Naujienos

Kinijos ir kitų šalių investicijoms – papildomi barjerai ES

2022-11-29 19:07:01

Europa pagaliau ištaisė Europos Sąjungos verslą ilgai piktinusią teisės aktų spragą, leidusią valstybės remiamoms Kinijos (ir kitų trečiųjų šalių) įmonėms lengvai pirkti verslus Europoje ir dempinguoti viešųjų pirkimų kainas.

Šį pirmadienį Europos Sąjungos (ES) Parlamentas ir Taryba patvirtino Reglamentą dėl Užsienio subsidijų.

Nuo šiol trečiųjų šalių (ne ES) įmonės, kurios gavo arba vis dar gauna subsidijas iš savo šalies, norėdamos pirkti verslus Europos Sąjungoje ir dalyvauti Europos Sąjungos šalių skelbiamuose viešųjų pirkimų konkursuose, privalės apie gaunamą paramą pranešti Europos Komisijai (EK) ir gauti jos sutikimą.

Kitaip sakant, tik EK uždegus „žalią šviesą“ Kinijos ir kitų trečiųjų šalių įmonės galės pirkti verslus ir dalyvauti viešuose pirkimuose Europoje.

Beje, šio leidimo gavimas nepanaikina pareigos gauti ir koncentracijos leidimą (jeigu to reikalauja konkurencijos nuostatos) bei kreiptis dėl tiesioginių užsienio investicijų leidimo, pvz., kai įsigyjama energetikos bendrovė ar jos dalis.

Iki šiol subsidijos ir kita parama, suteikta ne ES valstybių verslui, nebuvo reguliuojama Europos Sąjungos mastu. Todėl ES įmonės dažnai skųsdavosi, kad joms sunku konkuruoti viešuosiuose pirkimuose, kuriuose tenka varžytis su Kinijos (o kartais ir kitų šalių) bendrovėmis, turinčiomis savo valstybės finansinį užnugarį. Reaguodama į verslo skundus, ES priėmė šį reglamentą.

Naujas reguliavimas bus taikomas nuo 2023 m. vidurio. O pareiga pranešti Europos Komisijai – nuo 2023 m. rudens.

Kada reikalingas EK leidimas?

Reglamentas nustato tris atvejus, kai gali būti reikalingas EK leidimas:

Verslo įsigijimui, kai jame dalyvauja įmonės, kurių bent vienos apyvarta ES viršija 500 mln. Eur pastaraisiais metais ir kurios gavo daugiau nei 50 mln. Eur užsienio valstybių finansavimo per pastaruosius 3 metus; 

Viešojo pirkimo sutarties sudarymui (jei jos vertė sudaro bent 250 mln. Eur) su laimėtoju, kuris (įskaitant jo subrangovus ir tiekėjus) gavo bent 4 mln. Eur užsienio valstybių finansavimo per pastaruosius 3 metus;

Bet kuriuo kitu atveju (net jei koncentracija neviršija nurodytų pajamų ar užsienio subsidijų „slenksčių“), kai Europos Komisija įtaria, kad užsienio subsidija gali iškraipyti ES vidaus rinką (ex post kontrolė).

Pirmais dviem atvejais reikalingas išankstinis kreipimasis į EK (negalima įsigyti verslo ar sudaryti viešojo pirkimo sutarties, kol nėra gautas EK leidimas). O trečiuoju – ex post kontrolės – atveju  EK gali įpareigoti įmones pateikti informaciją apie jau įvykusias koncentracijas, sudarytas viešojo pirkimo sutartis ir pan. Beje, pastaroji nuostata taikoma ir užsienio subsidijoms, gautoms 5 metai iki Reglamento įsigaliojimo.

Kaip apskaičiuoti užsienio valstybės paramą?

Skaičiuojant užsienio valstybių subsidijas, kaip ir koncentracijų atveju, reikės vertinti ne tik konkrečios įmonės, bet ir visų kitų grupės įmonių gautas subsidijas.

Reikėtų pridurti, kad užsienio valstybių subsidijomis ES laikys viską, ką pati vidaus rinkoje laiko, parama. Pavyzdžiui, subsidijomis bus laikomos kapitalo injekcijos, dotacijos, paskolos, paskolų garantijos, fiskalinės iniciatyvos, atleidimas nuo įsiskolinimo valstybei, atleidimas nuo mokesčių, specialių ar išimtinių teisių suteikimas, prekių ar paslaugų pirkimas ir pan. 

Pranešti apie gautą paramą reikės nepriklausomai nuo to, ar subsidijas suteikė tiesiogiai valstybės institucijos ar valstybės valdomos arba kitaip kontroliuojamos įmonės.

Kas lems neigiamą EK atsakymą?

Panašiai kaip ir koncentracijų atveju, EK gali leisti verslo įsigijimą ar viešojo pirkimo sutarties sudarymą, leisti su įsipareigojimais arba uždrausti, jei tokios subsidijos gali iškraipyti ES vidaus rinką. 

Tikėtina, kad EK uždraus verslo įsigijimą ar viešojo pirkimo sutarties sudarymą, pavyzdžiui, jei nustatoma neribota garantija, eksporto finansavimo priemonės, užsienio subsidijos, kurios tiesiogiai skirtos verslo įsigijimui ar bendros įmonės sukūrimui. Taip pat užsienio subsidijos, kurios leidžia įmonei pateikti geresnį pasiūlymą viešajame pirkime.

Ex post kontrolės atveju EK, nustačiusi, kad užsienio subsidijos iškraipo Europos Sąjungos vidaus rinką, gali reikalauti grąžinti gautas užsienio subsidijas kartu su palūkanomis.

Kaip greitai EK priims sprendimą?

EK sprendimą turės priimti per 25 darbo dienas nuo tinkamo pranešimo dienos. O esant įtarimų, kad užsienio subsidijos gali iškraipyti ES vidaus rinką, sprendimo priėmimas gali užtrukti papildomai 90 darbo dienų arba 115 darbo dienų, jei planuojama prisiimti įsipareigojimus.

Viešojo pirkimo sutarties sudarymo atveju terminai yra atitinkamai 20 darbo dienų (su galimybe pratęsti dar 10 darbo dienų) ir 90 darbo dienų (su galimybe pratęsti dar 20 darbo dienų).

Ex post kontrolės atveju nėra nustatyta terminų EK peržiūrai.

Jei paramą gavusi trečiosios šalies įmonė nepraneša EK apie planuojamą įgyti verslą ES ar planuojamą sudaryti viešojo pirkimo sutartį, jai gali grėsti piniginės sankcijos iki 10 proc. metinių pasaulinių pajamų. Taip pat įmonės gali būti įpareigotos grąžinti užsienio subsidijas, nutraukti sutartį, atsisakyti įgyto verslo ir pan.

Reglamentas Lietuvoje

Nors šis reglamentas sukurtas kaip Europos vidaus rinkos apsaugos mechanizmas nuo agresyvių trečiųjų šalių veiksmų, jis neišvengiamai apsunkins gyvenimą ir draugiškų trečiųjų šalių – JAV, JK ir kitų – kompanijoms.

Verslo įsigijimo atveju nuo kitų metų gali reikėti pateikti bent tris atskirus pranešimus apie planuojamą įgyti verslą institucijoms (koncentracijos pranešimą pagal ES ar nacionalines taisykles; FDI pranešimą pagal nacionalines taisykles ir pranešimą dėl užsienio subsidijų). 

Tai savo ruožtu pareikalaus papildomų finansinių ir administracinių išteklių, nes įmonėms reikės rinkti ir registruoti informaciją apie visai grupei suteiktą valstybių finansavimą per 3 metų laikotarpį. Kai kurios įmonių grupės, ypač dirbančios mokslo srityje, gali būti gavusios net kelių valstybių paramą.

Verta pridurti, kad EK savo iniciatyva arba gavusi skundą iš rinkos turės teisę atlikti netikėtus patikrinimus įmonėse, prašyti informacijos ir apklausti asmenis, kurie turi su tyrimu susijusios informacijos. O EK instrukcijų nesilaikymas gali lemti dideles – iki 1 proc. metinių pasaulinių pajamų – sankcijas.

Advokatų profesinės bendrijos COBALT partnerė Rasa Zaščiurinskaitė

Komentuojame šią naujieną:

Jūsų komentaras

Jūsų vardas:


Jūsų kontaktai:


Fotorebuso atsakymas:


rebusas
Jūsų komentaro tekstas:Daugiau naujų naujienų
       2023-02-07 17:26:49

Išmaniųjų elektros skaitiklių keitimas: ką būtina žinoti

Bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) diegia išmaniuosius elektros skaitiklius, leidžiančius klientams sekti detalų elektros energijos suvartojimą ir pamiršti būtinybę nurašinėti skaitiklių duomenis.
       2023-02-07 17:07:43

Marius Ivaškevicius nepasiduoda: "Išvarymas-2. Imperija kontratakuoja"

"Šįkart apie teatrą. Lietuvos nacionalinį dramos teatrą, kuriame man teko garbė dirbti kelerius pastaruosius metus. Kadangi esu iš jo atleidžiamas, noriu pasidalinti savo įspūdžiais. O taip pat mintimis, kokią matyčiau jo ateitį." - taip pradeda savo pasakojimą Marius Ivaškevicius.
       2023-02-07 17:01:46

LNDT darbą baigs dramaturgas Marius Ivaškevičius

Po dvejų metų veiklos, darbą Lietuvos nacionaliniame dramos teatro dramaturgo pozicijoje baigs Marius Ivaškevičius. Pasikeitus teatro kūrybinės veiklos krypčiai ir pradėjus dirbti naujiems meno vadovams, dramaturgo pareigos tampa perteklinės.
       2023-02-07 13:49:22

Jus jau apgaudinėja ir dirbtinis intelektas: 5 patarimai, kaip apsisaugoti

El. laiškai apie paveldėtą Afrikos princo turtą ar neva avariją sukėlusį anūką jau seniai yra tapę sukčiavimo klasika. Tačiau pastaruoju metu internete atsiranda naujos kartos apgavystės, kurioms nusikaltėliai pasitelkia netgi dirbtinį intelektą (DI).
       2023-02-07 11:03:49

Kibernetinio saugumo ekspertas ragina būti atidiems atsiskaitant internete

Vasario 7 dieną jau 20 kartą minima „Saugesnio interneto diena“, kuria siekiama atkreipti dėmesį į aktualius skaitmeninius iššūkius, skatinant saugesnį naudojimąsi internetu.
       2023-02-06 12:53:38

Policijai perduoti NATO viršūnių susitikimui įsigyti automobiliai

Rengiantis liepos 11-12 d. Lietuvoje vyksiančiam NATO šalių vadovų susitikimui, Policijos departamentas įsigijo 12 transporto priemonių. Renginio metu Lietuvos policija užtikrins oficialių svečių kortežų palydą, sklandų nestabdomą judėjimą keliuose ir jų saugumą.
       2023-02-05 18:40:48

Ministras K. Navickas: numatytos priemonės ir pagalba pieno ūkiams

Dėl ženkliai kritusių žaliavinio pieno supirkimo kainų susidariusi padėtis pieno sektoriuje bus sprendžiama keičiant teisės aktus bei kitomis reguliavimo ir pagalbos priemonėmis.
       2023-02-05 18:28:38

2022 metais vėjo elektrinės pagamino trečdaliu daugiau energijos

2022 metais vėjo elektrinių galia, palyginus su 2021 metais, išaugo trečdaliu - įrengta 370 MW galios vėjo elektrinių, o šiais metais numatomas tolimesnis plėtros augimas - prie perdavimo tinklo artimiausiu metu planuojama prijungti dar keturis vėjo jėgainių parkus.
       2023-02-03 16:41:01

Slidinėjimo sezonas: keliautojų laukia snieguotos viršukalnės ir pramogos

Nors kalendorinė žiema persirito į antrą pusę, slidinėjimo sezonas populiariausiuose Europos kurortuose dar tik įsibėgėja – kalnų entuziastai čia laukiami iki pat kovo vidurio.
       2023-02-03 16:36:40

Ar naudojate buitinę techniką protingai? Ekspertai pataria, kaip sutaupyti

Nors buitinė technika gerokai palengvina kasdienius namų ruošos darbus, nemažai žmonių nuogąstauja, kad dažnas jos naudojimas nemenkai padidins elektros sąskaitą.
       2023-02-03 16:36:20

Apie ŽIV moteris sužinojo tik pastojusi: liga vis dar gąsdina lietuvius

Daugybe klaidingų įsitikinimų apipinta žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) liga, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis, 2021 metais Lietuvoje buvo diagnozuota 121 asmeniui. 76,9 proc. naujai užsikrėtusiųjų ŽIV buvo vyrai, 23,1 proc. – moterys.
       2023-02-03 11:48:01

A. Lukošius: keisčiausios technologinės naujovės ir kam jos reikalingos?

Kiekviena naujų technologijų paroda atskleidžia dalelę ateities pasaulio ir visuomenei pristato ne tik naudingų, bet ir juoką keliančių atradimų. Nors dalis įrenginių, kurie anksčiau atrodydavo beprasmiai, dabar tapę neatsiejama kasdienybės dalimi, kai kurie iš jų taip ir liko tinkami nebent į kvailysčių muziejų.
       2023-02-02 16:00:49

„Chat GPT“ darbe – išmanus pagalbininkas ar šabloniško turinio generatorius?

Dirbtinis intelektas ir mašininio mokymosi algoritmai jau kurį laiką yra daugelio technologinių inovacijų vystymosi priešakyje, tačiau iki šiol turbūt nei vienas konkretus šios srities sprendimas nesukėlė tiek šurmulio, kiek pastaraisiais mėnesiais plačiai išbandomas ir aptarinėjamas pokalbių robotas (angl. chatbot) „ChatGPT“.
       2023-02-02 16:00:49

Susitrenkėte galvą? kada pakaks šalto kompreso, o kada skubėti pas specialistus

Tikriausiai daugelis yra nors kartą gyvenime silpniau ar stipriau susitrenkę galvą. Tačiau kartais išties sunku suprasti, kada tai rimta situacija, reikalaujanti gydytojų apžiūros, o kada pakanka šalto kompreso ir poilsio – atsako vaistininkė.
       2023-02-02 15:51:55

Dėmesio – įsigalioja nauji techninės apžiūros reikalavimai

Nuo vasario 1-osios įsigaliojo Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) parengti teisės aktų pakeitimai, susiję su privalomąja transporto priemonių technine apžiūra.
       2023-02-01 18:21:29

Daržovių blyneliai – puikus būdas sunaudoti likučius ir pagaminti vakarienę

Dažnai šaldytuvo stalčiuose užsilieka kelios morkos, pusė paprikos, cukinijos ar baklažano, kurių neturime kur panaudoti. Tam gali puikiai pasitarnauti įvairių daržovių blyneliai
       2023-02-01 13:49:56

Ištyrė el. paspirtukų poveikį eismui: 1,2 mln. km mažiau kelionių automobiliais

Kol elektriniai paspirtukai laukia naujo sezono Lietuvoje, susisiekimo paslaugų platforma „Bolt“ apibendrina praėjusių metų pabaigoje 17 šalių atlikto paslaugos vartotojų tyrimo rezultatus.
       2023-02-01 13:46:42

Namo renovacija – kasdienis sutaupymas ir didesnė turto vertė

Pastebima, kad, renovavus daugiabutį namą, būsto išlaikymas tampa ekonomiškesniu, pagražėja gyvenamoji aplinka, išauga gyvenimo komfortas bei padidėja nekilnojamojo turto vertė. Paskaičiuota, kad renovavus būstą, jo pardavimo ar nuomos kaina išauga maždaug trečdaliu.
       2023-02-01 13:43:59

Lietuva pajėgi gaminti dar daugiau pigios saulės energijos, tačiau to nedaro

2022 m. Lietuvoje veikė virš 500MW saulės energijos elektrinių kuriuos sugeneruoja iki 3 proc. šalies elektros energijos poreikio. Nors jau artimiausiu metu šią rinkos dalį galima dar daugiau išplėsti, energetikos ekspertų teigimu, atsinaujinančių energetikos šaltinių potencialas užstringa ministerijos ir rinkos dalyvių interesų skirtumuose.
       2023-02-01 13:41:13

Ateitis be kavos? Kokius pavojus kavos industrijai sukelia klimato kaita

Kavos mylėtojai turėtų sunerimti – kavamedžių auginimui tinkamų plotų per ateinančius 30 metų gali sumažėti perpus, rodo 2022 m. Šveicarijos mokslininkų atliktas tyrimas. Ką tai reiškia kavos vartotojams?
       2023-02-01 13:36:05

Šiuolaikiško gyvenimo būdo žala: mažas aktyvumas – kelias į sunkias ligas

Per šimtus tūkstančių metų žmogaus kūnas prisitaikė būti fiziškai aktyvus, veikti tiek uždarose patalpose, tiek lauke. Tačiau su kiekvienais metais reikia vis mažiau fizinių pastangų – nemažai darbų galima atlikti kompiuteriu, maistu pasirūpinti neišeinant iš namų.
       2023-01-31 18:44:27

Gardi vakarienė šeimai iki 5 eurų: nustebinkite apkepėle su kopūstais

Kopūstai – daugelyje sodų bei daržų randama maistinga daržovė, kurią žiemos metu mėgstama rauginti. Pasak prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovės Olgos Suchočevos, kopūstai yra pigi daržovė, tinkanti tiek salotų, tiek įvairių troškinių bei sriubų gaminimui.
       2023-01-31 18:39:20

Paslaptingas gamtos sutvėrimas Lietuvoje mena dinozaurų laikus

Lietuvoje atrasta nauja vandens žuvų rūšis mokslininkams yra dešimtmečio įvykis. Tačiau brakonierių užmojų nei naujos, nei retos žuvų rūšys nekeičia. Artėjant nėgių nerštui piktadariai puikiai žino vietas, kur jų bus itin daug, mat šios ypatingos žuvys pavasarį sustoja ir susitelkia prie užtvankų, negalėdamos judėti toliau.
       2023-01-31 14:57:24

Pristatyta sugadinta prekė: ką pirkėjams būtina žinoti?

Pandemijos paskatinti pirkėjai ir toliau vis dažniau perka internetu bei renkasi bekontaktį pristatymo būdą ar kurjerių tarnybų paslaugas. Tačiau Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT) specialistai pastebi – nors gyventojų pateikiamų skundų dėl pirkinių, atvežtų su mechaniniais pažeidimais, skaičius šiemet sumažėjo, dar pernai jis buvo ypač išaugęs.
       2023-01-31 11:46:39

Didelės šalies perspektyvos: lietuviai kuria visame pasaulyje žinomus lazerius

Lietuvoje pirmasis lazerio spindulys nušvito vos prieš 56 metus, o šiandien lietuviški lazeriai eksportuojami į žymiausius pasaulio mokslo ir didžiausius pramonės centrus visame pasaulyje – Europos Sąjungą, JAV, Kiniją, Japoniją, P. Korėją ir kitas šalis.
       2023-01-31 11:36:08

Neįtikėtina vestuvinių žiedų istorija

Vestuviniai žiedai jau daugelį amžių yra meilės ir įsipareigojimo simbolis, o jų dizainas ir simbolika ilgainiui keitėsi. Nuo senovės civilizacijų iki šių laikų vestuvinis žiedas buvo svarbi vestuvių ceremonijų ir tradicijų dalis.
       2023-01-31 11:32:47

Novatorius pataria: kaip išsirinkti tinkamą automobilį?

Prekybos rinka priklauso nuo ekonominės situacijos bei gyventojų pajamų ir išlaidų. Šiuo metu situacija sudėtinga – specialistai vis garsiau kalba apie ekonomikos sąstingį, ragina susilaikyti nuo nebūtinų, didelės vertės pirkinių, tarp kurių – ir automobiliai.
       2023-01-31 11:25:46

5 praktiniai patarimai norintiems sutaupyti – ar namuose neeikvojama energija

Vis didėjančios sąskaitos už elektrą – svari priežastis ieškoti praktinių būdų, kaip sutaupyti. Tačiau kodėl sąskaitos nemažėja net ir pakeitus savo elektros suvartojimo įpročius?
       2023-01-31 11:22:06

Moksleiviai ateityje turės mokėti ne tik gimtąją ir užsienio, bet ir IT kalbą

Lietuvoje visi moksleiviai nuo 16 metų ir studentai naudojasi internetu, 99,7 proc. iš jų tą daro kasdien, rodo Valstybinės duomenų agentūros skaičiavimai. Populiariausios jaunimo veiklos yra skambučiai internete, socialiniai tinklai, vaizdo medžiagos žiūrėjimas, bendravimas susirašinėjimo programėlėmis.
       2023-01-30 18:35:43

Ką reikėtų žinoti prieš keliaujant į kalnus: reikalavimai ir dažniausi pavojai

Kai Lietuvoje žiema apie save primena tik epizodiškai, sniego ir su juo susijusių pramogų išsiilgę žmonės vis dažniau patraukia į kalnus. Neretam tokios išvykos į užsienyje įkurtus ir, atrodytų, šalia debesų besidriekiančius slidinėjimo kurortus, yra ilgametė tradicija.
* Skelbiamos įvairių šaltinių naujienos, todėl už jas neatsakome. Kai kurie teiginiai gali nesutapti su www.tvnaujienos.lt nuomone. Neatsakome už vartotojų komentarus.