Naujienos

Dirbtinio intelekto lenktynės: kodėl Europa atsilieka?

2023-03-02 16:54:18

Pasaulio regionai, užsitikrinę pranašumą technologijų lenktynėse, geba ilgam įtvirtinti savo dominavimą pasaulyje. Britai tapo lyderiais per pirmąją pramonės revoliuciją.

Masinės gamybos ir skaitmeninė revoliucija leido į priekį išsiveržti amerikiečiams. Šiuo metu pasaulis stovi ties naujos – dirbtinio intelekto (DI) – revoliucijos slenksčiu. Ir iš trijų potencialių šios srities lyderių Europos Sąjungos padėtis yra labiausiai komplikuota.

Ekonominis efektas

„Dar nežinome viso dirbtinio intelekto potencialo, tačiau akivaizdu, kad jo ekonominis efektas bus milžiniškas. Jis paveiks visas mūsų gyvenimo sritis. Neabejoju, kad pirmiausiai šias galimybes išnaudos gynybos pramonė. Civilinėse srityse dėl dirbtinio intelekto pritaikymo kardinaliai pasikeis darbas tokiose srityse, kaip klientų aptarnavimas, moksliniai tyrimai, kibernetinis saugumas ir panašiai. Dėl to smarkiai keisis ir visa darbo rinka – atsiras galimybė savo laiką skirti kūrybingesniems užsiėmimams“, – teigia ekonomistas Marius Dubnikovas.

Eksperto teigimu, valstybės, kuriose susikoncentravę labiausiai pažengę DI vystytojai, iš šios technologijos gaus didžiausią ekonominę naudą, sugebės įgyti konkurencinį pranašumą prieš kitus regionus. Jis neabejoja, kad išaugs ekonominė atskirtis tarp DI kūrimo lyderių ir ekonomiškai silpniau išsivysčiusių regionų, kurie kol kas negali sau leisti galvoti apie milžiniškas investicijas šioje srityje. „Deja, šiose lenktynėse kol kas ir Europa nėra labai geroje pozicijoje, todėl būtina pasitempti“, – sako jis.

„Norint, kad atotrūkis sumažėtų, būtina turėti aiškią viziją, kryptį kuria norima judėti. O tuomet – smarkiai didinti investicijas“, – tvirtina ekonomistas.

Požiūrio skirtumai

Didžiosios pasaulio ekonominės galios – ES, JAV ir Kinija – jau daugiau nei prieš dešimtį metų šį potencialą įžvelgė ir pradėjo kreipti į jį dėmesį. Tačiau visų trijų regionų pasirinkti keliai – kardinaliai skirtingi.

Tarkime, JAV investicijos į dirbtinį intelektą vykdomos daugiausiai iš privataus verslo pusės, visų pirma siekiant ekonominės naudos. Tradiciškai JAV rinka yra mažai reguliuojama, todėl galimybės – milžiniškos, o rezultatą jau dabar galime matyti. Kartais – net patys to nesuvokdami. Didžiosios pasaulio technologijų bendrovės taip sugeba pasiūlyti vartotojams reikalingą turinį ir informaciją, o verslams – tiesiausią kontaktą su potencialiais klientais. COVID-19 RNR vakcinos per rekordiškai trumpą laiką buvo sukurtos būtent su DI pagalba.

ES teisinėje filosofijoje, kaip sako Renata Vasiliauskienė, advokatų kontoros COBALT vyresnioji teisininkė, didelis dėmesys teikiamas asmens ir visuomenės interesui, vyrauja humanistinis požiūris. Dėl to DI kūrėjai – privatūs verslai – yra priversti atsižvelgti į gausius etinius ir teisinius apribojimus. Pavyzdžiui, Europoje, su tam tikromis išimtimis, draudžiamas asmenų biometrinis atpažinimas viešose vietose, kuomet Kinijoje toks atpažinimas yra piliečių socialinio vertinimo sistemos pagrindas. Ribojimų gausa slopina investicijas šiame regione ir skatina DI kūrėjus persikelti į kitą Atlanto pusę. Pakankamai natūralu, kad dėl to ES šiose lenktynėse užima trečią poziciją.

„Žmogų kaip pagrindinę vertybę visose srityse iškelianti ES įstatymų bazė tam tikra prasme tampa pagrindine kliūtimi DI vystymui Europoje. Programuotojas turi nuolat galvoti, kad jo produktas neturėtų potencialo padaryti žalos žmogui – jo duomenims, privatumui, gyvenimui. Kartu tai yra ir didžiausia stiprybė kuriant etiškus, visuomenei naudingus dirbtinio intelekto įrankius. Pažymėčiau, kad toks požiūris nereiškia, jog Europa nebeturi galimybių tapti pasauliniais DI lyderiais“, – teigia R. Vasiliauskienė.

Kinija milžiniškomis investicijomis į švietimą, minimaliais apribojimais saugoti asmens privatumą ir užtikrinti visuomenės interesą per labai trumpą laiką tapo nenuginčijama DI vystymo lydere. JAV ekspertai nurodo, kad ir pagal patentų kiekį, ir pagal situaciją rinkoje Kinija jau užima dominuojančią poziciją pasaulyje.

„Jų požiūris į DI vystymą yra visai kitoks – pagrindinė vertybė yra ne žmogus, o technologinės galimybės. Tai – ne tiek teisinis, kiek pamatinis, idėjinis aspektas, nulemiantis kur link pasisuks DI kūrėjų darbas“, – paaiškina R. Vasiliauskienė.

Produktų ir duomenų sauga – dar dvi kliūtys DI vystymuisi

Prie veiksnių, kurie gali neigiamai paveikti ketinimus investuoti į DI vystymą Europoje, galima priskirti asmens duomenų apsaugą bei vartotojų teises ir ypač produktų saugos klausimus.

„Dirbdami tarptautiniuose projektuose galime palyginti, kaip ES teisiniai vartotojų apsaugos reikalavimai yra griežtesni nei kitose valstybėse. Kartais būna ir tokių atvejų, kai ES reglamentuojami tokie dalykai, kurie užsienio šalių teisėje apskritai nebūna apibrėžti. DI atveju Europos teisėje numatoma, kad vartotojas turi teisę reikalauti atlyginti žalą, kurią sukėlė gaminių su dirbtinio intelekto elementais naudojimas. Iš savo praktikos galiu pasakyti, kad europiniai produktų saugos ir vartotojų teisių apsaugos reikalavimai yra griežtesni už galiojančius kitose jurisdikcijose“, – teigia teisininkė.

Papildomą atsakomybės lygį sukuria ir Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), užtikrinantis griežčiausią pasaulyje asmens duomenų apsaugą. „Europoje laikomasi principo, kad asmuo ir jo privatumas yra pamatinė vertybė. Privatumo reikalavimų atsisakyti arba juos sumažinti galima tik jei verslas turi aukštesnį teisėtą interesą. Kitos valstybės tokio teisės akto arba dar išvis neturi, arba prisitaiko sau Europos BDAR, bet su tam tikrais „palengvinimais“ verslui“, – sako R. Vasiliauskienė.

Europinis sprendimas, pasaulinis efektas

Šiuo metu Europos parlamente yra tobulinamas ir veikiausiai šiais arba kitais metais įsigalios Dirbtinio intelekto aktas – dešimties metų darbo produktas, kuriame įtraukti reguliavimo principai didele dalimi remiasi realiais jau dabar naudojamo dirbtinio intelekto pavyzdžiais.

Tai yra pirmasis pasaulyje didelės ekonominės galios sukurtas teisės aktas, kuriuo siekiama aiškiai apibrėžti visus su DI susijusius aspektus.

Akivaizdu, kad ir šis reglamentas ribos dirbtinio intelekto vystymo galimybes. Šis aktas, pagal dabartinę jo redakciją, draudžia vadinamųjų „nepriimtinos rizikos“ sistemų, veikiančiu DI pagrindu, kūrimą – tokių, kaip Kinijoje jau taikoma gyventojų socialinio vertinimo sistema. Taip pat griežti reikalavimai taikomi „didelės rizikos“ sistemoms – pavyzdžiui, tokioms, kuriose DI vertina į darbo vietą pretenduojančių asmenų gyvenimo aprašymus.

„Dabartinė Dirbtinio intelekto akto redakcija, kaip ir kiti ES teisės aktai, remiasi humanistiniu požiūriu. Iškelta idėja, kad DI, kuris neigiamai veikia žmogaus pamatines vertybes, tokias kaip gyvybė, sveikata, privatumas, bus draudžiamas. O DI technologijoms, kurios nesukelia grėsmės žmogui, ribojimai nebus taikomi. Tačiau dalis ekspertų tam priešinasi argumentuodami, kad yra daug būdų specifiniais programavimo būdais apeiti šį ribojimą ir kelti grėsmę žmonėms net tuomet, kai formaliai kuriama sistema patenka į „žmogui grėsmės nekeliančių“ sąrašą“, – aiškina R. Vasiliauskienė.

Nors Dirbtinio intelekto aktas kuriamas humanistinio – į žmogaus apsaugą ir gerovę sutelkto – požiūrio pagrindu, kurį galima vertinti kaip kliuvinį greitam DI vystymui, tačiau pagrįstai tikimasi, kad šis Europos reglamentas turės pasaulinį poveikį, kokį turėjo ir BDAR.

„Laikomasi prielaidos, kad šis aktas paskatins ir kitas valstybes, kurios puoselėja panašias vertybes, jas įtvirtinti savo teisės aktuose. Ne mažiau svarbu yra tai, kad didelę ekonominę galią turinti Europa paskatins užsienio DI kūrėjus laikytis europietiškų įstatymų vien dėl ekonominės logikos. Neefektyvu kurti dvi skirtingais teisiniais pagrindais veikiančias dirbtinio intelekto sistemas skirtingoms jurisdikcijoms – paprasčiau europinius reikalavimus taikyti globaliai“, – tvirtina COBALT vyresnioji teisininkė.

Tai, anot R. Vasiliauskienės, reiškia, kad viso pasaulio DI sistemų kūrėjams, siekiantiems tiekti savo produktus Europos rinkai, sukuriamos vienodai griežtos taisyklės ir vienodai patrauklios sąlygos investuoti į tokių sistemų vystymą. Kartu galima numatyti, kad net jeigu DI lenktynėse ES nepavyks išsiveržti į pirmaujančias pozicijas, DI produktų, tiekiamų ES rinkai, veikimas atitiks europietiškus, į humanizmą sukoncentruotus teisinius standartus.

Siekia lyderystės ir karinėje srityje

ES Dirbtinio intelekto akto nuostatos nebus taikomos karinės paskirties dirbtinio intelekto vystymui ir panaudojimui – šis bus reglamentuojamas kitais teisės aktais. Tačiau ES politikai laikosi bendros nuostatos, jog sprendimas pasirinkti karinį taikinį ir prieš jį panaudoti mirtiną jėgą naudojant autonomines ginklų sistemas visuomet turi būti priimamas žmogaus. Mat tik taip galima užtikrinti, kad bus laikomasi mirtinos jėgos panaudojimo proporcingumo ir būtinumo principų.

ES siekia lyderystės kuriant ir raginant pasauliniu mastu pritaikyti DI panaudojimo karinėms reikmėms teisinį reglamentavimą. Vasarį vykusiame REAIM suvažiavime, organizuotame Nyderlandų Krašto apsaugos ir Užsienio reikalų ministerijų, daugiau nei 60 pasaulio valstybių, įskaitant JAV ir Kiniją, pasirašė „kvietimą veikti“ siekiant atsakingo DI naudojimo karinėje srityje.

Apibendrinant svarbu pažymėti, kad bet kokios reikšmingos gyvenimo srities teisinis reglamentavimas yra neišvengiamas ir jis anksčiau ar vėliau įvyks. Yra manančių, kad teisė trukdo technologijų vystymuisi ir reguliavimas turi būti pradedamas kuo vėliau. Oponuojantys teigia, kad reikia pasimokyti iš interneto. Kažkada sparčiai išaugus interneto naudojimui, nusikalstamam pasauliui atsivėrė naujos galimybės sukčiauti, savintis kito tapatybę, vogti, priekabiauti. Interneto ryšys tam suteikė neaprėpiamas galimybes, o tuo metu teisėkūra vėlavo. Dėl šios priežasties daug ydingo elgesio formų interneto erdvėje ilgą laiką buvo nebaudžiamos.

„Panašu, kad iš šios klaidos Europa pasimokė. DI, kaip kitados internetas, pakeis mūsų gyvenimus ir todėl turi būti reguliuojamas. Mano manymu, kuo anksčiau – tuo geriau“, – teigia R. Vasiliauskienė.

Lenktynėse dėl DI lyderio titulo dalyvaujanti Europa technologiškai kol kas atsilieka, tačiau ji turi realią galimybę būti pirmoji pasaulyje priėmusi šią sritį reglamentuojantį teisės aktą. O tai tikrai pakeis ne tik pačios Europos, bet ir likusios pasaulio dalies DI kūrėjų darbą.

Komentuojame šią naujieną:

Jūsų komentaras

Jūsų vardas:


Jūsų kontaktai:


Fotorebuso atsakymas:


rebusas
Jūsų komentaro tekstas:Daugiau naujų naujienų
       2023-03-31 12:05:30

Kai ilgai ruoštas rašto darbas netikėtai dingsta: kaip išsaugoti kelias kopijas

Netikėtai prarastas rašto darbas gali sukelti labai daug streso visiems šiuo metu mokslus baigiantiems studentams. Svarbiausią savo metų ar netgi ketverių darbą galite prarasti nuspaudę neteisingas mygtukų kombinacijas, nepersikėlę į saugią vietą arba netyčia ištrynę.
       2023-03-30 17:21:30

Per trejus metus elektromobilių padaugėjo 5 kartus

Vis daugiau lietuvių persėda į elektromobilius. Pagal VĮ „Regitra“ duomenis, per pastaruosius trejus metus įkraunamų hibridinių automobilių ir elektromobilių Lietuvoje padaugėjo beveik 5 kartus.
       2023-03-29 14:58:36

Kodėl Lietuvoje galime matyti ir girdėti kitose šalyse transliuojamas laidas?

Gyvendami Lietuvoje, ypač pasienio regionuose, dažnai galime matyti kaimyninių šalių transliuojamas televizijos programas ir klausytis radijo laidų.
       2023-03-29 14:54:57

Pigios elektros laikai baigėsi, ko reikia saulės energetikos proveržiui

Saulės energetika Lietuvoje didina tempus. Pernai fiksuota rekordinė saulės energetikos plėtra – Aplinkos bendros galios elektrines.
       2023-03-29 13:04:30

Dirbtinio intelekto asistentės „Siri“ galimybės, apie kurias gal dar nežinote

Esamiems „Apple“ įrenginių naudotojams nereikia ilgos įžangos apie tai, kas yra „Siri“ ir pasakoti apie šios išmanios asistentės privalumus ar trūkumus. Tačiau net ir ilgamečiai vartotojai neišnaudoja visų galimybių, o kai kurios komandos nustebina „iPhone“ ar kitų „iOS“ įrenginių gerbėjus.
       2023-03-28 13:20:23

Televizorių gamintojai žengia į ryškumo karus ir vaizdus be laidų

Šių dienų televizoriai, rodos, pasiekė lygį, kai tobulėti nebėra kur. Beveik visi jie ploni it skustuvas ir mūsų akis jau kurį laiką glosto 4K ar dar didesnės raiškos vaizdai.
       2023-03-28 12:53:43

Kauno marių regioninio parko atstovas: kai kurie vaikai nėra buvę miške

Gamtos mokyklos labai populiarios Norvegijoje, Švedijoje ir Suomijoje. Net mažiausi Norvegijos vaikai itin daug laiko praleidžia gamtoje, nepriklausomai nuo oro sąlygų.
       2023-03-28 12:21:18

Sausas ar šlapias maistas: patarimai, kaip išsirinkti tinkamą augintinių pašarą

Lentynose išvydus pašaro augintiniams asortimentą, gali kilti nemažai klausimų – sausas ėdalas, konservai, šlapias maistas maišeliuose? O gal viskas kartu?
       2023-03-28 09:03:24

Kaip nesudėtingai ir nebrangiai paruošti skirtingų rūšių mėsą

Artėjant ryškiausiai pavasario šventei, lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ inicijuota apklausa atskleidė, kad beveik pusė gyventojų patiekalus savo velykiniam stalui ketina gamintis patys, o kas antras planuoja paruošti bent dalį vaišių.
       2023-03-26 21:09:29

Meniu „Auksiniais scenos kryžiais“ pagerbti geriausi 2022 metų scenos menininkai

Kovo 26 d. įteiktos Kultūros ministerijos Profesionaliojo scenos meno premijos ir atminimo ženklai – „Auksiniai scenos kryžiai“, „Boriso Dauguviečio auskaras“ bei Padėkos premija.
       2023-03-24 10:19:57

RRT argumentai „už“ ir „prieš“ išankstinio mokėjimo kortelių registraciją

Seime ruošiamasi svarstyti įstatymo pataisą, numatančią, kad Lietuvoje nebeliktų „anoniminių“ SIM kortelių. Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) išnagrinėjo tokį sprendimą ir pateikė savo įžvalgas dėl galimų pasekmių.
       2023-03-23 11:44:51

Šviesolaidis ir 5G ryšys: konkurentai ar kaip kirvis su kotu?

Nors šviesolaidinis internetas Lietuvoje skaičiuoja jau trečią dešimtmetį, o komercinis 5G įjungtas tik pernai, tačiau naujos kartos mobilusis ryšys techninėmis savybėmis meta iššūkį stiklo skaiduloms.
       2023-03-23 11:39:33

F kodo baimė: pirmas žingsnis lemtingas

„Egzistuoja toks juokas – diagnozės neturi tas, kuris nebuvo pas psichiatrą. Neva, jei neturi diagnozės, jau ir sveikas“, – sako klinikinis psichologas Antanas Mockus. Anot jo, klaidinga manyti, jog visuomenėje yra arba tik sveiki, arba nesveiki.
       2023-03-23 11:35:25

Elektroniniam parašui reikės naujo pavyzdžio asmens tapatybės kortelės

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – ADIC) praneša, kad kvalifikuotam elektroniniam parašui sukurti bus reikalingos naujo pavyzdžio asmens tapatybės kortelės.
       2023-03-22 11:20:00

Daržininkystė pradedantiesiems: kaip užsiauginti derlių patiems?

Šviežio derliaus gėrybės ne vieną įkvepia įsirengti savo nuosavą daržą. O ir įsibėgėjantis pavasaris praneša apie artėjančius sodininkystės darbus. Be to, savų produktų auginimas gali tapti ne tik mėgstama laisvalaikio veikla, bet ir dovanoti sveikesnių – ekologiškų daržovių.
       2023-03-22 11:17:00

Nemiga dar ne nuosprendis: ką apie jūsų miegą gali pasakyti išmanieji įrenginiai

Apie tai, kaip ramiai ir kiek ilgai miegate, nebūtinai turite spręsti patys – apie savo poilsio kokybę galite sužinoti ir iš išmanaus laikrodžio arba specialių įrenginių. Šie įrenginiai kiekvieną naktį analizuoja jūsų miego įpročius.
       2023-03-22 10:10:39

Erkių sezonas jau prasidėjo – kaip tinkamai apsaugoti savo keturkojus?

Atėjus pavasariui skubame mėgautis bundančia gamta. Deja, ilgėjant pasivaikščiojimams su augintiniais, ne vienam jo šeimininkui galvos skausmu tampa gamtoje tūnantys parazitai ir jų platinamos ligos.
       2023-03-21 12:58:24

Ekspertai: ką butų gyventojams reikia žinoti apie nutolusias saulės elektrines

Brangstant elektrai, vis daugiau žmonių svarsto apie nuosavos saulės elektrinės įsirengimą. Ir nors ilgą laiką manyta, kad investuoti į saulės energiją gali tik namų savininkai, tačiau ši galimybė prieinama ir daugiabučių gyventojams.
       2023-03-21 12:39:42

Kaip teisingai laistyti orchidėjas namuose jums gali pasakyti programėlės

Galite nebesukti galvos dėl to, kokiu būdu laistyti orchidėjas, tinkamai prižiūrėti kaktusus ar tręšti daržovių ūkį savo sode – visa galite sužinoti ir iš išmaniųjų aplikacijų.
       2023-03-21 12:39:42

Tyrimas atskleidė – 1 iš 4 naudotų automobilių į Lietuvą įvežamas iš Vokietijos

Daugybė automobilių pradeda savo gyvenimą vienoje šalyje, kol galiausiai kažkuriuo metu atsiduria kitoje. Tai ypač tinka kalbant apie Vakarų Europos transporto priemones, kurios sudaro didelę dalį naudotų automobilių rinkos Rytų Europoje.
       2023-03-20 15:05:50

Laimės dienos proga: pataria, kaip išlikti laimingam technologijų pasaulyje

Internetas ir socialiniai tinklai labai greitai tapo neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi. Dabar ieškodami ramybės skubame slėpti mobiliuosius ir bėgti nuo socialinių tinklų, tačiau, psichologo teigimu, toks nusiteikimas tik apriboja mūsų laimę.
       2023-03-20 15:03:09

„Bolt“ paspirtukų sezonas: nauji miestai ir mažiau tolerancijos nusižengimams

Į Lietuvos miestų gatves šią savaitę sugrįžta žalieji el. paspirtukai – susisiekimo paslaugų platforma „Bolt“ pradeda penktąjį sezoną mūsų šalyje.
       2023-03-19 08:02:04

Saulės moduliai: kuo juos nuplauti pavasarį?

Po tamsios ir niūrios žiemos saulės modulių savininkai ruošiasi pradėti „gaudyti“ pavasario saulę. Tačiau kartu su prasidedančiu intensyviu saulės gamybos sezonu patariama nepersistengti valant, plaunant ar kitaip bandant nušveisti saulės modulius.
       2023-03-16 14:40:26

Kur dingsta jūsų internetas: kurios aplikacijos „suvalgo“ daugiausiai duomenų?

Jeigu nusprendėte atsisiųsti kelių valandų trukmės filmą naudodami mobiliuosius duomenis, jums prireiks apie 6 GB. Maždaug tiek pat duomenų sunaudotumėte naršydami internete visą savaitę arba kiekvieną dieną kalbėdami vaizdo skambučiais.
       2023-03-15 14:38:41

Kibernetinės grėsmės: ko išmokome per metus?

Ukrainoje jau daugiau nei metus tęsiantis Rusijos invazijai, karas paraleliai vyksta ir virtualioje erdvėje. Apie šį, kibernetinį, karą girdime mažiau nei apie karinius veiksmus ant žemės.
       2023-03-15 14:14:21

RRT sprendimas leis pagerinti televizijos transliavimo kokybę regionuose

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) leido padidinti devynių skaitmeninės antžeminės televizijos stočių siųstuvų galias. Toks sprendimas susijęs su geresne televizijos transliavimo kokybe.
       2023-03-15 14:07:27

Gaminantiems vartotojams: kompensavimo tvarka už elektrinių sukauptą perteklių

Pernai daugiau nei 10 tūkst. „Ignitis“ klientų, įsigijusių elektrines saulės parkuose ar įsirengusių jas ant stogo, pagamino daugiau elektros energijos nei reikia jų individualiems poreikiams. Už sukauptą energijos perteklių, gyventojai gali gauti kompensaciją.
       2023-03-15 14:02:19

Elektros rinkoje – kova dėl vartotojų: vis daugiau gyventojų keičia tiekėją

Antrą mėnesį mažinamos elektros kainos nepriklausomų elektros tiekėjų klientų skaičius kreipia skirtingomis kryptimis – vieni sulaukia daugiau naujų klientų, kiti skaičiuoja praradimus.
       2023-03-15 13:58:16

„Bolt“ reikalaus iš užsieniečių vairuotojų bazinių anglų kalbos žinių

Susisiekimo paslaugų platforma „Bolt” kovo mėnesį pradeda iniciatyvą, skirtą sustiprinti pavežėjimo paslaugas teikiančių asmenų bendravimo įgūdžius. Užsienio šalyje išduotą vairuotojo pažymėjimą registracijai pateikiantys vairuotojai nuo šiol privalo turėti ir bazinių anglų kalbos žinių sertifikatą.
       2023-03-15 13:58:16

„iPhone“ ir „iPad“ netrukus atsiras nauja saugumo funkcija: kaip ji apsaugos?

„Apple“ skelbia apie visiškai naują saugumo funkciją (angl. „Advanced Data Protection“), kuri jau netrukus atsiras jūsų išmaniajame „iPhone“ ir „iPad“. Ši funkcija papildomai apsaugos telefono duomenis taip, kad jų niekaip negalės pasiekti įsilaužėlis ar netgi valstybinės institucijos darbuotojas.
* Skelbiamos įvairių šaltinių naujienos, todėl už jas neatsakome. Kai kurie teiginiai gali nesutapti su www.tvnaujienos.lt nuomone. Neatsakome už vartotojų komentarus.