyje yra tapusios ganėtinai įprastu reiškiniu. Lazdynų baseinas Vilniuje, Kauno centre stūksantis viešbutis-vaiduoklis, Nidos kultūros centras yra tik keletas to neišvengusių pastatų.
       2021-04-13 08:42:37

„Angliuko“ vartojimo ypatumai – gali prireikti ir 30 tablečių per dieną

Kilus virškinimo sutrikimams, ko gero, dažniausias preparatas, kurio griebiamasi – aktyvinta anglis, geriau žinoma „angliuko“ pavadinimu. „Eurovaistinės“ vaistininkai sako, kad vaistinėse dažnai teiraujamasi šio preparato.
       2021-04-13 08:34:28

Elektromobilių bumą prognozuoja jau po penkerių metų: kainos susilygins

Nepaisant globalios pandemijos, praėjusiais metais visame pasaulyje įsigytų naujų elektromobilių skaičius pasiekė rekordines aukštumas. Tai lėmė ne tik keliami vis griežtesni taršos reikalavimai automobilių gamintojams, bet ir didėjantis elektromobilių pasirinkimas ir gerėjanti jų įkrovimo infrastruktūra.
       2021-04-13 08:29:08

9 svarbiausi faktai apie mokesčių susigrąžinimą iš Didžiosios Britanijos

Didžioji Britanija iki šiol išlieka viena populiariausių lietuvių emigracijos krypčių. Tačiau ne visi ten dirbę tautiečiai pakankamai žino apie mokesčių susigrąžinimo galimybes. Ką kiekvienam, dirbančiam svetur, būtina žinoti apie mokestinių permokų atgavimą?
       2021-04-13 08:24:51

Kauno startuolių ekosistemą stiprins Silicio slėnyje sėkmės sulaukęs lietuvis

Vieno sėkmingiausio Lietuvos mobiliųjų aplikacijų startuolio „GetJar“ ir „Google“ milžinės autonominių automobilių kompanijoje „Waymo“ dirbęs ir susipažinęs su Silicio slėnio kūrėjais lietuvis padės vystyti verslą Kauno startuoliams.
       2021-04-13 07:31:09

„Linas Agro Group“ valdoma žemės ūkio bendrovė investuoja į melžimo robotus

Kėdainių rajono Labūnavos žemės ūkio bendrovėje užbaigtas svarbus modernizacijos etapas ir planuojamos naujos šimtatūkstantinės investicijos į fermų atnaujinimą bei pažangias technologijas, kurios užtikrins aukščiausius gyvūnų gerovės standartus.
       2021-04-13 07:10:36

Įtrauktiems į pensijų kaupimą – dar vienas raginimas apsispręsti

Į antros pakopos pensijų kaupimą šiemet įtraukti gyventojai netrukus sulauks registruotų laiškų. Gyventojai, kurie iki šiol nepriėmė sprendimo dėl dalyvavimo pensijų kaupime turi galimybę pasirinkti iki birželio pabaigos.
       2021-04-13 07:03:15

Konditerio patarimai: gudrybės, kurios pamėgtus desertus pavers sveikesniais

Atšilus orams vis dažniau susirūpiname ne tik savo sveikata, bet ir kūno linijomis, todėl prieš save apdovanojant įvairiausiais desertais dažniau susimąstome ar verta juos valgyti.
       2021-04-13 06:31:10

Braškes auginantis ūkininkas Manfredas Rudis džiaugiasi atradęs savo kelią

Joniškio rajone braškes auginantis Manfredas Rudis džiaugiasi atradęs savo kelią ir sako, kad savame ūkyje atidirbęs 12 valandų nejaučia nuovargio, o nuotaika visada pakili, nes daug padaryta. Smulkaus ūkio verlas plečiamas – praeitais metais ūkyje auginta 2,2 ha braškių, o šiais – 3,7 hektaro.
       2021-04-13 06:24:41

„Kad jūs matytumėte, kaip tas vyras pradėjo tą duonos kepaliuką bučiuoti..."

„Onkologijos institute dirbau daugiau kaip 40 metų, – pasakoja maltiečių savanorė Aldona Pupelienė. – Daug ten teko visko matyti – žmogiškų tragedijų, skausmo, netekčių...
* Skelbiamos įvairių šaltinių naujienos, todėl už jas neatsakome. Kai kurie teiginiai gali nesutapti su www.tvnaujienos.lt nuomone. Neatsakome už vartotojų komentarus.