Naujienos

Keičiasi prekybos internetu taisyklės: į ką svarbiausia atkreipti dėmesį?

2022-06-10 15:33:57

Šių metų birželio 1 d. įsigaliojo naujos taisyklės, taikomos santykiams tarp gamintojų, didmenininkų ir mažmenininkų. Naujose taisyklėse ypatingas dėmesys skirtas įmonių veiklai elektroninėje erdvėje.

Buvęs reguliavimas, parengtas 2010 m., stipriai atsiliko nuo intensyvios internetinio sektoriaus plėtros ir kėlė daug klausimų rinkos dalyviams.

Tiekėjams ir platintojams nebuvo aiškios ribojimų prekiauti internetu ribos: kaip taisyklės taikomos skirtingų internetinių platformų atveju, kaip traktuojami vieni ar kiti internetiniai įrankiai, kokius susitarimus yra leidžiama sudaryti. Nauji išaiškinimai bus ypač aktualūs drabužius, kosmetiką, sveikatos prekes, elektronines prekes, baldus platinantiems asmenims, kurie intensyviai naudojasi elektroninės prekybos galimybėmis.

Kaip vertinsime ar teisėtai buvo ribojama prekyba internetu?

Bendra taisyklė lieka galioti - platintojai turi turėti teisę prekiauti internetu. Tiesa, taisyklė nėra absoliuti - nurodytos tam tikros išimtys.

Bendriausia prasme, teisėtumą lems veiksmingo interneto naudojimo testas. Šis testas reiškia, jog ribojimas gali būti teisėtas, nes jam gali būti taikoma bendroji išimtis, jei tokio apribojimo tikslas nėra tiesiogiai ar netiesiogiai trukdyti pirkėjams ar jų klientams veiksmingai naudotis internetu atitinkamoms prekėms ar paslaugoms parduoti tam tikrose teritorijose ar tam tikriems klientams. Būtent nuo šio testo reikėtų pradėti vertinti bet kokį ribojimą prekiauti internetu.

Minėtu testu greičiausiai buvo siekiama užtikrinti, jog bet kokie ribojimai prekiauti internetu būtų tik itin pagrįsti, tačiau detalių gairių tokiam testui atlikti nebuvo numatyta. Naujos taisyklės nurodo pavyzdžiui, kad ribojimui neturėtų būti taikoma bendroji išimtis, jei juo siekiama sumažinti konkrečių prekių ar paslaugų kiekį parduodamą internetu ar apskritai apriboti pardavėjo galimybę prekiauti savo tinklapyje.

Kad galėtų būti taikoma minėta bendroji išimtis, susitarimas taip pat turi tenkinti kitus reikalavimus, kaip nepatekti į draudžiamų apribojimų sąrašą ir turi būti neviršijama reikalaujama 30 proc. rinkos dalies riba. Taigi, didesnę rinkos galią turintiems ūkio subjektams taikyti bet kokį ribojimą prekiauti internetu yra itin komplikuota ir kiekvienas toks ribojimas reikalauja individualaus vertinimo.

Kada galima riboti trečiųjų šalių prekyviečių ir kainų palyginimo įrankių naudojimą?

Ribojimas prekiauti trečiųjų šalių prekyvietėse nebus laikomas savaime neteisėtu. Tokiam ribojimui galės būti taikoma bendroji išimtis ir jis galės būti pateisinamas dėl tam tikrų kokybės reikalavimų, ypač taikant pasirinktinio platinimo sistemą prabangos prekėms. Ribojimas gali būti neteisėtas, kai kokybės reikalavimai de facto reiškia ribojimą prekiauti internetu, nes jų įvykdyti neįmanoma, pavyzdžiui, reikalavimas, kad nesimatytų prekyvietės logotipo. Kokybės reikalavimai taip pat nebus pagrįsti, kai ribojimas taikomas ne visiems platintojams, arba tiekėjas pats platina per prekyvietes, arba prekyvietės valdytojas pats yra pasirinktinio platinimo sistemos narys.

Galiausiai, ribojimų teisėtumas taip pat bus vertinamas pagal minėtą veiksmingo interneto naudojimo testą. Mažesnė tikimybė, jog ribojimas neatitiks testo, jeigu platintojas turės galimybę platinti kitais internetiniais kanalais, pavyzdžiui, per savo tinklapį. Vertinant ribojimo teisėtumą taip pat bus atsižvelgiama į užimamas rinkos dalis, ribojimo apimtį, ribojimo priežastis.

Ribojimas naudotis kainų palyginimo įrankiais irgi nebus laikomas savaime neteisėtu. Jis taip pat galės būti taikomas dėl tam tikrų kokybės reikalavimų arba kai taikomas teisėtas aktyvaus platinimo ribojimas. Taikant ribojimą naudotis kainų palyginimo įrankiais bus svarbu ir tokio ribojimo apimtis. Draudimas naudotis konkrečiu kainų palyginimo įrankiu, neturintis plačios apimties, greičiausi neturės tikslo apriboti veiksmingai naudotis internetu, tačiau ribojimas naudotis kainų palyginimo įrankiais, kaip iš esmės visu internetinės reklamos kanalu, jau gali reikšti draudžiamą apribojimą.

Aktyvaus platinimo ribojimas – daugiau aiškumo, bet ir griežtesni rėmai

Konkurencijos teisėje yra populiari sąvoka „aktyvus“ platinimas. Ši sąvoka itin svarbi, nes yra atvejų, kai tokio tipo platinimą yra leidžiama riboti. Tuo tarpu pasyvaus platinimo riboti dauguma atvejų neleidžiama. Nors internetinė prekyba bendrąja prasme yra laikoma pasyviu platinimu, tam tikri platinimo įrankiai vis dėlto savo pobūdžiu yra aktyvūs. Galint aiškiai atskirti, ar planuojamas ribojimas platintojui yra aktyvaus ar pasyvaus platinimo ribojimas, iš esmės lemia įsivertinimą, ar nėra padaromas konkurencijos teisės pažeidimas.

Senosios taisyklės šių sąvokų atskyrimo klausimu buvo gana abstrakčios ir neatspindėjo visų šiandien galimų elektroninės komercijos įrankių ir kėlė vis daugiau klausimų. Naujosios taisyklės atneša šiek tiek daugiau aiškumo, kokius veiksmus galima laikyti aktyviu platinimu. Prie aktyvių pardavimų bus priskiriamos internetinės žiniasklaidos priemonės, kainų palyginimo priemonės, paieškos sistemose skelbiama reklama, skirta konkrečių teritorijų klientams ar konkrečioms klientų grupėms, interneto svetainės domenas, interneto svetainės kalbos pasirinkimas. Tai reiškia, kad teisėtai taikant aktyvaus platinimo ribojimą, platintojas negalės naudotis šiais įrankiais platinimo apribotose teritorijose ar apribotiems klientams.

Griežtesnės taisyklės internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjams

Internetinėmis tarpininkavimo paslaugomis laikomos tokios platformos, kurios sudaro sąlygas kitų tarpusavio sandoriams. Pavyzdžiui, trečiųjų šalių prekyvietės kaip Amazon, apgyvendinimo užsakymo platformos kaip Booking. Europos Komisija sugriežtino taisykles šiems paslaugų teikėjams. Tikėtina, kad tai lėmė gana dažna didžiųjų tarptautinių rinkos žaidėjų pažeidimų praktika, kurie iš esmės naudojosi savo platformų galimybėmis, rinkos galiomis ir aiškių taisyklių trūkumu. Tačiau galiausiai tokios taisyklės išdėstomos naujuoju reguliavimu ir jas turėtų įsidėmėti visi tokio tipo paslaugų teikėjai.

Naujosios taisyklės pabrėžia, kad draudžiamais bus laikomi internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjo nustatomi įpareigojimai paslaugų gavėjui dėl kainos, teritorijos ar klientų, kuriems parduodamos prekės ar paslaugos. Tačiau viena svarbiausių taisyklių yra, jog bendroji išimtis nebus taikoma vertikaliesiems susitarimams, susijusiems su internetinių tarpininkavimo paslaugų teikimu, kai toks paslaugų teikėjas pats tiesiogiai konkuruos su savo platformos naudotojais, pavyzdžiui, trečiųjų šalių prekyvietės, kurios savo valdomose prekyvietėse platina prekes tiesiogiai pačios ir taip konkuruoja su kitais prekybininkais. Bendroji išimtis taip pat nebus taikoma internetinių tarpininkavimo paslaugų pirkėjų įsipareigojimams neplatinti prekių geresnėmis sąlygomis kitais kanalais.

Iš esmės toks bendrosios išimties taikymo panaikinimas reiškia, kad tokie susitarimai turės būti vertinami individualiai, toks vertinimas reikalaus daugiau nuoseklumo ir neužteks pasiremti mažesne nei 30 proc. rinkos dalimi, bus mažiau laisvės sudaryti standartinius susitarimus ar nustatyti ribojimus, kurie yra įprasti ir pateisinami tokiuose santykiuose.

Dviguba kainodara – šiek tiek daugiau laisvės

Dviguba kainodara - atvejai, kai didmeninė kaina skiriasi, priklausomai nuo to, ar platinimą planuojama vykdyti internetu, ar fizinėse parduotuvėse. Naujos taisyklės dvigubos kainodaros vertinimą pakeičia iš esmės. Atsiranda šiek tiek daugiau laisvės rinkos dalyviams ir numatoma, kad taikant dvigubą kainodarą galės būti pritaikoma bendroji išimtis, kai siekiama skatinti arba atlyginti už atitinkamo dydžio investicijas, atitinkamai į prekybą internetu ir ne internetu, ir nėra tikslo riboti pardavimų tam tikrose teritorijose ar tam tikriems klientams (veikia minėtas veiksmingo interneto naudojimo testas).

Svarbu suprasti, kad naujos taisyklės nereiškia, jog dviguba kainodara tampa savaime teisėta. Naujos taisyklės taip pat pabrėžia, jog bendroji išimtis dvigubai kainodarai negalės būti taikoma, kai nustatoma, jog yra tikslas riboti pardavimų tam tikrose teritorijose ar tam tikriems klientams ir nurodo, jog tokiais atvejais galėtų būti, pavyzdžiui, kai dėl kainų skirtumo interneto naudojimas yra nepelningas arba yra siekiama sumažinti produktų, prieinamų internetu, kiekį.

Naujųjų taisyklių taikymas

Naujasis Vertikaliųjų apribojimų bendrosios išimties reglamentas ir Vertikaliųjų apribojimų gairės atneša daugiau aiškumo tiekėjų ir platintojų santykiams dėl platinimo internete. Tačiau daugiau išaiškinimų tuo pačiu lemia ir griežtesnes taisykles, kurių rinkos dalyviai turės laikytis.

Naujai įsigaliojęs reglamentas numato pereinamąjį vienerių metų laikotarpį. Tai reiškia, jog susitarimai, sudaryti iki 2022 m. gegužės 31 d., kurie atitiko prieš tai galiojusias taisykles, dar bus laikomi teisėtais iki 2023 m. gegužės 31 d. Tačiau iki tol ūkio subjektai savo veiklą turi įvertinti, susipažinti su naujomis taisyklėmis, esamus susitarimus peržiūrėti ir, sudarant naujus susitarimus, naująsias taisykles pradėti taikyti.

Komentuojame šią naujieną:

Jūsų komentaras

Jūsų vardas:


Jūsų kontaktai:


Fotorebuso atsakymas:


rebusas
Jūsų komentaro tekstas:Daugiau naujų naujienų
       2022-06-30 12:56:13

Visi duomenys turės būti apmokestinami vienodu tarifu

Siekdami užtikrinti atvirą ir nediskriminacinę prieigą prie interneto, ES ryšio operatoriai vartotojams negali taikyti skirtingų duomenų perdavimo kainų pagal jų panaudojimo pobūdį.
       2022-06-29 15:28:52

Žuvies patiekalai tiesiai iš jūros: tartaras, sevičė ir pokės dubuo

Vasara tradiciškai yra grilio metas – ant grotelių ir iešmų keliauja mėsa, žuvis, daržovės ir net sūris. Visgi vasara yra ir laikas, kai norisi valgyti lengviau, gaiviau, o tai padaryti padeda vis gausėjantis šviežio derliaus pasirinkimas.
       2022-06-29 15:21:28

Reanimatologas paaiškino, kodėl įvyksta smegenų mirtis

Smegenų mirtis – plonytė linija, kurią peržengus nebėra kelio atgal. Mirus smegenims, miršta ir žmogus, tačiau dar kurį laiką medicininės įrangos dėka jo širdis gali plakti, savo funkcijas gali atlikti ir kiti organai.
       2022-06-29 15:11:28

Nedžiugina darbas? Patarimai, kaip atrasti mėgstamą

Darbas nebedžiugina? O gal planuojate jį keisti? Ne vienas žmogus darbe yra jautęsis ne savo vietoje, tačiau pakeitus darbą jis ir vėl gali nepatikti. Ką daryti, kad mylimo darbo paieškos pagaliau būtų vaisingos?
       2022-06-29 15:07:13

Pirmosios voveraitės: grybautojas patarė kaip pasiruošti išvykai į mišką

Įsibėgėjus vasarai galime pasilepinti ne tik įvairiausiomis sodo ir daržo gėrybėmis, bet ir grybais, kurių pirmas derlius jau pasirodė ir parduotuvėse.
       2022-06-29 15:00:59

Dalį elektros kainos ir toliau reguliuos valstybė, tai įtakos galutinei kainai

Ne retas gyventojas galvoja, kad pasirinkus nepriklausomą tiekėją, sutartyje sutarta galutinė elektros kaina negali keistis, tačiau net ir nepriklausomo tiekėjo klientams elektros energijos kaina susideda iš dviejų dalių:
       2022-06-29 14:56:02

Prezidentas NATO viršūnių susitikime: penki žingsniai Rusijai sustabdyti

„Rusija išliks ilgalaike karine grėsme NATO, todėl Aljansas privalo imtis būtinų priemonių ženkliai stiprinti savo saugumą, ypač Baltijos regione“, – šiandien Madride prasidėjusiame NATO viršūnių susitikime sakė Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.
       2022-06-28 13:06:05

Koks vanduo geriausiai gaivina per karščius ir kiek jo turime išgerti?

Įsivyravus karščiams itin svarbu organizme palaikyti skysčių balansą. Karštomis dienomis taip ir traukia ledinis vanduo, nes norisi ne tik numalšinti troškulį, bet ir atsivėsinti.
       2022-06-22 12:28:22

Ant laužo – ne tik bulvės, bet ir šakotis: dalijasi Joninių idėjomis

Artėjančios Joninės – dažno laukiama proga iš miesto pabėgti į gamtos prieglobstį. Neatsiejama to dalis – maisto gaminimas lauke ir jaukios akimirkos, susibūrus aplink laužą.
       2022-06-22 08:58:15

Vaistininkė apie gydomąją arbatų galią ir suderinamumą su vaistais

Visi žinome, kad peršalus reikia gerti ramunėlių ar liepžiedžių arbatą, o kosint – čiobrelių, tačiau neretai žinios apie vaistažoles tuo ir pasibaigia. Kokių vaistažolių arbatas vartoti kuriais atvejais ir kaip jas tinkamai paruošti – pataria vaistininkė.
       2022-06-21 15:56:49

Važiuoti su žieminėmis padangomis vasarą – brangu ir nesaugu

„Žieminės padangos jau beveik atgyveno, per vasarą jas visiškai užbaigsiu ir rudenį pirksiu naujas“. Tai yra gana dažnai sutinkama vairuotojų, ypač taupesnių, idėja.
       2022-06-20 21:46:39

Kas gali nutikti, jeigu trumpam sutrinka elektros skaitiklio veikimas?

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir UAB „Perlas Energija“ bei AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl elektros energijos suvartojimo duomenų nesutapimo, elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarties nutraukimo ir mokesčių už elektros energiją perskaičiavimo.
       2022-06-20 20:54:40

Borrellis dėl Kaliningrado: kaltinimas Lietuvai – melas, gryna propaganda

ES užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis pirmadienį pareiškė, kad Lietuva laikosi ES sankcijų blokuodama tam tikrų prekių gabenimą geležinkeliu į Rusijos Kaliningrado eksklavą.
       2022-06-20 20:40:37

Chemija Lietuvoje: ar greitai turėsime Nobelio premiją?

Vilniaus universiteto (VU) chemikai šiemet mini 225-ąsias Chemijos katedros įkūrimo metines. Anot dabartinio Chemijos ir geomokslų fakulteto dekano prof. Aivaro Kareivos, per tiek metų šis mokslas Lietuvoje turėjo ir nuosmukio laikotarpių, ir pasaulyje pripažintų specialistų, ženkliai prisidėjusių prie mokslo raidos.
       2022-06-19 21:54:43

Prezidentei – Pasaulio ekonomikos apdovanojimas

Sekmadienis, birželio 19 d. (Kylis). Prezidentei Daliai Grybauskaitei Vokietijoje, Kylyje, įteiktas prestižinis Pasaulio ekonomikos apdovanojimas (Global Economy Prize 2022).
       2022-06-18 15:20:01

Nepriklausomą elektros tiekėją pasirinko beveik 80 proc. antrojo etapo gyventojų

Šiandien, baigiantis antrajam nepriklausomo elektros energijos tiekėjo pasirinkimo etapui, bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) duomenimis 79,2 proc. arba 586 tūkst. šio etapo vartotojų priėmė sprendimą ir pasirašė sutartį su savo nauju ir nepriklausomu energijos tiekėju.
       2022-06-18 15:17:04

Azijietiška virtuvė vasarą: aštrūs patiekalai atsigaivins per karščius?

Azijiečių virtuvėje naudojami metodai ir ingredientai jau seniai pamėgti sveiką gyvenimo būdą puoselėjančių žmonių. Tokiuose patiekaluose nėra sočiųjų riebalų pertekliaus, beveik nevartojama pieno produktų, maistas dažnai virtas arba troškintas garuose, prioritetą skiriant produktų šviežumui ir sezoniškumui.
       2022-06-18 15:14:05

Nepasirinkusiems elektros tiekėjo – dar savaitė galutiniam apsisprendimui

Antrojo liberalizavimo etapo buitiniai vartotojai, nesuspėję pasirinkti nepriklausomo elektros tiekėjo, tai galės padaryti dar savaitę. Jiems sudaroma galimybė nepriklausomą elektros tiekėją pasirinkti iki sekmadienio, birželio 26 d. imtinai.
       2022-06-18 15:11:24

Specialistai: Norint mažinti skendimų skaičių reikia liautis drausti

Kas penktas lietuvis nemoka plaukti, o 3 iš 10 gyventojų yra bent kartą skendę, rodo skolinimosi internetu platformos „Vivus Finance“ užsakymu atliktas reprezentatyvus šalies gyventojų tyrimas.
       2022-06-17 20:13:14

Laisvalaikis miške ar prie ežero - ne bet kur ir ne bet kaip

Vasarą daugelis žmonių renkasi aktyvias pramogas gamtoje. Vieni skuba prie vandens telkinių, kiti mėgaujasi miško gėrybėmis ir gaiva. Aplinkos apsaugos departamento (AAD) specialistai primena, kad mišką ar kitą gamtos kampelį reikia tausoti, tinkamai jame elgtis bei dalijasi patarimais, kaip poilsiauti atsakingai.
       2022-06-17 08:56:49

Mitai apie autonominį vairavimą

Ar savivaldžiai automobiliai taps realybe? Ir kaip turės pasikeisti žmonių požiūris, kad autonominius automobilius priimtų plačioji visuomenė? Šiuos ir kitus klausimus nagrinėja &Audi tyrimas „SocAlty“, parengtas bendradarbiaujant su 19 šios srities ekspertų.
       2022-06-17 08:51:16

Didysis bijūnų žydėjimas: nuo senųjų veislių iki modernių spalvų ir formų

Nors ir vėluodamas, bet su maksimalia galia ir grožiu, kurio sukaupė per lietumi dosnias savaites, Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sode, didįjį žydėjimą pradėjo turtingiausias Lietuvos bijūnynas: šiemet iš viso maždaug 30 arų plote žydi per 600 bijūnų kolekcinių vienetų.
       2022-06-16 20:43:13

Vitaminų šaltinis – agrastai: naudokite juos ne tik uogienėms

Šviežio derliaus agrastai – jau pasirodė parduotuvių lentynose. Šios gėrybės – nuo seno lietuvių vertinamos, tačiau pastaruoju metu kiek primirštos. O veltui. Šios sodo gėrybės ne tik skanios, bet ir ypatingai vertingos sveikatai.
       2022-06-15 08:50:09

Neapsisprendžiantiems: kaip išsirinkti sau tinkamą IT specialybę?

Pastaraisiais metais darbo rinkoje būtų sunku surasti populiaresnę ir perspektyvesnę sritį, nei IT – šie specialistai nuolat viliojami patrauklia alga, o atvirų darbo vietų kasdien daugėja.
       2022-06-15 08:44:11

Vilniuje pristatytas rekordą pasiekęs 3D gatvės piešinys: įvykiai Ukrainoje

Vilniuje birželio 14 dieną pristatytas didžiausias Baltijos šalyse ir dydžio rekordą Lietuvoje pasiekęs trimatis gatvės piešinys. Visai greta sostinės spaudos rūmų kūrinį pavadinimu „Meilė ir baimė“ nutapė pasaulinio garso menininkas Edgaras Muelleris.
       2022-06-15 08:35:38

„PILETILEVI GROUP“ ir „TIKETOS“ sandoris apribojo konkurenciją

Šiandien Konkurencijos taryba atsisakė duoti leidimą vykdyti koncentraciją Estijos bendrovei „Piletilevi Group“ įsigijus 100 proc. „Tiketos“ akcijų.
       2022-06-11 13:08:16

Tarptautinę falafelių dieną kulinarijos technologė pataria, kaip pasigaminti

Tarptautinė falafelių diena minima birželio 12 d. Falafeliai – tai tipiškas Artimųjų Rytų virtuvės patiekalas, pagamintas iš avinžirnių, kurie yra augalinių baltymų šaltinis, mažinantis blogojo cholesterolio kiekį.
       2022-06-10 19:46:34

Vištų augintojams – nuostolių kompensacijos

Nuostolių dėl Rusijos karo Ukrainoje patiriantys broilerių ir vištų dedeklių augintojai jau gavo pirmąsias kompensacijas. 35 broilerių ir vištų dedeklių laikytojams, pateikusiems paraiškas, pervesta 1,84 mln. Eurų.
       2022-06-10 18:51:26

„Eutelsat“ pašalins draudžiamus rusiškus kanalus

„Eutelsat“ yra pasirengusi sustabdyti Rusijos kanalų „RTR Planeta“ ir „Rossija 24“ retransliavimą savo palydovais birželio 25 d.
* Skelbiamos įvairių šaltinių naujienos, todėl už jas neatsakome. Kai kurie teiginiai gali nesutapti su www.tvnaujienos.lt nuomone. Neatsakome už vartotojų komentarus.