Naujienos

Pirmoji lietuviška knyga – ką reikia žinoti kiekvienam lietuviui

2022-01-12 09:16:20

2022 m. sausio 8 d. pirmajai lietuviškai knygai suėjo 475 metai. Siekiant pabrėžti šio istorinio įvykio svarbą, interneto knygynas „Patogupirkti.lt“ skaitytojus kviečia plačiau susipažinti su pirmosios lietuviškos knygos atsiradimu.

Sausio 8-ąją – tą pačią dieną kai 1947 m. gimė garsus britų dainininkas David Bowie, o 1896 m. pasaulį išvydo lietuvių lakūnas Steponas Darius, savo gimtadienį švenčia ir pirmoji spausdinta lietuviška knyga – Martyno Mažvydo „Katekizmas“.

Lietuvių rašytojas, reformacijos veikėjas ir evangelikų liuteronų kunigas, šiandien žinomas kaip pirmosios spausdintos lietuviškos knygos autorius – Martynas Mažvydas, 1547 m. Karaliaučiuje parengė ir išleido nedidelę, kuklią 79 puslapių knygelę. Originalus šio leidinio pavadinimas – „Katechizmusa prasty žadei, makslas skaityma rašta yr giesmes del kriksczianistes bei del berneliu iaunu nauiey sugulditas“, arba kitaip – „Katekizmo prasti žodžiai, mokslas skaitymo rašto ir giesmės dėl krikščionystės bei dėl bernelių jaunų naujai suguldytos“.

Prieš 475 metus M. Mažvydo išleistas „Katekizmas“ šiandien yra laikomas nacionaliniu kultūros simboliu ir siejamas su naujuoju etapu lietuvių kalbos raidos istorijoje – po šio įvykio ėmė kurtis ir plėtotis lietuvių literatūrinė kalba, tapusi lietuvių tautos kultūrinio gyvenimo priemone.

„Katekizmo“ turinys

„Katekizmo“ tiražas buvo nedidelis, vos 200-300 egzempliorių. Pirmąją lietuvišką knygą sudaro: eiliuota lotyniška dedikacija „Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei“, dvi prakalbos – lotyniška („Bažnyčių Lietuvoje ganytojams ir tarnams malonė ir ramybė”) ir eiliuota lietuviška („Knygelės pačios bylo lietuvininkump ir žemaičiump”), nedidelis elementorius, kuriame pirmą kartą pateikiama abėcėlė, pritaikyta lietuvių kalbos garsams reikšti, katekizmas (religiniai, socialiniai ir doroviniai pamokymai) bei 11 giesmių giesmynas su gaidomis. Beje, eiliuota lietuviška prakalba laikoma pirmuoju originaliu lietuvišku eilėraščiu.

„Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit. Ir tatai skaitydami permanykit“, – šiais įžanginiais, visiems lietuviams gerai pažįstamais žodžiais M. Mažvydas pradėjo naują lietuviško žodžio etapą tautos istorijoje. Pratarmėje knygelė kreipiasi į krikščionis ir įtaigiai primena, jog tėvai neturėjo galimybės mokytis ir skaityti, nors labai to troško. Teigiama, kad Dievas laimins tuos, kurie skaitys katekizmą gimtąja kalba. Prakalba atskleidžia autoriaus pažiūras ir siekimus – jo pastangas šviesti bei kultūrinti žmones, kovoti su pagonybės liekanomis, įtvirtinti protestantų tikėjimą.

M. Mažvydo „Katekizme“ pateiktoje abėcėlėje yra 23 didžiosios raidės lotynišku šriftu ir 25 mažosios raidės gotikiniu šriftu. Diakritiniai ženklai lietuvių kalboje – nosinės, varnelės, taškeliai ir brūkšneliai (ą, č, ę, ė, į, š, ų, ū, ž) – atsirado visai neseniai, prieš mažiau nei pusšimtį metų.

Nors pirmosios lietuviškos knygos autorius ir rengėjas nenurodyti, tačiau „Katekizmo“ lietuviškoje prakalboje esantis akrostichas įamžino M. Mažvydo vardą. Skaitant prakalbos eilučių pirmąsias raides nuo trečios iki devynioliktos eilutės, susidaro lotyniška forma MARTJNVS MASVJDJVS. Nors tiesioginių įrodymų nėra, knygos sumanytojais taip pat laikomi M. Mažvydo pirmtakai – Karaliaučiaus universiteto profesoriai, lietuviai protestantai Abraomas Kulvietis ir Stanislovas Rapolionis.

M. Mažvydo „Katekizmo“ antraštė papuošta Renesanso stiliaus vinjete, įrėminančia knygos pavadinimą, o pačioje knygelėje vyrauja gotikinis šriftas. Įdomu tai, jog 27-asis „Katekizmo“ puslapis vadinamas auksiniu, mat jo viršuje yra paauksuotas herbas, o apačioje – auksinis puslapio numeris. Iki šiol tarp istorikų buvo paplitusi nuomonė, jog tai arba buvusi korektūros klaida, arba specialus „trijų devynetų“ žymuo, nes sudėjus tris devynetus, gaunamas skaičius 27.

Pirmoji lietuviška knyga – liuteroniškas veikalas, kuriame rašytojas tvirtina, jog biblija ir kita religinė literatūra turi būti prieinama visiems, o ne vien tik dvasininkų luomui, todėl religinės knygos turi būti leidžiamos tautinėmis kalbomis. Pirmoji katalikiška knyga lietuvių kalba išleista 48 metais vėliau – 1595 m. Mikalojaus Daukšos „Katekizmas“.

Pirmosios lietuviškos knygos autorius

Lietuvių raštijos pradininkas gimė apie 1520 m., pietų Žemaitijoje. Spėjama, jog M. Mažvydas priklausė bajorų luomui. Iki 1546 m. gyveno Vilniuje, manoma, jog ten lankė A. Kulviečio mokyklą, kurioje vėliau ir mokytojavo. M. Mažvydas buvo įsitraukęs į reformacijos judėjimą, todėl Lietuvoje buvo persekiojamas.

1546 m. M. Mažvydas atvyko į Karaliaučių, kur Prūsijos kunigaikščio kvietimu ir lėšomis studijavo teologiją Karaliaučiaus universitete. Istoriniai šaltiniai teigia, jog universitetą jis baigė per tris semestrus vietoj aštuonių, o dar tebestudijuodamas, 1547 m., remiamas Prūsijos kunigaikščio, išleido pirmąją lietuvišką knygą Karaliaučiaus spaustuvininko Johano Veinreicho spaustuvėje.

1549 m. M. Mažvydas tapo evangelikų liuteronų kunigu Ragainės parapijoje, Mažojoje Lietuvoje, o po penkerių metų – Ragainės apskrities arkidiakonu. Kadangi mokėjo ne tik lietuvių, bet ir lenkų, lotynų, rusėnų ir vokiečių kalbas, taip pat dirbo ir apskrities valdytojo vertėju. Ten gyvendamas vedė buvusio Ragainės kunigo dukterį Benigną Lauterstern.

M. Mažvydas priklauso pirmajai Lietuvos evangelikų kartai, kurios viena pagrindinių kultūrinių misijų buvo lietuvių raštijos sukūrimas ir spausdintų knygų lietuvių kalba parengimas. Iš viso lietuvių raštijos pradininkas sukūrė šešias lietuviškas knygeles, visos buvo išspausdintos Karaliaučiuje.

Originalūs egzemplioriai

Yra išlikę du pirmosios lietuviškai išspausdintos knygos egzemplioriai – vienas saugomas Vilniaus universitete, kitas – Lenkijoje, Torunės universitete. 1956 m. Vilniaus universiteto bibliotekoje lankėsi ukrainietis profesorius S. Borovojus, kuris patvirtino matęs M. Mažvydo „Katekizmą“ Odesos M. Gorkio bibliotekoje. Susitarus Lietuvai ir Ukrainai, 1957 m. pirmosios lietuviškos knygos egzempliorius buvo gautas mainais į du svarbius Vilniaus universiteto leidinius – Abrahomo Orteliaus atlasą ir Lietuvos statuto leidimą.

Vilniaus universiteto bibliotekoje taip pat saugomas ir M. Mažvydo autografas, pripažintas nacionalinės vertės objektu ir įtrauktas į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ registrą.

Atminimo įamžinimas

M. Mažvydo vardas nebuvo užmirštas. Klaipėdoje 1976 m. pradėtas kurti skulptūrų parkas, kuriam vėliau suteiktas M. Mažvydo vardas, 1979 m. Lietuvos alpinistai, pirmieji įkopę į 4560 m. aukščio viršūnę Tian Šanio kalnuose, Kirgizijoje, jai skyrė Mažvydo vardą, 1988 m. Mažvydo vardu pavadinta Lietuvos nacionalinė biblioteka Vilniuje, 1997 m. skulptorius Regimantas Midvikis pastatė rašytojo paminklą Klaipėdoje. Pirmosios lietuviškos knygos autoriaus garbei rašomi literatūros ir muzikos veikalai, kuriami dailės kūriniai, jo vardu vadinamos Lietuvos miestų gatvės.

Komentuojame šią naujieną:

Jūsų komentaras

Jūsų vardas:


Jūsų kontaktai:


Fotorebuso atsakymas:


rebusas
Jūsų komentaro tekstas:Istorija: kitos panašios naujienos
       2021-11-16 13:28:44

„Xbox“ jubiliejus: nuo žalios spalvos markerio iki Gineso rekordo

1998 m. keturi vyrukai – Kevinas Bachusas, Tedas Hase‘as, Otto‘as Berkesas ir Seamusas Blackley – „Microsoft“ įkūrėjui Billui Gatesui pristatė projektą kodiniu pavadinimu „Midway“.
       2021-10-10 13:01:23

Šiandien minimas 30-asis interneto Lietuvoje gimtadienis

Interneto Lietuvoje gimtadieniu laikoma 1991 m. spalio 10-oji, kai prasidėjo Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET kūrimo darbai.
       2021-09-23 08:58:09

Pirmasis „Android“: kaip neišvaizdus telefonas sukėlė revoliuciją?

Lygiai prieš 13 metų, rugsėjo 23-ąją, pasauliui buvo pristatytas išmanusis „HTC Dream“. Šis sunkokas ir kritikų dėl nuobodaus dizaino peiktas telefonas vis tik pateko į istoriją – būtent jame buvo pirmą kartą įdiegta dabar populiariausia pasaulyje „Android“ operacinė sistema.
       2021-09-01 11:07:17

„Nokia 3310“ telefono dizaineris Tapani Jokinen: tik akyliausi pastebi siurprizą

Dar 2000 m. išleisto telefono „Nokia 3310“ sėkmę lėmė ne tik jo tvirtumas, ilgai laikanti baterija, bet ir išskirtinis dizainas.
       2021-05-31 06:00:11

Gegužės 3-osios Konstitucija: skaudžios pasekmės Lietuvos interesams

Šiemet minėjome 1791-ųjų gegužės 3 dienos Konstitucijos 230-ąsias metines. Šis Abiejų Tautų Respublikos (ATR) dokumentas yra teisėtai laikomas pirmąja Europoje ir antrąja pasaulyje, po JAV, rašytine konstitucija.
Daugiau naujų naujienų
       2022-01-26 17:40:06

Šiemet profesinės mokyklos priims daugiau pirmakursių

Šiais metais didinimas priėmimas į informacijos ir ryšių, sveikatos priežiūros, socialinio darbo, žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sričių profesinio mokymo programas.
       2022-01-26 17:25:50

Anykščius pamilusi Justė Arlauskaitė-Jazzu: „Čia poezija tiesiog tvyro ore“

„Kokia nuostabi vieta, kuriai reikia tik meilės!“ – kartą lankydamasi Anykščiuose ir pamačiusi patalpas iš nuostabos aiktelėjo dainininkė Justė Arlauskaitė-Jazzu.
       2022-01-26 14:07:26

AB Vilniaus šilumos tinklai užsitikrino dujų tiekimo diversifikavimą vasariui

AB Vilniaus šilumos tinklai įsigijo 335 000 MWh dujų šilumos gamybai - tai pirmas tiesioginis didžiausio šalyje centralizuotos šilumos tiekėjo sandoris su dujų tiekėju UAB „Ignitis“.
       2022-01-26 13:59:09

Jau ateinantį dešimtmetį mūsų gydymo planus sudarinės dirbtinis intelektas

Per pastarąjį dešimtmetį žmonijos sveikata pasikeitė neatpažįstamai. Gerėjanti sveikatos priežiūra, efektyvesni vaistai ir gydymo metodai padėjo reikšmingai pailginti gyvenimo trukmę ir sumažinti vaikų mirtingumą.
       2022-01-26 13:53:55

Vaistinių atstovai pasiruošę nuotolinių vaistinių sistemos diegimui

Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) paskelbus apie nuotolinių vaistinių sistemos e. sveikatoje startą balandžio mėnesį, šalies vaistinių atstovai teigia esantys pasiruošę ilgai lauktiems pokyčiams.
       2022-01-26 13:50:52

Egzotiškieji tamarindai: kas tai per vaisiai, kaip ir su kuo jie valgomi

Ar žinojote, kas yra tamarindai? Šie egzotiški vaisiai pasižymi neįprastu saldžiarūgščiu skoniu, kuris primena citrinų, abrikosų ir datulių derinį. O dar neįprastesnė yra jų išvaizda.
       2022-01-26 12:35:04

Manote, kad puikiai pažįstate „Android“ operacinę sistemą? Nežinomos gudrybės

Pirmaujančios verslo statistikos platformos „Statista“ 2021 m. duomenimis, net 7 iš 10 išmaniųjų telefonų rinkoje turi „Android“ operacinę sistemą.
       2022-01-26 12:21:25

Kaip planuoti kelionę, kad netektų atostogų leisti stebint banko sąskaitą?

Kelionės nebūtinai visada turi būti brangios, tačiau dauguma žmonių neatsižvelgia į išlaidas, kurias patiria atostogaudami.
       2022-01-26 10:54:22

Lietuvoje sparčiai daugėja apie vyną išmanančių mėgėjų

Bet kokie Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimai šiandien atveria nuomonių įvairovę. Jų margumyne girdėti balsų, teigiančių, kad alkoholio keliamas problemas Lietuvoje galima spręsti ne draudimais, o švietimu, edukacija.
       2022-01-26 10:52:41

Vaikiški šviesos projektoriai: ką naudinga žinoti prieš įsigyjant?

Miegas - svarbiausias geros nuotaikos, savijautos, sveikatos rodiklis. Miegame visi, tačiau, ypač daug laiko tai darydami praleidžia mūsų mažieji - vaikai. Miegas jiems yra be galo svarbus.
       2022-01-26 10:52:05

Didžiausios 2022 m. pavasario mados tendencijos

Dar visai neseniai garsiausios pasaulio mados sostinės žibėjo nuo mados savaitės renginių. Jų metų mados namai pristatė pavasario/vasaros mados tendencijas. Nepaisant to, kad prabanga dvelkiančius renginius pakoregavo pandemija, jų metu pasirodžiusios tendencijos privertė nustebti ne vieną mados pasaulio žinovą.
       2022-01-26 10:48:58

Tyrimas atskleidė, kaip atrodo lietuviška, latviška ir estiška svajonės

„Svajonių darbas“, „naujas automobilis“, „sveikas vaikas“, „mano namai“, „geras laikas“ – tai frazės, kuriomis žiniasklaidoje apibūdinamos Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų svajonės, rodo „Luminor“ banko užsakymu atliktas tyrimas.
       2022-01-26 10:10:40

REKORDAS: praėjusią parą Lietuvoje registruoti nauji koronaviruso atvejai - 9490

Atlikus 30557 (bendras tyrimų skaičius) tyrimus, vakar Lietuvoje registruotas naujų koronaviruso atvejų skaičius: 9490. (* Pastaba: išankstiniai duomenys per kelias dienas gali pasipildyti vėluojančiais įrašais - Lietuvos statistika).
       2022-01-26 10:00:31

Kitoks žvilgsnis į mėsainius: kaip pasigaminti sveikesnius ir egzotiškesnius

Mėsainis ne veltui yra vadinamas gatvės maisto karaliumi. Vis dažniau atrandame mėsainius, kurie atstovauja ne greito maisto kategoriją. Mėsainius galime ruošti iš sveikų ingredientų.
       2022-01-26 09:54:36

Vairuotojų krizė tampa nepakeliama – kviečia dirbti užsieniečius

Vilkikų vairuotojų krizė Europoje neslūgsta – masiškai trūkstamą kvalifikuotą darbo jėgą bandoma pritraukti iš užsienio. Lenkijos parlamentas priėmė įstatymą, siekiant palengvinti užsieniečių įdarbinimą, o vokiečiai pripažino, kad logistikos sektorius be darbo migrantų nebeišsiverčia.
       2022-01-26 09:40:36

Nepraleiskite svarbiausio dienos valgio: trys greitai paruošiamų pusryčių idėjos

Praleisti pusryčius ir iškeisti juos į bent kelias minutes miego ryte – itin viliojanti ir maloniai nuodėminga mintis. Atsilaikyti sunku, tačiau to nereikėtų paversti įpročiu, skatinančiu atsisakyti valgyti ryte.
       2022-01-26 09:38:39

Žiedinis kopūstas – idealus pasirinkimas nuolat skubantiems: 3 receptai

Nors žiemą norisi valgyti riebiau ir sočiau, svarbu nepamiršti ir šviežio bei sveiko maisto: žalumynų ir daržovių. Vertėtų paskanauti ir žiedinių kopūstų, žinomų ir kalafiorų pavadinimu. Tai soti, tačiau visai nekaloringa daržovė.
       2022-01-26 09:34:46

Įgūdžiai 2022-aisiais: ko ieškos darbdaviai ir ko trūksta darbuotojams

2021-ųjų gale personalo valdymo pasaulyje didžiojo persikvalifikavimo tendenciją pakeitė didžiojo atsistatydinimo bumas. Įvairių tyrimų duomenimis, vis daugiau (kartais net iki 60 proc.) šiandien dirbančių žmonių 2022-aisiais keis darbovietę, o neretai – ir veiklos sritį.
       2022-01-26 09:29:38

Vaistininkas atsako, ką daryti stipriai sušalus žiemos metu

Nušalti ar sušalti galima ne tik esant labai žemai oro temperatūrai, bet ir stipriam vėjui bei didelei drėgmei, todėl planuojant veiklą lauke reikėtų atsižvelgti į jutiminę temperatūrą.
       2022-01-26 09:14:09

Finansiniai sukčiai iš gyventojų ir verslo pernai išviliojo 10,2 mln. eurų

Finansiniai sukčiai iš Lietuvos gyventojų ir įmonių pernai išviliojo 10,2 milijono eurų – dukart daugiau nei 2020-aisiais, kai nuostoliai sudarė 4,8 milijono eurų, rodo Lietuvos bankų asociacijos (LBA) duomenys.
       2022-01-26 09:05:24

Kaip pradėti taupyti nuosavam būstui: 4 žingsnių planas

Mokėti ne nuomos mokestį, o savų namų paskolos įmoką būtų daug maloniau, sutiktų daugelis šiuo metu galvojančių apie nuosavo būsto įsigijimą.
       2022-01-26 09:00:15

Scenografė Birutė Ukrinaitė apie Undinės apdarą be žuvies uodegos

Scenografė ir kostiumų dailininkė Birutė Ukrinaitė teatre kartu su režisieriumi Gyčiu Padegimu dirba jau beveik ketvirtį amžiaus ir vizualiai yra apipavidalinusi daugiau nei 50 spektaklių.
       2022-01-25 18:34:59

Prezidentas pasirašė Asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymą

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį pasirašė Seimo priimtą Asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymą. Asmenvardžių rašymas dokumentuose pirmą kartą yra sureguliuotas įstatymo lygmeniu.
       2022-01-25 18:18:46

Kokį automobilio akumuliatoriaus kroviklį pirkti?

Kiekvienam vairuotojui savo namuose pravartu turėti akumuliatoriaus kroviklį. Norint, kad akumuliatorius tarnautų ilgai, labai svarbu palaikyti tinkamą jo įkrovą. Taigi, kroviklis ne tik leidžia reguliariai pakrauti akumuliatorių, bet ir įkrauti jį kai automobilis sunkiai užsiveda.
       2022-01-25 18:11:16

Naminis riešutų sviestas – per 5 minutes: prireiks vos trijų ingredientų

Mėgstate pasmaližiauti, tačiau atidžiai stebite, kas atsiduria jūsų lėkštėje? Į savo racioną įtraukite riešutų sviesto, kuris yra ne tik ypatingo skonio, bet ir pasižymi įvairiausių gerųjų savybių gausa. Be to, šį skanėstą paprastai pasigaminsite ir namuose.
       2022-01-25 18:07:30

Lietuviškai mišrainei konkurentų nėra: ekspertai apie tai ko reikia pirkėjams

Kasmet maisto pasaulyje apžvelgiamos naujos tendencijos. Dalis jų keičiasi kasmet, pavyzdžiui, skirtingų pasaulio virtuvių išpopuliarėjimas. Tačiau kai kurios tendencijos įsitvirtina ilgam ir tampa mūsų kasdienybės dalimi.
       2022-01-25 18:01:44

„Rail Balticos“ statyboms tęsti Lietuva prašys apie 687 mln. eurų

Lietuva kartu su Latvija, Estija ir bendrąja Baltijos šalių įmone „RB Rail AS“ pateikė paraiškas gauti papildomą Europos Sąjungos (ES) finansavimą europinės vėžės geležinkelio plėtros projektui „Rail Baltica“.
       2022-01-25 17:58:53

Ekranas kur panorėjus: „Samsung“ pristatė įrenginį, kuris nustebins galimybėmis

Mobilumas ir universalumas šiandien yra vienos esminių savybių, kurių vartotojai tikisi iš naujausių technologijų. Tai galioja ne tik išmaniesiems telefonams ir kompiuteriams, bet ir kitiems kasdienybę praturtinantiems ir gyvenimą patogesniais darantiems įrenginiams.
       2022-01-25 16:30:06

Būsto įsigijimo Lietuvoje mitai: kaip nusipirkti namus gyvenant užsienyje

Svetur gyvenantys lietuviai aktyviai investuoja į NT gimtinėje, tačiau dažnas iki šiol susiduria su įvairiais su tuo susijusiais mitais bei baimėmis.
       2022-01-25 16:20:45

Žiema Vytarui Radzevičiui – daržovių laikas: kodėl jų reikėtų valgyti daugiau?

Žiemą jaučiame ne tik saulės, bet ir vitaminų stygių, todėl mitybos specialistai šaltuoju metų laikotarpiu rekomenduoja valgyti daugiau daržovių bei vaisių, kurie ne tik papildo vitaminų atsargas, bet ir stiprina imunitetą.
* Skelbiamos įvairių šaltinių naujienos, todėl už jas neatsakome. Kai kurie teiginiai gali nesutapti su www.tvnaujienos.lt nuomone. Neatsakome už vartotojų komentarus.