Naujienos

Danguje – dronai: kada jų skrydžiai tampa pažeidimu

2023-03-08 12:47:53

Dronų naudojimo paskirtis Lietuvoje tampa vis įvairesnė: bepilotės skraidyklės pasitelkiamos ne tik pramogoms, bet ir saugai, inspektavimui ar skirtingų poreikių stebėsenai.

Ateities vizija – dar drąsesnė: vizionieriai kalba apie dronų įtraukimą į prekių ar net keleivių transportavimą bei kitas inovatyvias jų naudojimo paskirtis. Todėl svarbu žinoti, kaip mūsų šalyje reglamentuojamas dronų skraidymas ir kokie leidimai jiems yra būtini.

Teisinis reglamentavimas nacionaliniu lygmeniu yra nustatytas LR Aviacijos įstatyme, Kariuomenės vado, Krašto apsaugos ministro, VĮ Transporto kompetencijų agentūros priimamuose ir kt. teisės aktuose.

Ar bepiločių orlaivių naudojimui reikalingi leidimai, priklauso nuo kategorijos, kuriai priskiriami skrydžiai, vykdomi naudojant bepilotes skraidykles. Bepiločių skraidyklių skrydžiai yra skirstomi į atvirąją, specialiąją ir sertifikuotąją kategorijas.

Leidimai reikalingi ne visiems skrydžiams

Atvirosios kategorijos skrydžiams išankstiniai leidimai nėra reikalingi. Skrydžiai priskiriami šiai kategorijai, kai:

bepiločio orlaivio didžiausioji kilimo masė yra mažesnė nei 25 kg;
bepilotis orlaivis išlaikomas saugiu atstumu nuo žmonių ir neskrenda virš žmonių sambūrių;
nuotolinis pilotas nuolat tiesiogiai be pagalbinių priemonių mato bepilotį orlaivį, valdo šio skrydžio trajektoriją kitų orlaivių, žmonių ir kliūčių atžvilgiu, kad išvengtų susidūrimų, arba, kai skraidina šį sekamuoju režimu, t. y., kai bepilotis orlaivis nuolat seka nuotolinį pilotą iš anksto nustatytu spinduliu, arba, kai naudojamasi bepiločio orlaivio stebėtoju, kuris, būdamas šalia, be pagalbinių priemonių stebi bepilotį orlaivį ir taip padeda nuotoliniam pilotui saugiai vykdyti skrydį. Tarp nuotolinio piloto ir bepiločio orlaivio stebėtojo užtikrinamas aiškus ir efektyvus ryšys;
skrydžio metu bepilotis orlaivis išlaikomas ne didesniu kaip 120 metrų atstumu nuo arčiausio žemės paviršiaus taško, išskyrus atvejus, kai perskrendama kliūtis;
skrydžio metu bepilotis orlaivis negabena pavojingųjų krovinių ir neišmeta jokių medžiagų.

Specialiosios kategorijos skrydžiams priskiriami visi skrydžiai, kurie nepatenka į atvirajai kategorijai nustatytus reikalavimus arba, kurių metu kylama aukščiau negu 120 metrų nuo žemės paviršiaus, kai nuotolinis pilotas nemato bepiločio orlaivio vizualiai. Šios kategorijos skrydžiams išankstinis leidimas yra reikalingas.

Nuotolinis pilotas ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki numatomų specialiosios kategorijos skrydžių pradžios privalo pateikti VĮ Transporto kompetencijų agentūros nustatytą formą pagal 2021 m. lapkričio 5 d. įsakymą Nr. 2-134 „Dėl leidimų vykdyti specialiosios kategorijos skrydžius naudojant bepiločio orlaivio sistemą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir pridėti skrydžio rizikos vertinimą. Leidimus išduoda VĮ Transporto kompetencijų agentūra (TKA).

Naudojimo leidimas gali būti išduodamas vykdyti vieną ar daugiau skrydžių nurodytu laiku arba nurodytoje vietoje. Naudojimo leidime nurodomas jo galiojimo terminas. Pirmą kartą naudojimo leidimas išduodamas ne ilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui.

Sertifikuotosios kategorijos skrydžiams priskiriami skrydžiai, kai bepilotis orlaivis yra sertifikuotas pagal ES reglamento 2019/945 reikalavimus (sertifikavimas vykdomas, kai egzistuoja bent viena iš šių sąlygų – bepiločio orlaivio matmenys yra ne mažesni kaip 3 m ir jis suprojektuotas naudoti virš žmonių sambūrių; suprojektuotas žmonėms skraidinti; suprojektuotas pavojingiesiems kroviniams gabenti ir siekiant avarijos atveju sumažinti riziką trečiosioms šalims turi būti užtikrintas jo didelis tvirtumas) ir skrydis vykdomas bet kuria iš šių sąlygų:

virš žmonių sambūrių;
jį vykdant skraidinami žmonės;
jį vykdant skraidinami pavojingieji kroviniai, kurie įvykus avarijai gali sukelti didelį pavojų tretiesiems asmenims.

Be to, skrydžiai priskiriami prie sertifikuotosios kategorijos skrydžių, jei kompetentinga institucija pagal skrydžio rizikos vertinimą mano, kad skrydžio keliamos rizikos negalima tinkamai sumažinti be bepiločio orlaivio sertifikavimo ir jo naudotojo atestavimo ir, kai taikoma be nuotolinio piloto licencijavimo. Šiais atvejais leidimas yra reikalingas ir jį išduoda TKA.

Neturintiems leidimų gresia baudos

Leidimai yra reikalingi siekiant nustatyti saugos tikslus, rizikos mažinimo priemones, susijusias su veiklos sąlygomis skrydžiui vykdyti, jį vykdančio personalo gebėjimais ir bepiločio orlaivio techninėmis savybėmis, kurių derinys yra adekvatus ir pakankamai patikimas skrydžio saugai užtikrinti, atsižvelgiant į identifikuotą riziką ant žemės ir ore.

Kai dronas naudojamas be leidimo, numatoma administracinė atsakomybė. Gresia bauda nuo 100 iki 300 eurų, pakartotinai padarytas pažeidimas užtraukia baudą nuo 300 iki 500 eurų.

Pagal Aviacijos įstatymą, Krašto apsaugos ministro įsakymą, Kariuomenės vado įsakymą ir kt. teisės aktus, bepiločiams orlaiviams draudžiama skraidyti aerodromų, oro uostų oro eismo zonose, pasienio zonoje, virš karinių teritorijų, kitų strateginės reikšmės objektų, siekiant užtikrinti pilotuojamos aviacijos saugumą, apsaugoto valstybės nacionalinio saugumo interesus. Draudžiamose skraidyti teritorijose skristi galima tik gavus draudžiamos zonos savininko leidimą specialiųjų įstatymus įgyvendinančių aktų nustatyta tvarka.

Filmavimas dronu vs asmens duomenų pažeidimai

Filmuodamas bepiločiame orlaivyje įmontuota vaizdo kamera bepiločio orlaivio naudotojas visuomet renka tam tikrą informaciją, duomenis. Vienas svarbiausių duomenų apsaugos principų yra teisėtumas. Tad, kaip ir fotoaparatu, taip pat ir fiksuojant vaizdą dronu, leidžiama fotografuoti ir filmuoti, jei tai daroma viešoje vietoje. Tačiau, atvejais, kai net ir viešoje vietoje užfiksuotos nuotraukos ar padaryti vaizdo įrašai galėtų pažeminti asmens garbę, orumą, dalykinę reputaciją, viešinti, demonstruoti, atgaminti gautų duomenų negalima.

Fiksuoti privačias erdves leidžiama tik turint aiškų asmens sutikimą arba siekiant apsaugoti to asmens interesus, turtą (pavyzdžiui, leidžiama fiksuoti daromą nusikalstamą ar kitokią neteisėtą veiką). Kitais atvejais, nesant planuojamų fiksuoti asmens (asmenų) sutikimo, privačių erdvių filmavimas ir/ar fotografavimas draudžiamas.

Nuotolinis pilotas, norintis įgyti teisę skraidyti atvirojoje kategorijoje privalo būti sulaukęs 16 m. ir susipažinęs su bepiločio orlaivio gamintojo instrukcija, išmokęs valdyti bepilotį pagal rekomenduojamas saugos taisykles.

Nuotolinis pilotas, norintis įgyti teisę skraidyti specialiojoje kategorijoje – pirmiausia savarankiškai TKA internetinėje sistemoje praėjęs teorinių žinių kursą ir išlaikęs internetinį egzaminą, turi užsiregistruoti papildomam teorijos egzaminui TKA egzaminų klasėje ir jį išlaikyti. Egzamino metu vertinamos nuotolinio piloto žinios apie aviacijos taisykles, žmogaus galimybių ribas, veiklos procedūras, techninius ir su naudojimu susijusius antžeminės rizikos mažinimo būdus, bendrąsias žinias apie bepiločius orlaivius, meteorologiją, skrydžio naudojant bepiločius orlaivius vykdymo ir techninių ir su naudojimu susijusių rizikų ore mažinimo būdus.

Norint gauti nuotolinio piloto teorijos žinių pažymėjimą (STS), TKA sistemoje teikiamas elektroninis prašymas, kuriuo patvirtinama, kad buvo baigta internetinė mokymo programa, išlaikytas papildomas teorijos egzaminas.

Advokatų kontoros „Marger“ partneris, advokatas Augustinas Vaičiūnas

Komentuojame šią naujieną:

Jūsų komentaras

Jūsų vardas:


Jūsų kontaktai:


Fotorebuso atsakymas:


rebusas
Jūsų komentaro tekstas:Daugiau naujų naujienų
       2023-03-31 12:05:30

Kai ilgai ruoštas rašto darbas netikėtai dingsta: kaip išsaugoti kelias kopijas

Netikėtai prarastas rašto darbas gali sukelti labai daug streso visiems šiuo metu mokslus baigiantiems studentams. Svarbiausią savo metų ar netgi ketverių darbą galite prarasti nuspaudę neteisingas mygtukų kombinacijas, nepersikėlę į saugią vietą arba netyčia ištrynę.
       2023-03-30 17:21:30

Per trejus metus elektromobilių padaugėjo 5 kartus

Vis daugiau lietuvių persėda į elektromobilius. Pagal VĮ „Regitra“ duomenis, per pastaruosius trejus metus įkraunamų hibridinių automobilių ir elektromobilių Lietuvoje padaugėjo beveik 5 kartus.
       2023-03-29 14:58:36

Kodėl Lietuvoje galime matyti ir girdėti kitose šalyse transliuojamas laidas?

Gyvendami Lietuvoje, ypač pasienio regionuose, dažnai galime matyti kaimyninių šalių transliuojamas televizijos programas ir klausytis radijo laidų.
       2023-03-29 14:54:57

Pigios elektros laikai baigėsi, ko reikia saulės energetikos proveržiui

Saulės energetika Lietuvoje didina tempus. Pernai fiksuota rekordinė saulės energetikos plėtra – Aplinkos bendros galios elektrines.
       2023-03-29 13:04:30

Dirbtinio intelekto asistentės „Siri“ galimybės, apie kurias gal dar nežinote

Esamiems „Apple“ įrenginių naudotojams nereikia ilgos įžangos apie tai, kas yra „Siri“ ir pasakoti apie šios išmanios asistentės privalumus ar trūkumus. Tačiau net ir ilgamečiai vartotojai neišnaudoja visų galimybių, o kai kurios komandos nustebina „iPhone“ ar kitų „iOS“ įrenginių gerbėjus.
       2023-03-28 13:20:23

Televizorių gamintojai žengia į ryškumo karus ir vaizdus be laidų

Šių dienų televizoriai, rodos, pasiekė lygį, kai tobulėti nebėra kur. Beveik visi jie ploni it skustuvas ir mūsų akis jau kurį laiką glosto 4K ar dar didesnės raiškos vaizdai.
       2023-03-28 12:53:43

Kauno marių regioninio parko atstovas: kai kurie vaikai nėra buvę miške

Gamtos mokyklos labai populiarios Norvegijoje, Švedijoje ir Suomijoje. Net mažiausi Norvegijos vaikai itin daug laiko praleidžia gamtoje, nepriklausomai nuo oro sąlygų.
       2023-03-28 12:21:18

Sausas ar šlapias maistas: patarimai, kaip išsirinkti tinkamą augintinių pašarą

Lentynose išvydus pašaro augintiniams asortimentą, gali kilti nemažai klausimų – sausas ėdalas, konservai, šlapias maistas maišeliuose? O gal viskas kartu?
       2023-03-28 09:03:24

Kaip nesudėtingai ir nebrangiai paruošti skirtingų rūšių mėsą

Artėjant ryškiausiai pavasario šventei, lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ inicijuota apklausa atskleidė, kad beveik pusė gyventojų patiekalus savo velykiniam stalui ketina gamintis patys, o kas antras planuoja paruošti bent dalį vaišių.
       2023-03-26 21:09:29

Meniu „Auksiniais scenos kryžiais“ pagerbti geriausi 2022 metų scenos menininkai

Kovo 26 d. įteiktos Kultūros ministerijos Profesionaliojo scenos meno premijos ir atminimo ženklai – „Auksiniai scenos kryžiai“, „Boriso Dauguviečio auskaras“ bei Padėkos premija.
       2023-03-24 10:19:57

RRT argumentai „už“ ir „prieš“ išankstinio mokėjimo kortelių registraciją

Seime ruošiamasi svarstyti įstatymo pataisą, numatančią, kad Lietuvoje nebeliktų „anoniminių“ SIM kortelių. Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) išnagrinėjo tokį sprendimą ir pateikė savo įžvalgas dėl galimų pasekmių.
       2023-03-23 11:44:51

Šviesolaidis ir 5G ryšys: konkurentai ar kaip kirvis su kotu?

Nors šviesolaidinis internetas Lietuvoje skaičiuoja jau trečią dešimtmetį, o komercinis 5G įjungtas tik pernai, tačiau naujos kartos mobilusis ryšys techninėmis savybėmis meta iššūkį stiklo skaiduloms.
       2023-03-23 11:39:33

F kodo baimė: pirmas žingsnis lemtingas

„Egzistuoja toks juokas – diagnozės neturi tas, kuris nebuvo pas psichiatrą. Neva, jei neturi diagnozės, jau ir sveikas“, – sako klinikinis psichologas Antanas Mockus. Anot jo, klaidinga manyti, jog visuomenėje yra arba tik sveiki, arba nesveiki.
       2023-03-23 11:35:25

Elektroniniam parašui reikės naujo pavyzdžio asmens tapatybės kortelės

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – ADIC) praneša, kad kvalifikuotam elektroniniam parašui sukurti bus reikalingos naujo pavyzdžio asmens tapatybės kortelės.
       2023-03-22 11:20:00

Daržininkystė pradedantiesiems: kaip užsiauginti derlių patiems?

Šviežio derliaus gėrybės ne vieną įkvepia įsirengti savo nuosavą daržą. O ir įsibėgėjantis pavasaris praneša apie artėjančius sodininkystės darbus. Be to, savų produktų auginimas gali tapti ne tik mėgstama laisvalaikio veikla, bet ir dovanoti sveikesnių – ekologiškų daržovių.
       2023-03-22 11:17:00

Nemiga dar ne nuosprendis: ką apie jūsų miegą gali pasakyti išmanieji įrenginiai

Apie tai, kaip ramiai ir kiek ilgai miegate, nebūtinai turite spręsti patys – apie savo poilsio kokybę galite sužinoti ir iš išmanaus laikrodžio arba specialių įrenginių. Šie įrenginiai kiekvieną naktį analizuoja jūsų miego įpročius.
       2023-03-22 10:10:39

Erkių sezonas jau prasidėjo – kaip tinkamai apsaugoti savo keturkojus?

Atėjus pavasariui skubame mėgautis bundančia gamta. Deja, ilgėjant pasivaikščiojimams su augintiniais, ne vienam jo šeimininkui galvos skausmu tampa gamtoje tūnantys parazitai ir jų platinamos ligos.
       2023-03-21 12:58:24

Ekspertai: ką butų gyventojams reikia žinoti apie nutolusias saulės elektrines

Brangstant elektrai, vis daugiau žmonių svarsto apie nuosavos saulės elektrinės įsirengimą. Ir nors ilgą laiką manyta, kad investuoti į saulės energiją gali tik namų savininkai, tačiau ši galimybė prieinama ir daugiabučių gyventojams.
       2023-03-21 12:39:42

Kaip teisingai laistyti orchidėjas namuose jums gali pasakyti programėlės

Galite nebesukti galvos dėl to, kokiu būdu laistyti orchidėjas, tinkamai prižiūrėti kaktusus ar tręšti daržovių ūkį savo sode – visa galite sužinoti ir iš išmaniųjų aplikacijų.
       2023-03-21 12:39:42

Tyrimas atskleidė – 1 iš 4 naudotų automobilių į Lietuvą įvežamas iš Vokietijos

Daugybė automobilių pradeda savo gyvenimą vienoje šalyje, kol galiausiai kažkuriuo metu atsiduria kitoje. Tai ypač tinka kalbant apie Vakarų Europos transporto priemones, kurios sudaro didelę dalį naudotų automobilių rinkos Rytų Europoje.
       2023-03-20 15:05:50

Laimės dienos proga: pataria, kaip išlikti laimingam technologijų pasaulyje

Internetas ir socialiniai tinklai labai greitai tapo neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi. Dabar ieškodami ramybės skubame slėpti mobiliuosius ir bėgti nuo socialinių tinklų, tačiau, psichologo teigimu, toks nusiteikimas tik apriboja mūsų laimę.
       2023-03-20 15:03:09

„Bolt“ paspirtukų sezonas: nauji miestai ir mažiau tolerancijos nusižengimams

Į Lietuvos miestų gatves šią savaitę sugrįžta žalieji el. paspirtukai – susisiekimo paslaugų platforma „Bolt“ pradeda penktąjį sezoną mūsų šalyje.
       2023-03-19 08:02:04

Saulės moduliai: kuo juos nuplauti pavasarį?

Po tamsios ir niūrios žiemos saulės modulių savininkai ruošiasi pradėti „gaudyti“ pavasario saulę. Tačiau kartu su prasidedančiu intensyviu saulės gamybos sezonu patariama nepersistengti valant, plaunant ar kitaip bandant nušveisti saulės modulius.
       2023-03-16 14:40:26

Kur dingsta jūsų internetas: kurios aplikacijos „suvalgo“ daugiausiai duomenų?

Jeigu nusprendėte atsisiųsti kelių valandų trukmės filmą naudodami mobiliuosius duomenis, jums prireiks apie 6 GB. Maždaug tiek pat duomenų sunaudotumėte naršydami internete visą savaitę arba kiekvieną dieną kalbėdami vaizdo skambučiais.
       2023-03-15 14:38:41

Kibernetinės grėsmės: ko išmokome per metus?

Ukrainoje jau daugiau nei metus tęsiantis Rusijos invazijai, karas paraleliai vyksta ir virtualioje erdvėje. Apie šį, kibernetinį, karą girdime mažiau nei apie karinius veiksmus ant žemės.
       2023-03-15 14:14:21

RRT sprendimas leis pagerinti televizijos transliavimo kokybę regionuose

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) leido padidinti devynių skaitmeninės antžeminės televizijos stočių siųstuvų galias. Toks sprendimas susijęs su geresne televizijos transliavimo kokybe.
       2023-03-15 14:07:27

Gaminantiems vartotojams: kompensavimo tvarka už elektrinių sukauptą perteklių

Pernai daugiau nei 10 tūkst. „Ignitis“ klientų, įsigijusių elektrines saulės parkuose ar įsirengusių jas ant stogo, pagamino daugiau elektros energijos nei reikia jų individualiems poreikiams. Už sukauptą energijos perteklių, gyventojai gali gauti kompensaciją.
       2023-03-15 14:02:19

Elektros rinkoje – kova dėl vartotojų: vis daugiau gyventojų keičia tiekėją

Antrą mėnesį mažinamos elektros kainos nepriklausomų elektros tiekėjų klientų skaičius kreipia skirtingomis kryptimis – vieni sulaukia daugiau naujų klientų, kiti skaičiuoja praradimus.
       2023-03-15 13:58:16

„Bolt“ reikalaus iš užsieniečių vairuotojų bazinių anglų kalbos žinių

Susisiekimo paslaugų platforma „Bolt” kovo mėnesį pradeda iniciatyvą, skirtą sustiprinti pavežėjimo paslaugas teikiančių asmenų bendravimo įgūdžius. Užsienio šalyje išduotą vairuotojo pažymėjimą registracijai pateikiantys vairuotojai nuo šiol privalo turėti ir bazinių anglų kalbos žinių sertifikatą.
       2023-03-15 13:58:16

„iPhone“ ir „iPad“ netrukus atsiras nauja saugumo funkcija: kaip ji apsaugos?

„Apple“ skelbia apie visiškai naują saugumo funkciją (angl. „Advanced Data Protection“), kuri jau netrukus atsiras jūsų išmaniajame „iPhone“ ir „iPad“. Ši funkcija papildomai apsaugos telefono duomenis taip, kad jų niekaip negalės pasiekti įsilaužėlis ar netgi valstybinės institucijos darbuotojas.
* Skelbiamos įvairių šaltinių naujienos, todėl už jas neatsakome. Kai kurie teiginiai gali nesutapti su www.tvnaujienos.lt nuomone. Neatsakome už vartotojų komentarus.