Naujienos

Gyvybiškai svarbių sričių darbuotojai galės dirbti ir sirgdami COVID-19

2022-01-21 19:14:53

Gyvybiškai svarbių sričių darbuotojai galės dirbti kontaktinį darbą net ir sirgdami besimptome COVID-19 forma ar po buvusio kontakto su sergančiaisiais, nusprendė sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys.

Ministro pasirašytame įsakyme nustatoma, kad tai galios gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdantiems darbuotojams, kurie privalo dirbti nepertraukiamai fiziniu būdu, „jei dėl didelio gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų, sergančių COVID-19 liga skaičiaus neįmanoma užtikrinti gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų vykdymo“.

Izoliacija nebus privaloma konkrečioms nustatytoms įmonėms ar organizacijoms energetikos, finansų, kelių ir susisiekimo, socialinės apsaugos, vidaus reikalų sistemos ir viešojo saugumo, krašto bei sveikatos apsaugos srityse, taip pat kai kurių kitų kritines funkcijas atliekančių įmonių ar įstaigų darbuotojams ar Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų atstovams.

Taip pat gyvybiškai svarbias funkcijas atliekantys darbuotojai darbe privalo dėvėti ne žemesnio kaip FFP2 ar KN95 lygio respiratorius, jei jie neturi kontakto su trečiaisiais asmenimis, o bendrauja tik su kolegomis, respiratoriai yra tik rekomenduojami.

Pakeitimai įsigalios nuo pirmadienio.

Kas galės dirbti?

Energetinių išteklių užtikrinimas:

– Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) darbuotojai, vykdantys branduolinės energetikos objektų priežiūros funkcijas ir (ar) dalyvaujantys Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) Ekstremaliųjų situacijų centro veikloje;

– VĮ Ignalinos atominės elektrinės Operatyvinio valdymo, eksploatavimo, bendrųjų reikalų padalinių darbuotojai;

– Centralizuotų šilumos tiekimo įmonių gamybos, valdymo sistemų (objektų) centrų darbuotojai (be kurių vykdomų funkcijų šilumos energijos tiekimas būtų sutrikdytas), sistemų eksploataciją užtikrinantys darbuotojai;

– AB „Litgrid“ sistemos valdymo centro darbuotojai ir kiti kritinių pareigybių darbuotojai;

– AB „Amber Grid“ sistemos valdymo centro darbuotojai;

– AB „Klaipėdos nafta“ Suskystintų gamtinių dujų terminalo operatoriai;

– AB „Ignitis grupė“ / AB „ESO“ elektros ir dujų dalies dispečeriai;

– Kruonio Hidroakumuliacinės elektrinės operatyvinio valdymo komanda;

– Kauno hidroelektrinės operatyvinio valdymo komanda.

Kelių ir susisiekimo infrastruktūros užtikrinimas:

– AB „Detonas“ Saugos tarnybos darbuotojai, atsakingi už sprogmenų sandėlio apsaugą;

– AB „Kelių priežiūra“ mašinų operatoriai, darbų vadovai, meistrai;

– AB „Smiltynės perkėla” darbuotojai;

– VšĮ „Plačiajuostis internetas“ tinklo valdymo tarnybos specialistai ir vyr. specialistai (atliekantys fizinius darbus duomenų perdavimo tinkle);

– Lietuvos transporto saugos administracijos Laivybos paslaugų, Jūrų departamento Laivybos priežiūros skyrių ir Paslaugų departamento teritorinių padalinių specialistai;

– VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Laivų eismo tarnybos operatoriai, Laivų eismo tarnybos locmanai, Uosto priežiūros skyriaus dispečeriai, Laivyno skyriaus laivų įgulos;

– VĮ Lietuvos oro uostų Aviacinio saugumo darbuotojai (patruliai, pamainos vadovai, inspektoriai), Operacijų darbuotojai (terminalo koordinatoriai, operatyvinio valdymo specialistai, inžinieriai, vairuotojai), Operacijų darbuotojai, atliekantys saugumo bei priešgaisrinio gelbėjimo funkcijas). Oro uostų antžeminio aptarnavimo agentūros, perono agentai, vairuotojai, krovikai, registracijos agentai, krovinių operacijų agentai;

– AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ Duomenų centrų inžinieriai, Paslaugų valdymo (monitoringo) skyriaus inžinieriai, Techninės priežiūros skyriaus inžinieriai;

– AB „Lietuvos paštas“ tinklo padalinio darbuotojai (laiškininkai, pensijų pristatytojai ir kiti darbuotojai, užtikrinantys pensijų bei kitų išmokų pristatymą galutiniams gavėjams);

– AB „Lietuvos geležinkeliai“ grupė: Traukinių eismo tvarkdariai, stoties budėtojai. LTG Link traukinių mašinistai. LTG Link keleivius aptarnaujantis personalas (kasininkai ir konduktoriai). LTG Cargo traukinių mašinistai, saugos paslaugas teikiantys darbuotojai;

– Pasienio kontrolės punktų direkcijos pasienio kontrolės punktus administruojantys darbuotojai.

Finansai ir bankų veikla – Lietuvos banko darbuotojai, atsakingi už stabilų kritinių veiklų vykdymą.

Socialinės apsaugos užtikrinimas:

– Pabėgėlių priėmimo centro darbuotojai;

– Lietuvių gestų kalbos vertėjų centro gestų kalbos vertėjai;

– Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojai, vertinantys neįgalumo ir (ar) darbingumo būklę;

– Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojai, tiesiogiai išduodantys neįgaliesiems būtinas techninės pagalbos priemones;

– Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Mobiliųjų komandų specialistai, budėtojai, gynėjai;

– Socialinės globos darbuotojai, teikiantys paslaugas socialinės globos įstaigose senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims bei socialines paslaugas namuose, šeimose ir laikino apgyvendinimo vietose teikiantys darbuotojai.

Vidaus reikalų sistemos ir viešojo saugumo užtikrinimas:

– Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pajėgų darbuotojai, nepertraukiamai vykdantys gaisrų gesinimo, gelbėjimo darbų atlikimo ir vadovavimo šiems darbams funkcijas;

– Policijos departamento prie VRM darbuotojai, vykdantys reagavimo – pavedimų funkcijas, viešosios tvarkos užtikrinimo funkcijas, atkuriantys viešąją tvarką riaušių metu, operatyvinės grupės, areštinės apsaugos, konvojavimo, kriminalinės žvalgybos, ikiteisminių tyrimų, kriminalistinių tyrimų, pajėgų valdymo, specialių užduočių funkcijų – liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos organizavimo funkcijas, Aro (derybos specialiųjų operacijų metu, organizuotos ginkluotos (specialiosios antiteroristinės) operacijos) darbuotojai, Lietuvos policijos mokyklos (kursantų rengimo) darbuotojai;

– Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM valstybės sienos apsaugos funkcijas užtikrinantys darbuotojai ir Užsieniečių registracijos centre dirbantys darbuotojai;

– Viešojo saugumo tarnybos prie VRM darbuotojai, vykdantys sulaikytųjų, suimtųjų ir nuteistųjų konvojavimo, viešosios tvarkos užtikrinimo funkcijas;

– Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM darbuotojai, vykdantys ikiteisminio tyrimo, kriminalinės žvalgybos funkcijas;

– Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžiose laisvės atėmimo vietų įstaigose dirbantys pareigūnai, psichologai, maitinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, kiti darbuotojai;

– Lietuvos teismo ekspertizės centro teismo ekspertai;

– Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos advokatai, teikiantys nuolatinę antrinę teisinę pagalbą, tarnybos skyriaus administratorės;

– VĮ Registrų centro ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros, valstybės informacinių išteklių, elektroninių ryšių paslaugų teikimą užtikrinantys darbuotojai, klientų aptarnavimą, archyvų ir registrų veiklas užtikrinantys darbuotojai;

– Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos muitinės postų pareigūnai (muitinės kontrolės funkcijų užtikrinimui), muitinės informacinių sistemų centro specialistai (muitinės informacinės sistemos veiklos užtikrinimui), muitinės laboratorijos specialistai (prekių mėginių tyrimo laboratorijoje funkcijai užtikrinti), Sulaikytų prekių administravimo skyriaus specialistai (sulaikytų prekių paėmimo, saugojimo ir sunaikinimo funkcijų įgyvendinimui), Pažeidimų prevencijos skyriaus specialistai (ryšių valdymo centro funkcijų užtikrinimui), Turto valdymo skyriaus specialistai (pastatų apsaugos ir IT infrastruktūros veiklos užtikrinimas), Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai (kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo funkcijų užtikrinimui);

– Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento pareigūnai ir darbuotojai;

– Savivaldybių viešąją tvarką užtikrinantys darbuotojai.

Krašto apsaugos užtikrinimas:

– Krašto apsaugos sistemoje dirbantys darbuotojai, kurių darbas susijęs su įslaptinta informacija (gynybos planavimas, įsigijimų planavimas ir vykdymas, įslaptintos informacijos administravimas, personalo administravimas, finansinių dokumentų valdymas), informacinių technologijų priežiūra ir administravimu, kariūnų ir kursų klausytojų mokymu bei administravimu, Kibernetinio saugumo, Karinių objektų apsaugos užtikrinimu, ūkinės ir administracinės veiklos palaikymu;

– Karinių vienetų medicinos ir valgyklų personalas;

– Budinčios įgulos (Karinių jūrų pajėgų, Karinių oro pajėgų ) ir karinių vienetų apsaugos vykdymo personalas;

– Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos ir Jūrų gelbėjimo koordinavimo centro personalas;

– Judėjimo kontrolės centro ir Karo policijos palydas vykdantis personalas;

– Greitojo reagavimo pajėgų vadovavimo ir valdymo personalas;

– Personalas vykstantis į tarptautines operacijas;

– Tiesiogiai su Nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos ir užsienio kariais Lietuvoje dirbantis personalas;

– Taikos meto užduotis vykdančios pajėgos;

– Greitojo ragavimo pajėgos;

– NATO greito reagavimo pajėgų personalas.

Sveikatos apsaugos (asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros svarbiausių paslaugų teikimo bei valdymo) ir farmacinės veiklos tęstinumo užtikrinimas:

– Asmens sveikatos priežiūra: visas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išskyrus planinę pagalbą, teikiantys darbuotojai – greitosios medicinos pagalbos darbuotojai, personalas, teikiantis neatidėliotinas paslaugas (infarkto, insulto, traumų klasteriai ir kt. skubios situacijos), skubios pagalbos skyrių, COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiųjų skyrių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiantys darbuotojai ir kt.

– Visuomenės sveikatos priežiūra: laboratorinę diagnostiką atliekantys Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos darbuotojai, užkrečiamųjų ligų ir ekstremaliųjų situacijų valdymą vykdantys Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro, Radiacinės saugos centro darbuotojai.

Kritinių funkcijų ir kitos veiklos tęstinumo užtikrinimas:

– Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų nariai;

– Vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą užtikrinančių subjektų darbuotojai;

– Gatvių priežiūros, komunalines paslaugas užtikrinančių įmonių darbuotojai;

– Viešojo transporto funkciją užtikrinančių įmonių darbuotojai;

– Už šiukšlių išvežimą savivaldybių teritorijose atsakingų subjektų darbuotojai;

– Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų darbuotojai, teikiantys gyvybiškai svarbių funkcijų užtikrinimą vykdančių darbuotojų vaikų priežiūros paslaugas

– Socialines paslaugas teikiančių subjektų, nenurodytų 4.6 papunktyje, darbuotojai;

– Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos darbuotojai;

– Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir Žuvininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojai bei žemės ūkio sektoriuje laboratorinę veiklą vykdantys, gyvūno produktyvumo tyrimus atliekantys darbuotojai.

Komentuojame šią naujieną:

Jūsų komentaras

Jūsų vardas:


Jūsų kontaktai:


Fotorebuso atsakymas:


rebusas
Jūsų komentaro tekstas:Politika: kitos panašios naujienos
       2022-04-20 14:21:41

Seimas uždraudė valstybių agresorių naudojamų simbolių propagavimą

Seimas pritarė Administracinių nusižengimų kodekso ir Susirinkimų įstatymo pakeitimams (projektai (Nr. XIVP-1453(2) ir Nr. XIVP-1454(2), uždrausdamas karinę agresiją propaguojančius ženklus ir simbolius.
       2022-04-06 09:27:35

Liudas Mažylis. ES energetikos politikai – esminių pokyčių metas

Šokiruojantys vaizdai iš Bučos bei kitų Kijevo apylinkių neatšaukiamai paveikė tuos, kurie to „dar“ nežinojo. Karo žiaurumai skatina Vakarų lyderius reaguoti..
       2022-03-12 11:29:23

Europos telekomunikacijų ministrai Prancūzijoje tarėsi dėl ryšių ir tinklų

Neformaliame Europos Sąjungos (ES) telekomunikacijų ministrų susitikime, kovo 8–9 dienomis vykusiame Prancūzijoje, daug dėmesio buvo skirta Europos elektroninių ryšių infrastruktūros ir tinklų atsparumui bei apsaugai.
       2022-03-06 14:44:03

Prezidentas susitiks su JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį, kovo 7 dieną, susitiks su Lietuvoje viešinčiu JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu.
       2022-03-04 15:58:05

Amerikiečiai prisipažino: netikėjo Baltijos šalių perspėjimais dėl Rusijos

Ketvirtadienį vyko pirmoji žymiausių Europos ir JAV tarptautinės politikos ekspertų kasmėnesinė diskusija, kurioje analizuota tarptautinės politikos situacija ir perspektyvos.
       2022-02-28 18:38:43

Ministrai M. Skuodis ir A. Armonaitė kreipiasi į „Google“ ir „Apple“

Atsižvelgdami į beprecedentę Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir dėl to įvestą nepaprastąją padėtį Lietuvoje, susisiekimo ministras Marius Skuodis kartu su Ekonomikos ir inovacijų ministre Aušrine Armonaite kreipėsi
       2022-02-25 10:20:27

Prezidentas EVT: Rusija turi nedelsiant nutraukti karinę agresiją Ukrainoje

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį dalyvavo neeiliniame Europos Vadovų Tarybos (EVT) susitikime Briuselyje, kuris buvo sušauktas reaguojant į plataus masto Rusijos karinę ataką Ukrainoje.
       2022-02-24 18:04:35

Seimas patvirtino nepaprastąją padėtį Lietuvoje

Į neeilinę sesiją susirinkę Seimo nariai, atsižvelgdami į Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos vasario 24 d. dekretą, patvirtino nepaprastąją padėtį Lietuvoje.
       2022-02-24 17:16:29

Prezidentas pasirašė dekretą dėl nepaprastosios padėties paskelbimo

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pasirašė dekretą Dėl nepaprastosios padėties paskelbimo.
       2022-02-19 10:30:14

Prezidentas: Lietuva vertina JAV įsitraukimą užtikrinant saugumą

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda šeštadienį susitiko su Jungtinių Amerikos Valstijų gynybos sekretoriumi Lloydu Austinu aptarti saugumo situaciją Baltijos regione.
       2022-02-18 19:10:54

Parlamentų užsienio reikalų komitetų pirmininkai išplatino pareiškimą

Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos valstybių parlamentų užsienio reikalų komitetų pirmininkai išplatino pareiškimą dėl nepateisinamo Rusijos karinių pajėgų telkimo Ukrainoje ir aplink ją bei Baltarusijoje.
       2022-02-18 18:09:38

Sąjungininkų buvimas ir greitas pastiprinimas krizės atveju – esminis atgrasymas

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda tęsia darbo vizitą Miunchene. Penktadienio popietę šalies vadovas susitiko su Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) Generaliniu Sekretoriumi Jensu Stoltenbergu.
       2022-02-09 21:42:25

Prezidentas su Emmanueliu Macronu aptarė saugumo situaciją Europoje

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį kartu su Latvijos ir Estijos vadovais telefonu kalbėjosi su Prancūzijos Prezidentu Emmanueliu Macronu. Pokalbis vyko Prancūzijos vadovo iniciatyva po jo vizito Maskvoje ir Kijeve.
Daugiau naujų naujienų
       2022-05-26 16:44:58

4 dažniausiai sutinkami kibernetiniai pavojai – taisyklės leis apsisaugoti

Kasdienybė vis labiau priklauso nuo skaitmeninių technologijų, o tai reiškia, kad kibernetiniai nusikaltimai kelia vis daugiau grėsmių vartotojams ir įmonėms.
       2022-05-25 12:56:15

Dar neragavote baltųjų smidrų? Ūkininkas pasidalijo patarimais ir receptais

Pavasarį visi būname pasiilgę Lietuvoje užaugintų šviežių daržovių, vaisių ir uogų. Šiltėjant orams, lengvėja ir patiekalai lėkštėse. Daržoves dietologai rekomenduoja valgyti visą dieną – pusryčiams, pietums ir vakarienei.
       2022-05-25 12:49:37

Vėsinimosi taisyklės vasarą: geriau mažiau nei daugiau

Tvyrant karščiams norisi atsivėsinti greitai, todėl automobiliuose ir namuose jungiame oro kondicionierius stipriai šaldančiu režimu ir... peršąlame. Bet ar tikrai dėl to kalti oro kondicionieriai ir ką daryti, kad vasarą netektų gydytis peršalimo ligų, atsako ekspertai.
       2022-05-25 12:43:14

Virusai gali taikytis ir į mobiliuosius: požymiai, kurie padės juos pastebėti

Privačios mobiliojo ryšio saugos įmonės „Zimperium“ užsakymu parengta atskaita rodo, kad daugiau nei penktadalis mobiliųjų įrenginių visame pasaulyje yra susidūrę su kenkėjiškomis programomis.
       2022-05-25 12:40:11

Riminio kurortas – itališka įvairovė, nepaliksianti abejingų

Italijos kurortas Riminis – vienas seniausių ir žinomiausių Europos kurortų, kasmet pritraukiantis milijonus lankytojų. Ilgi ir platūs smėlio paplūdimiai, daugybė pramogų ir patogus susisiekimas su kitais žymiausiais Italijos miestais – šis uostamiestis turi viską, kad atostogos paliktų neišdildomus įspūdžius.
       2022-05-21 15:47:44

Stato tiltus iš netradicinės medžiagos – ji geresnė nei betonas?

Didžiausi pasaulio tiltai sveria tūkstančius tonų. Tačiau tai nieko nestebina – juk jie privalo atlaikyti didžiulę apkrovą. Daugiau klausimų ir nuostabos kelia visame pasaulyje statomi tiltai iš makaronų – iki 1 kg sveriantys statiniai atlaiko du ar tris šimtus kartų už savo svorį didesnę apkrovą.
       2022-05-20 11:05:13

5 įdomūs faktai apie vilkžuvę

Vilkžuvė savo neįprasta išvaizda gali negundyti, tačiau nepaprastu skoniu nustebina net ir išrankiausius gurmanus. Ją pagaminti nesudėtinga, be to, ji patiks tiems, kurie šiltuoju metų sezonu maistą gaminti mėgsta kepsninėse.
       2022-05-20 10:42:26

Vadovas sporto sirgaliams, kaip mėgautis sporto renginiais namuose

Sportą mėgstantys žmonės dažnai skirstomi į dvi kategorijas: tie, kurie patys sportuoja, ir tie, kurie mieliau ilsisi ant sofos ir stebi, kaip geriausi pasaulio sportininkai kovoja dėl pergalės ir šlovės.
       2022-05-20 10:37:05

Panikos ataka – minučių reikalas

„Galvojau, kad išprotėjau“, – taip kalba susidūrusieji su panikos ataka, kuri dar yra vadinama šio amžiaus jaunų žmonių liga. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, net ketvirtadalis europiečių kenčia nuo nerimo sutrikimų, o kiek dar yra patiriančių vienkartinių panikos atakų. Tik daliai jų nustatomas panikos sutrikimas.
       2022-05-20 10:31:00

7 marinatų receptai, puikiai tiksiantys vištienai

Kai svarstome, ką kepti ant žarijų, vienas pasirinkimų – vištiena. Šią mėsą mėgsta daugelis, ją nesudėtinga paruošti, be to, galima derinti su pačiais įvairiausiais priedais: prie vištienos puikiai dera ne tik pikantiški, bet ir saldūs pagardai, svarbiausia – teisingai pasirinkti skonių balansą.
       2022-05-20 10:28:44

Technologijos, kurios pakeis pasaulį, – ateinantį dešimtmetį bus pokyčių

Lietuvoje veikianti pasaulinė IT bendrovė „Accenture“ pirmą kartą mūsų šalyje pristatė tyrimą „Technology Vision 2022“, kurį šiemet apibendrina posakiu „Susitikime metavisatoje“.
       2022-05-20 10:21:24

Vasaros pranašai – žaibai: kaip apsaugoti save ir savo įrenginius?

Sakoma, kad tikroji vasara prasideda tik nugriaudėjus pirmosioms perkūnijoms. Visgi turbūt retas laukia šios gamtos stichijos. Ji gali būti išties pavojinga tiek žmonių sveikatai ir gyvybei, tiek turtui.
       2022-05-20 09:47:22

Pasaulinė bičių diena: patarė, kiek medaus vartoti per dieną ir kur jo nelaikyti

Bitės, besirūpinančios augalų apdulkinimu, yra gyvybiškai svarbios Žemės ekosistemos išlikimui. Deja, jų populiacija kasmet mažėja, todėl stengiamasi, kad bitininkystė įgautų naują kvėpavimą:
       2022-05-19 16:52:14

Šaknų kanalų gydymas – dar ne mirties nuosprendis dančiui

Nors pagal profilaktinių vizitų pas odontologą skaičių tikrai nepirmaujame, suskaudus dančiui neturime kitos išeities. Nežinia, kas skamba blogiau – kad dantį teks traukti, ar kad reikės gydyti dantų šaknų kanalus.
       2022-05-18 16:22:44

Svarbiausių atsiskaitymų metas studentams: kodėl geriau nesukčiauti?

Apie artėjančią vasaros pradžią praneša ne tik pražystanti gamta, bet ir studentų grupelės, besibūriuojančios šalia viešųjų bibliotekų ir kavinių. Šiuo metu studentai rašo savo kursinius ar baigiamuosius rašto darbus, kurie dažnam jų sukelia nemalonius jausmus, kelia stresą.
       2022-05-18 16:14:18

Darbas iš namų: kaip padaryti, kad ir vilkas būtų sotus, ir avis sveika

Nors pastaraisiais metais pandemijos pastūmėtas verslas į darbo laiko organizavimą ėmė žiūrėti gerokai lanksčiau, vienos nuomonės kur, kaip ir kada geriausia dirbti, nėra.
       2022-05-18 16:11:00

Žolės smulkinimas nerekomenduojamas nuolatinei pievų priežiūrai

Aplinkos ministerija kviečia susipažinti su rekomendacijomis, kurios apibendrina neigiamą žolės smulkinimo poveikį pievų buveinėms. Pagal šias rekomendacijas, biologinei įvairovei palankiausi pievų tvarkymo būdai yra šienavimas ir ganymas.
       2022-05-18 16:05:58

Kur kas įdomesni, nei galima pamanyti: 5 faktai apie bananus

Patogus užkandis, greita pagalba nuo alkio, įvairių desertų ar kepinių ingredientas – bananai, be kurių daugelis neįsivaizduoja savo pirkinių krepšelio. Mėgstami dėl skonio ir naudingų savybių, bananai seniai tapę neatsiejama raciono dalimi – ir visgi apie bananus dar yra ką atrasti.
       2022-05-18 15:57:15

Paspirtukininko etiketas: 3 auksinės taisyklės, šį sezoną virs įpročiais

Šylant orams Lietuvos miestuose prasideda elektrinių paspirtukų sezono įkarštis. Kasmet šios ekologiškos transporto priemonės tampa vis populiaresnės, todėl didėja ne tik kelionių, bet ir parkavimo vietų poreikis.
       2022-05-18 09:31:31

Naudingi patarimai, padėsiantys vaikams susidomėti maistu

Maistas – didžiulė gyvenimo dalis, todėl domėtis skirtingais produktais, sveika mityba ir valgymo kultūra svarbu pradėti nuo vaikystės: leisti vaikams patiems suktis virtuvėje, vežtis juos kartu apsipirkinėti.
       2022-05-18 09:25:11

Prezidentas paskyrė naują Ryšių reguliavimo tarnybos tarybą

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį savo dekretu paskyrė naują Ryšių reguliavimo tarnybos tarybą, kuri pareigas pradės eiti gegužės 18 dieną.
       2022-05-18 09:20:43

Hipertenzija – liga, varginanti vis jaunesnio amžiaus žmones

Aukštas kraujospūdis – vienas dažniausių Lietuvos gyventojus varginančių sveikatos sutrikimų. Gegužės 17-ąją, minint Pasaulinę hipertenzijos dieną, siekiama atkreipti ne tik ja sergančių, bet ir sveikų žmonių dėmesį – laikantis kelių paprastų kasdienių taisyklių, šios ligos galima išvengti.
       2022-05-18 09:15:48

Mano artimasis ruošiasi operacijai – kaip jam padėti?

Operacija yra iššūkis organizmui, todėl jam reikia tinkamai pasiruošti. Dažnai šiuo sudėtingu laikotarpiu pacientą lydi jo artimieji, kurie rūpinasi jo sveikata. Chirurgas dalijasi patarimais, kaip padėti šeimos nariams pasiruošti laukiančiai operacijai ir kuo sparčiau atsigauti po jos.
       2022-05-18 09:12:48

Barzdą irgi reikia prižiūrėti: ką pravartu žinoti kiekvienam barzdočiui?

Skaitmeninėje erdvėje gausų moteriškas ir vyriškas grožio priemones lyginti bandančių nuotraukų: ji grožio priemonių turi daugiau nei galėtų suskaičiuoti, jam kasdien pakanka tik muilo ir vandens.
       2022-05-18 09:08:02

Seimas NPD padidino iki 540 eurų

Seimas priėmė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimus, kuriais nuspręsta neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD) padidinti 80 eurų – iki 540 eurų gyventojams, uždirbantiems iki 1 vidutinio darbo užmokesčio (VDU).
       2022-05-18 09:03:26

Diagnostiniai testai – tai ne žaidimai, o svarbi profilaktikos priemonė

Šiomis dienomis vaistinėje galima rasti testų, skirtų pačioms įvairiausioms reikmėms: nuo ŽIV ar storosios žarnos vėžio diagnostikos iki narkotikų ar gastritą sukeliančių bakterijų nustatymo.
       2022-05-14 16:01:45

Mėsos technologo rekomendacijos patyrusiems kepėjams ir grilio naujokams

Šylant orams sparčiai įsibėgėja ir maisto gamybos ant grilio sezonas. Anot prekybos tinklo „Rimi“ mėsos technologo Vido Nadzeikos, įprasta, kad ant kepsninės ar laužo atsiduria šašlykai, kiaulienos šonkauliukai, dešrelės ar vištienos kepsneliai, tačiau grilinti galima ir daug įdomesnius produktus.
       2022-05-14 08:42:47

VERT: vartotojo mokėtina prijungimo įmoka ESO turėtų būti perskaičiuota

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) kilusio ginčo aplinkybes, priėmė sprendimą tenkinti vartotojo reikalavimą įpareigoti bendrovę iš naujo apskaičiuoti prijungimo prie elektros tinklų įmoką.
       2022-05-14 08:27:49

Artėja Pasaulinė hipertenzijos diena: kodėl vis dar mažai dėmesio prevencijai?

Kitą savaitę, gegužės 17-ąją, minima Pasaulinė hipertenzijos diena, kuria siekiama atkreipti dėmesį į kraujotakos sistemos ligas. Lietuvos sergamumo širdies ir kraujagyslių ligomis bei mirštamumo nuo jų rodikliai beveik triskart didesni už Europos Sąjungos vidurkį, skelbia Lietuvos širdies asociacija.
       2022-05-14 08:15:32

Maistinga, greita ir gardu: receptai su špinatais, patiksiantys išrankiausiems

Sklidini įvairiausių vitaminų, mineralų bei kitų vertingųjų medžiagų – špinatai tokie maistingi, kad juos sunku kuo nors pakeisti gaminant mėgstamus pavasarinius valgius. Be to, špinatai puikiai tinka ne tik salotoms: iš jų kepami blynai, gaminami įvairiausi padažai, lazanijos, pyragai.
* Skelbiamos įvairių šaltinių naujienos, todėl už jas neatsakome. Kai kurie teiginiai gali nesutapti su www.tvnaujienos.lt nuomone. Neatsakome už vartotojų komentarus.