Naujienos

Darbas iš namų: kaip padaryti, kad ir vilkas būtų sotus, ir avis sveika

2022-05-18 16:14:18

Nors pastaraisiais metais pandemijos pastūmėtas verslas į darbo laiko organizavimą ėmė žiūrėti gerokai lanksčiau, vienos nuomonės kur, kaip ir kada geriausia dirbti, nėra.

Personalo specialistai, vadovai ir darbuotojai jau beveik metus ginčijasi, ar specialistai, dirbantys iš namų, dirba efektyviau, ar atvirkščiai – darbo metu poilsiauja ant sofos.

Lankstaus darbo šalininkai sako, kad toks darbo laiko organizavimas gali padidinti darbo našumą ir darbuotojų motyvaciją. Bene dažniausiai linksniuojamas efektyvumo argumentas – dirbant iš namų sutaupomos maždaug dvi valandos, kurių Vilniuje paprastai prireikia nuvažiuoti iš miegamojo rajono ar priemiesčio į biurą ir atgal. Be to, darbuotojai jaučiasi labiau vertinami galėdami pritaikyti darbo laiką prie šeimyninio gyvenimo ir dirbti, kai yra produktyviausi.

Progresyvios įmonės visiškai finansuoja specialistams darbo vietų namuose įrengimą, apmoka už darbo metu specialistų suvartotą elektrą ir netgi nuperka kavos bei pietus.

Tuo metu darbo iš namų priešininkai įsitikinę, kad nekontroliuojami darbuotojai namuose švaisto laiką. Todėl esą jiems reikėtų sumažinti atlyginimus. Jungtinės Karalystės žiniasklaidoje diskusijų audrą neseniai sukėlė vienos Londono advokatų kontoros siūlymas darbuotojams, norintiems dirbti iš namų, 20% sumažinti atlyginimą.

Kokį darbo laiko režimą rinktis?

Aš asmeniškai pritariu sakantiems, kad lankstesnis darbo laiko organizavimas yra patraukus tiek išlaikant esamus specialistus, tiek pritraukiant naujus. Tačiau labai svarbu tinkamai šį darbo modelį taikyti. Praktikoje susiduriama su paradoksu – kuo laisviau renkamės organizuoti darbo laiką, tuo jis turi būti išsamiau sureguliuotas. Kitaip gali kilti neapmokėtų viršvalandžių, piktnaudžiavimo, darbuotojų pervargimo ir galiausiai darbo ginčų rizika.

Darbo laiko režimas – tai darbo laiko normos paskirstymas per tam tikrą laikotarpį – per darbo dieną, savaitę ar mėnesį. Darbo kodekse yra įtvirtinti penki skirtingi darbo laiko režimai. Be įprastai naudojamo nekintančio darbo laiko režimo, kai dirbama vienodą valandų ir dienų per savaitę skaičių, praktikoje vis drąsiau taikomi alternatyvūs režimai arba vienu metu derinami keli.

Individualus darbo laiko režimas – vienas lanksčiausių. Jį galima pritaikyti prie kiekvieno darbuotojo poreikių. Šiuo atveju specialistai savo darbo laiką dažniausiai skirsto patys, nepažeisdami maksimalaus darbo ir minimalaus poilsio laiko reikalavimų. Tačiau tai neturėtų reikšti absoliučios laisvės dirbti bet kuriuo paros metu.

Tariantis su darbdaviu dėl šio laiko režimo, būtina aiškiai numatyti, kada žmogus dirbs. Tam galima sudaryti individualų grafiką arba numatyti, kad specialistas darbo laiko apskaitą ves pats. Pastaruoju atveju darbdavys turi nustatyti darbo laiko apskaitos taisykles.

Kam to reikia, paklausite? Nes jau yra precedentų. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra išaiškinęs, kad nesant sistemos, leidžiančios apskaičiuoti kasdienio darbo laiko trukmę, yra itin sudėtinga ar net neįmanoma objektyviai ir patikimai nustatyti nei darbuotojo darbo valandų skaičiaus ir jų išdėstymo laike, nei viršvalandžių.

Būna dviprasmybių

Jeigu nėra aiškios tvarkos, kyla rizika dviprasmybėms. Pavyzdžiui, jeigu darbuotojas ilgą laiką neatsilieps į skambučius ar laiškus, bus nepasiekiamas, vartos alkoholinius gėrimus, tačiau nebus akivaizdu, ar tai vyko darbo metu, darbdavys negalės jo sudrausminti.

Kitas geras dviprasmybių pavyzdys – kai darbuotojas renkasi dirbti naktį, savaitgalį ar valstybinių švenčių dienomis ir reikalauja mokėti darbo užmokestį už šį laiką padidintu tarifu.

Skausmingos pamokos

Štai, Klaipėdos apygardos teismas išnagrinėjo bylą, kurioje darbuotojas – žurnalistas, sekmadieniais rengė sporto renginių apžvalgas pirmadienio dienraščiui ir kreipėsi į Darbo ginčų komisiją prašydamas priteisti iš darbdavio įsiskolinimą už darbą poilsio dienomis, susidariusį per devynių metų laikotarpį.

Jo darbo sutartyje buvo nustatyta penkių darbo dienų ir keturiasdešimties valandų darbo savaitė, darbo dienas ir jų trukmę nustatant pagal patvirtintą darbo grafiką.

Darbdavys nurodė, kad minimam specialistui buvo suteikta galimybė pačiam savarankiškai organizuoti darbą – pasirinkti kada, kokį ir kokios apimties sporto apžvalgų turinį rengti. Anot jo, žurnalistai neprivalo visą laiką būti redakcijoje, gali ateiti ir išeiti bet kuriuo jiems patogiu metu. Tačiau nė vienam iš kūrybinių darbuotojų nebuvo duotas nurodymas dirbti viršvalandžius ar poilsio dienomis.

Darbdavys taip pat teigė, kad neturėjo galimybės kontroliuoti, kada buvo rengiami dienraščio straipsniai: po darbo valandų, ar grafike nustatytu darbo laiku. Tai darbuotojo asmeninis pasirinkimas, o darbdavys esą nėra įpareigotas kontroliuoti atvykstančių ne darbo metu specialistų darbo laiko. Teismas tokius darbdavio argumentus vertino kritiškai ir konstatavo, kad jis nevykdė savo pareigų. Teismas nusprendė, kad, darbdavys nekontroliavo darbo grafiko laikymosi, nepašalino nustatytų darbo laiko reikalavimų pažeidimų, nepakeitė darbuotojo darbo laiko režimo ir darbo grafiko taip, kad jis atitiktų tikrovę. Todėl jis turi prisiimti dėl pareigų nevykdymo kylančius neigiamus padarinius.

Ši byla suteikia vertingą pamoką, kad reikėtų peržiūrėti, ar tinkamai reglamentuotas darbuotojų darbo laikas, ar aiškiai sutarta, kada darbuotojai dirbs, kaip bus sudaromi darbo grafikai, kaip bus kontroliuojamas jų laikymasis. Taip pat, ar nustatyta, kokiu atveju ir kurie darbuotojai turės patys vesti darbo laiko apskaitą ir kokia tvarka apskaita bus vedama.

Į šiuos klausimus siūlyčiau atsakyti ir juos vidaus tvarkose ar sutartyse įtvirtinti visoms įmonėms, kurios su darbuotojais yra sutarusios dėl lankstesnio darbo laiko organizavimo.

Individualus ar lankstus?

Kitas populiarėjantis darbo laiko režimas, šalia individualaus, yra lankstus. Pagal pastarąjį nustatomos kelios fiksuotos valandos, kuriomis privaloma dirbti, pavyzdžiui nuo 10 val. iki 16 val. O darbo pradžią ir pabaigą darbuotojas pasirenka pats. Kitaip sakant, per dieną specialistas turi išdirbti jam nustatytą darbo laiko normą (8 val.), tačiau gali pradėti ir baigti darbą keliomis valandomis ankščiau arba vėliau.

Šis darbo laiko rėžimas, neskaitant akivaizdžių dalykų, patrauklus ir tuo, kad tam tikrą dienos dalį visi darbuotojai dirba tuo pačiu metu, todėl lengviau yra planuoti komandinį darbą ir susitikimus.

Tai taip pat suteikia galimybę išvengti viršvalandžių. Jeigu numatoma, kad darbuotojas turės susitikimą ar renginį, kuris galimai užsitęs po fiksuotų darbo valandų, tą dieną darbuotojas gali pradėti darbą vėliau.

Be to, galima tartis su darbdaviu, kad neišdirbtos nefiksuotos darbo valandos gali būti perkeltos į kitą darbo dieną. Taigi, pagal poreikį vieną dieną dirbama trumpiau, kitą – ilgiau, atidirbant vakarykštės dienos darbo valandas.

Tiesa, šį režimą galima nustatyti ir ne visoms, o tik kelioms darbo dienoms per savaitę, pavyzdžiui tik pirmadienį ir (arba) penktadienį. Be to, taikant šį režimą reikėtų susitarti arba įtvirtinti darbo tvarkos taisyklėse, kaip darbuotas ves nefiksuotų darbo valandų apskaitą ir kaip atsiskaitys už tuo metu atliktą darbą.

Apibendrinant, individualus darbo laiko režimas daugiausia nustatomas vadovaujančias pareigas einantiems asmenims arba specialistams, kurie dirba nuotoliniu būdu ir turi tam tikrų papildomų įsipareigojimų.

Lankstus režimas tinka veikloms, kai nemažai darbo atliekama individualiai, tačiau taip pat norima apsibrėžti valandas, kuriomis visi darbuotojai bus pasiekiami.

Kaip išlaikyti ribą tarp darbo ir poilsio laiko?

Dirbant nestandartinėmis valandomis nyksta riba tarp darbo ir poilsio laiko, daugėja darbuotojų skundų dėl per didelio nuovargio. Pradėjus intensyviau naudoti ryšio priemones, darbuotojai tapo pasiekiami bet kuriuo metu, bet kurioje vietoje. Atsirado daugiau įsikišimo į darbuotojų asmeninį gyvenimą. Natūraliai kyla klausimas, kaip užtikrinti, kad darbuotojai išliktų sveiki ir produktyvus. Gerąją praktiką darbovietėse galima diegti įvairiais būdais:

- Įtvirtinti principus ir juos įgyvendinančias taisykles, kad nedirbama po darbo valandų, nesiunčiama elektroninių laiškų ir neskambinama poilsio valandomis. Visgi jeigu pastarųjų neišvengiamai sulaukiama, nustatoma kaip reikėtų reaguoti.
- Diegti programas, kurios automatiškai atjungia darbuotojus nuo darbui naudojamų sistemų po darbo valandų arba nuo komunikavimo platformų.
- Naudotis funkcijomis, kurios atideda elektroninio laiško išsiuntimą arba pasiūlo apsvarstyti siuntimo būtinybę ir nustatyti atidėjimą kiekvienam laiškui atskirai, kad gavėjo elektroninio pašto dėžutę jis pasiektų darbo laiku.
- Diegti kultūrą, kurioje nereikalaujama ir nesitikima, kad darbuotojas dirbs poilsio metu, nedelsdamas atsakys į elektroninius laiškus ir skambučius.
- Skirti dienas ar valandas be trikdžių, kad darbuotojai galėtų susikoncentruoti ir kokybiškai padirbėti be skambučių ir susitikimų. Tokiu būdu darbuotojas pasivys numatytus terminus ir darbų atlikimas neužsitęs po darbo valandų. Arba atvirkščiai, sutelkti skambučius ir susitikimus į kelias dienas per savaitę, o likusį laiką skirti susikaupimo reikalaujantiems darbams.
- Kas mėnesį arba bent jau kas kelis mėnesius suteikti darbuotojams dieną atsijungti ir pailsėti.
- Atvirai kalbėtis ir įsiklausyti į darbuotojų poreikius. Kai intensyvus darbas neišvengiamas, skatintina skirti laiko sužinoti, kokia yra kiekvieno darbuotojo savijauta ir ieškoti individualių sprendimų, kaip palengvinti jų kasdienybę (pavyzdžiui, perskirstyti darbo krūvį, suteikti laisvą dieną).
- Rodyti sektiną pavyzdį. Vadovaujančias pareigas užimantiems darbuotojams laikantis konkrečių darbo ir poilsio laiką atribojančių taisyklių, tikėtina, kad tokį patį nusiteikimą perims ir lyderio pavyzdžiu sekantys darbuotojai.

Advokatų kontoros „Cobalt” asocijuota teisininkė Eglė Gliaudelytė

Komentuojame šią naujieną:

Jūsų komentaras

Jūsų vardas:


Jūsų kontaktai:


Fotorebuso atsakymas:


rebusas
Jūsų komentaro tekstas:Daugiau naujų naujienų
       2022-06-30 12:56:13

Visi duomenys turės būti apmokestinami vienodu tarifu

Siekdami užtikrinti atvirą ir nediskriminacinę prieigą prie interneto, ES ryšio operatoriai vartotojams negali taikyti skirtingų duomenų perdavimo kainų pagal jų panaudojimo pobūdį.
       2022-06-29 15:28:52

Žuvies patiekalai tiesiai iš jūros: tartaras, sevičė ir pokės dubuo

Vasara tradiciškai yra grilio metas – ant grotelių ir iešmų keliauja mėsa, žuvis, daržovės ir net sūris. Visgi vasara yra ir laikas, kai norisi valgyti lengviau, gaiviau, o tai padaryti padeda vis gausėjantis šviežio derliaus pasirinkimas.
       2022-06-29 15:21:28

Reanimatologas paaiškino, kodėl įvyksta smegenų mirtis

Smegenų mirtis – plonytė linija, kurią peržengus nebėra kelio atgal. Mirus smegenims, miršta ir žmogus, tačiau dar kurį laiką medicininės įrangos dėka jo širdis gali plakti, savo funkcijas gali atlikti ir kiti organai.
       2022-06-29 15:11:28

Nedžiugina darbas? Patarimai, kaip atrasti mėgstamą

Darbas nebedžiugina? O gal planuojate jį keisti? Ne vienas žmogus darbe yra jautęsis ne savo vietoje, tačiau pakeitus darbą jis ir vėl gali nepatikti. Ką daryti, kad mylimo darbo paieškos pagaliau būtų vaisingos?
       2022-06-29 15:07:13

Pirmosios voveraitės: grybautojas patarė kaip pasiruošti išvykai į mišką

Įsibėgėjus vasarai galime pasilepinti ne tik įvairiausiomis sodo ir daržo gėrybėmis, bet ir grybais, kurių pirmas derlius jau pasirodė ir parduotuvėse.
       2022-06-29 15:00:59

Dalį elektros kainos ir toliau reguliuos valstybė, tai įtakos galutinei kainai

Ne retas gyventojas galvoja, kad pasirinkus nepriklausomą tiekėją, sutartyje sutarta galutinė elektros kaina negali keistis, tačiau net ir nepriklausomo tiekėjo klientams elektros energijos kaina susideda iš dviejų dalių:
       2022-06-29 14:56:02

Prezidentas NATO viršūnių susitikime: penki žingsniai Rusijai sustabdyti

„Rusija išliks ilgalaike karine grėsme NATO, todėl Aljansas privalo imtis būtinų priemonių ženkliai stiprinti savo saugumą, ypač Baltijos regione“, – šiandien Madride prasidėjusiame NATO viršūnių susitikime sakė Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.
       2022-06-28 13:06:05

Koks vanduo geriausiai gaivina per karščius ir kiek jo turime išgerti?

Įsivyravus karščiams itin svarbu organizme palaikyti skysčių balansą. Karštomis dienomis taip ir traukia ledinis vanduo, nes norisi ne tik numalšinti troškulį, bet ir atsivėsinti.
       2022-06-22 12:28:22

Ant laužo – ne tik bulvės, bet ir šakotis: dalijasi Joninių idėjomis

Artėjančios Joninės – dažno laukiama proga iš miesto pabėgti į gamtos prieglobstį. Neatsiejama to dalis – maisto gaminimas lauke ir jaukios akimirkos, susibūrus aplink laužą.
       2022-06-22 08:58:15

Vaistininkė apie gydomąją arbatų galią ir suderinamumą su vaistais

Visi žinome, kad peršalus reikia gerti ramunėlių ar liepžiedžių arbatą, o kosint – čiobrelių, tačiau neretai žinios apie vaistažoles tuo ir pasibaigia. Kokių vaistažolių arbatas vartoti kuriais atvejais ir kaip jas tinkamai paruošti – pataria vaistininkė.
       2022-06-21 15:56:49

Važiuoti su žieminėmis padangomis vasarą – brangu ir nesaugu

„Žieminės padangos jau beveik atgyveno, per vasarą jas visiškai užbaigsiu ir rudenį pirksiu naujas“. Tai yra gana dažnai sutinkama vairuotojų, ypač taupesnių, idėja.
       2022-06-20 21:46:39

Kas gali nutikti, jeigu trumpam sutrinka elektros skaitiklio veikimas?

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir UAB „Perlas Energija“ bei AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl elektros energijos suvartojimo duomenų nesutapimo, elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarties nutraukimo ir mokesčių už elektros energiją perskaičiavimo.
       2022-06-20 20:54:40

Borrellis dėl Kaliningrado: kaltinimas Lietuvai – melas, gryna propaganda

ES užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis pirmadienį pareiškė, kad Lietuva laikosi ES sankcijų blokuodama tam tikrų prekių gabenimą geležinkeliu į Rusijos Kaliningrado eksklavą.
       2022-06-20 20:40:37

Chemija Lietuvoje: ar greitai turėsime Nobelio premiją?

Vilniaus universiteto (VU) chemikai šiemet mini 225-ąsias Chemijos katedros įkūrimo metines. Anot dabartinio Chemijos ir geomokslų fakulteto dekano prof. Aivaro Kareivos, per tiek metų šis mokslas Lietuvoje turėjo ir nuosmukio laikotarpių, ir pasaulyje pripažintų specialistų, ženkliai prisidėjusių prie mokslo raidos.
       2022-06-19 21:54:43

Prezidentei – Pasaulio ekonomikos apdovanojimas

Sekmadienis, birželio 19 d. (Kylis). Prezidentei Daliai Grybauskaitei Vokietijoje, Kylyje, įteiktas prestižinis Pasaulio ekonomikos apdovanojimas (Global Economy Prize 2022).
       2022-06-18 15:20:01

Nepriklausomą elektros tiekėją pasirinko beveik 80 proc. antrojo etapo gyventojų

Šiandien, baigiantis antrajam nepriklausomo elektros energijos tiekėjo pasirinkimo etapui, bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) duomenimis 79,2 proc. arba 586 tūkst. šio etapo vartotojų priėmė sprendimą ir pasirašė sutartį su savo nauju ir nepriklausomu energijos tiekėju.
       2022-06-18 15:17:04

Azijietiška virtuvė vasarą: aštrūs patiekalai atsigaivins per karščius?

Azijiečių virtuvėje naudojami metodai ir ingredientai jau seniai pamėgti sveiką gyvenimo būdą puoselėjančių žmonių. Tokiuose patiekaluose nėra sočiųjų riebalų pertekliaus, beveik nevartojama pieno produktų, maistas dažnai virtas arba troškintas garuose, prioritetą skiriant produktų šviežumui ir sezoniškumui.
       2022-06-18 15:14:05

Nepasirinkusiems elektros tiekėjo – dar savaitė galutiniam apsisprendimui

Antrojo liberalizavimo etapo buitiniai vartotojai, nesuspėję pasirinkti nepriklausomo elektros tiekėjo, tai galės padaryti dar savaitę. Jiems sudaroma galimybė nepriklausomą elektros tiekėją pasirinkti iki sekmadienio, birželio 26 d. imtinai.
       2022-06-18 15:11:24

Specialistai: Norint mažinti skendimų skaičių reikia liautis drausti

Kas penktas lietuvis nemoka plaukti, o 3 iš 10 gyventojų yra bent kartą skendę, rodo skolinimosi internetu platformos „Vivus Finance“ užsakymu atliktas reprezentatyvus šalies gyventojų tyrimas.
       2022-06-17 20:13:14

Laisvalaikis miške ar prie ežero - ne bet kur ir ne bet kaip

Vasarą daugelis žmonių renkasi aktyvias pramogas gamtoje. Vieni skuba prie vandens telkinių, kiti mėgaujasi miško gėrybėmis ir gaiva. Aplinkos apsaugos departamento (AAD) specialistai primena, kad mišką ar kitą gamtos kampelį reikia tausoti, tinkamai jame elgtis bei dalijasi patarimais, kaip poilsiauti atsakingai.
       2022-06-17 08:56:49

Mitai apie autonominį vairavimą

Ar savivaldžiai automobiliai taps realybe? Ir kaip turės pasikeisti žmonių požiūris, kad autonominius automobilius priimtų plačioji visuomenė? Šiuos ir kitus klausimus nagrinėja &Audi tyrimas „SocAlty“, parengtas bendradarbiaujant su 19 šios srities ekspertų.
       2022-06-17 08:51:16

Didysis bijūnų žydėjimas: nuo senųjų veislių iki modernių spalvų ir formų

Nors ir vėluodamas, bet su maksimalia galia ir grožiu, kurio sukaupė per lietumi dosnias savaites, Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sode, didįjį žydėjimą pradėjo turtingiausias Lietuvos bijūnynas: šiemet iš viso maždaug 30 arų plote žydi per 600 bijūnų kolekcinių vienetų.
       2022-06-16 20:43:13

Vitaminų šaltinis – agrastai: naudokite juos ne tik uogienėms

Šviežio derliaus agrastai – jau pasirodė parduotuvių lentynose. Šios gėrybės – nuo seno lietuvių vertinamos, tačiau pastaruoju metu kiek primirštos. O veltui. Šios sodo gėrybės ne tik skanios, bet ir ypatingai vertingos sveikatai.
       2022-06-15 08:50:09

Neapsisprendžiantiems: kaip išsirinkti sau tinkamą IT specialybę?

Pastaraisiais metais darbo rinkoje būtų sunku surasti populiaresnę ir perspektyvesnę sritį, nei IT – šie specialistai nuolat viliojami patrauklia alga, o atvirų darbo vietų kasdien daugėja.
       2022-06-15 08:44:11

Vilniuje pristatytas rekordą pasiekęs 3D gatvės piešinys: įvykiai Ukrainoje

Vilniuje birželio 14 dieną pristatytas didžiausias Baltijos šalyse ir dydžio rekordą Lietuvoje pasiekęs trimatis gatvės piešinys. Visai greta sostinės spaudos rūmų kūrinį pavadinimu „Meilė ir baimė“ nutapė pasaulinio garso menininkas Edgaras Muelleris.
       2022-06-15 08:35:38

„PILETILEVI GROUP“ ir „TIKETOS“ sandoris apribojo konkurenciją

Šiandien Konkurencijos taryba atsisakė duoti leidimą vykdyti koncentraciją Estijos bendrovei „Piletilevi Group“ įsigijus 100 proc. „Tiketos“ akcijų.
       2022-06-11 13:08:16

Tarptautinę falafelių dieną kulinarijos technologė pataria, kaip pasigaminti

Tarptautinė falafelių diena minima birželio 12 d. Falafeliai – tai tipiškas Artimųjų Rytų virtuvės patiekalas, pagamintas iš avinžirnių, kurie yra augalinių baltymų šaltinis, mažinantis blogojo cholesterolio kiekį.
       2022-06-10 19:46:34

Vištų augintojams – nuostolių kompensacijos

Nuostolių dėl Rusijos karo Ukrainoje patiriantys broilerių ir vištų dedeklių augintojai jau gavo pirmąsias kompensacijas. 35 broilerių ir vištų dedeklių laikytojams, pateikusiems paraiškas, pervesta 1,84 mln. Eurų.
       2022-06-10 18:51:26

„Eutelsat“ pašalins draudžiamus rusiškus kanalus

„Eutelsat“ yra pasirengusi sustabdyti Rusijos kanalų „RTR Planeta“ ir „Rossija 24“ retransliavimą savo palydovais birželio 25 d.
       2022-06-10 15:33:57

Keičiasi prekybos internetu taisyklės: į ką svarbiausia atkreipti dėmesį?

Šių metų birželio 1 d. įsigaliojo naujos taisyklės, taikomos santykiams tarp gamintojų, didmenininkų ir mažmenininkų. Naujose taisyklėse ypatingas dėmesys skirtas įmonių veiklai elektroninėje erdvėje.
* Skelbiamos įvairių šaltinių naujienos, todėl už jas neatsakome. Kai kurie teiginiai gali nesutapti su www.tvnaujienos.lt nuomone. Neatsakome už vartotojų komentarus.