Naujienos

Dirbtinio intelekto lenktynės: kodėl Europa atsilieka?

2023-03-02 16:54:18

Pasaulio regionai, užsitikrinę pranašumą technologijų lenktynėse, geba ilgam įtvirtinti savo dominavimą pasaulyje. Britai tapo lyderiais per pirmąją pramonės revoliuciją.

Masinės gamybos ir skaitmeninė revoliucija leido į priekį išsiveržti amerikiečiams. Šiuo metu pasaulis stovi ties naujos – dirbtinio intelekto (DI) – revoliucijos slenksčiu. Ir iš trijų potencialių šios srities lyderių Europos Sąjungos padėtis yra labiausiai komplikuota.

Ekonominis efektas

„Dar nežinome viso dirbtinio intelekto potencialo, tačiau akivaizdu, kad jo ekonominis efektas bus milžiniškas. Jis paveiks visas mūsų gyvenimo sritis. Neabejoju, kad pirmiausiai šias galimybes išnaudos gynybos pramonė. Civilinėse srityse dėl dirbtinio intelekto pritaikymo kardinaliai pasikeis darbas tokiose srityse, kaip klientų aptarnavimas, moksliniai tyrimai, kibernetinis saugumas ir panašiai. Dėl to smarkiai keisis ir visa darbo rinka – atsiras galimybė savo laiką skirti kūrybingesniems užsiėmimams“, – teigia ekonomistas Marius Dubnikovas.

Eksperto teigimu, valstybės, kuriose susikoncentravę labiausiai pažengę DI vystytojai, iš šios technologijos gaus didžiausią ekonominę naudą, sugebės įgyti konkurencinį pranašumą prieš kitus regionus. Jis neabejoja, kad išaugs ekonominė atskirtis tarp DI kūrimo lyderių ir ekonomiškai silpniau išsivysčiusių regionų, kurie kol kas negali sau leisti galvoti apie milžiniškas investicijas šioje srityje. „Deja, šiose lenktynėse kol kas ir Europa nėra labai geroje pozicijoje, todėl būtina pasitempti“, – sako jis.

„Norint, kad atotrūkis sumažėtų, būtina turėti aiškią viziją, kryptį kuria norima judėti. O tuomet – smarkiai didinti investicijas“, – tvirtina ekonomistas.

Požiūrio skirtumai

Didžiosios pasaulio ekonominės galios – ES, JAV ir Kinija – jau daugiau nei prieš dešimtį metų šį potencialą įžvelgė ir pradėjo kreipti į jį dėmesį. Tačiau visų trijų regionų pasirinkti keliai – kardinaliai skirtingi.

Tarkime, JAV investicijos į dirbtinį intelektą vykdomos daugiausiai iš privataus verslo pusės, visų pirma siekiant ekonominės naudos. Tradiciškai JAV rinka yra mažai reguliuojama, todėl galimybės – milžiniškos, o rezultatą jau dabar galime matyti. Kartais – net patys to nesuvokdami. Didžiosios pasaulio technologijų bendrovės taip sugeba pasiūlyti vartotojams reikalingą turinį ir informaciją, o verslams – tiesiausią kontaktą su potencialiais klientais. COVID-19 RNR vakcinos per rekordiškai trumpą laiką buvo sukurtos būtent su DI pagalba.

ES teisinėje filosofijoje, kaip sako Renata Vasiliauskienė, advokatų kontoros COBALT vyresnioji teisininkė, didelis dėmesys teikiamas asmens ir visuomenės interesui, vyrauja humanistinis požiūris. Dėl to DI kūrėjai – privatūs verslai – yra priversti atsižvelgti į gausius etinius ir teisinius apribojimus. Pavyzdžiui, Europoje, su tam tikromis išimtimis, draudžiamas asmenų biometrinis atpažinimas viešose vietose, kuomet Kinijoje toks atpažinimas yra piliečių socialinio vertinimo sistemos pagrindas. Ribojimų gausa slopina investicijas šiame regione ir skatina DI kūrėjus persikelti į kitą Atlanto pusę. Pakankamai natūralu, kad dėl to ES šiose lenktynėse užima trečią poziciją.

„Žmogų kaip pagrindinę vertybę visose srityse iškelianti ES įstatymų bazė tam tikra prasme tampa pagrindine kliūtimi DI vystymui Europoje. Programuotojas turi nuolat galvoti, kad jo produktas neturėtų potencialo padaryti žalos žmogui – jo duomenims, privatumui, gyvenimui. Kartu tai yra ir didžiausia stiprybė kuriant etiškus, visuomenei naudingus dirbtinio intelekto įrankius. Pažymėčiau, kad toks požiūris nereiškia, jog Europa nebeturi galimybių tapti pasauliniais DI lyderiais“, – teigia R. Vasiliauskienė.

Kinija milžiniškomis investicijomis į švietimą, minimaliais apribojimais saugoti asmens privatumą ir užtikrinti visuomenės interesą per labai trumpą laiką tapo nenuginčijama DI vystymo lydere. JAV ekspertai nurodo, kad ir pagal patentų kiekį, ir pagal situaciją rinkoje Kinija jau užima dominuojančią poziciją pasaulyje.

„Jų požiūris į DI vystymą yra visai kitoks – pagrindinė vertybė yra ne žmogus, o technologinės galimybės. Tai – ne tiek teisinis, kiek pamatinis, idėjinis aspektas, nulemiantis kur link pasisuks DI kūrėjų darbas“, – paaiškina R. Vasiliauskienė.

Produktų ir duomenų sauga – dar dvi kliūtys DI vystymuisi

Prie veiksnių, kurie gali neigiamai paveikti ketinimus investuoti į DI vystymą Europoje, galima priskirti asmens duomenų apsaugą bei vartotojų teises ir ypač produktų saugos klausimus.

„Dirbdami tarptautiniuose projektuose galime palyginti, kaip ES teisiniai vartotojų apsaugos reikalavimai yra griežtesni nei kitose valstybėse. Kartais būna ir tokių atvejų, kai ES reglamentuojami tokie dalykai, kurie užsienio šalių teisėje apskritai nebūna apibrėžti. DI atveju Europos teisėje numatoma, kad vartotojas turi teisę reikalauti atlyginti žalą, kurią sukėlė gaminių su dirbtinio intelekto elementais naudojimas. Iš savo praktikos galiu pasakyti, kad europiniai produktų saugos ir vartotojų teisių apsaugos reikalavimai yra griežtesni už galiojančius kitose jurisdikcijose“, – teigia teisininkė.

Papildomą atsakomybės lygį sukuria ir Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), užtikrinantis griežčiausią pasaulyje asmens duomenų apsaugą. „Europoje laikomasi principo, kad asmuo ir jo privatumas yra pamatinė vertybė. Privatumo reikalavimų atsisakyti arba juos sumažinti galima tik jei verslas turi aukštesnį teisėtą interesą. Kitos valstybės tokio teisės akto arba dar išvis neturi, arba prisitaiko sau Europos BDAR, bet su tam tikrais „palengvinimais“ verslui“, – sako R. Vasiliauskienė.

Europinis sprendimas, pasaulinis efektas

Šiuo metu Europos parlamente yra tobulinamas ir veikiausiai šiais arba kitais metais įsigalios Dirbtinio intelekto aktas – dešimties metų darbo produktas, kuriame įtraukti reguliavimo principai didele dalimi remiasi realiais jau dabar naudojamo dirbtinio intelekto pavyzdžiais.

Tai yra pirmasis pasaulyje didelės ekonominės galios sukurtas teisės aktas, kuriuo siekiama aiškiai apibrėžti visus su DI susijusius aspektus.

Akivaizdu, kad ir šis reglamentas ribos dirbtinio intelekto vystymo galimybes. Šis aktas, pagal dabartinę jo redakciją, draudžia vadinamųjų „nepriimtinos rizikos“ sistemų, veikiančiu DI pagrindu, kūrimą – tokių, kaip Kinijoje jau taikoma gyventojų socialinio vertinimo sistema. Taip pat griežti reikalavimai taikomi „didelės rizikos“ sistemoms – pavyzdžiui, tokioms, kuriose DI vertina į darbo vietą pretenduojančių asmenų gyvenimo aprašymus.

„Dabartinė Dirbtinio intelekto akto redakcija, kaip ir kiti ES teisės aktai, remiasi humanistiniu požiūriu. Iškelta idėja, kad DI, kuris neigiamai veikia žmogaus pamatines vertybes, tokias kaip gyvybė, sveikata, privatumas, bus draudžiamas. O DI technologijoms, kurios nesukelia grėsmės žmogui, ribojimai nebus taikomi. Tačiau dalis ekspertų tam priešinasi argumentuodami, kad yra daug būdų specifiniais programavimo būdais apeiti šį ribojimą ir kelti grėsmę žmonėms net tuomet, kai formaliai kuriama sistema patenka į „žmogui grėsmės nekeliančių“ sąrašą“, – aiškina R. Vasiliauskienė.

Nors Dirbtinio intelekto aktas kuriamas humanistinio – į žmogaus apsaugą ir gerovę sutelkto – požiūrio pagrindu, kurį galima vertinti kaip kliuvinį greitam DI vystymui, tačiau pagrįstai tikimasi, kad šis Europos reglamentas turės pasaulinį poveikį, kokį turėjo ir BDAR.

„Laikomasi prielaidos, kad šis aktas paskatins ir kitas valstybes, kurios puoselėja panašias vertybes, jas įtvirtinti savo teisės aktuose. Ne mažiau svarbu yra tai, kad didelę ekonominę galią turinti Europa paskatins užsienio DI kūrėjus laikytis europietiškų įstatymų vien dėl ekonominės logikos. Neefektyvu kurti dvi skirtingais teisiniais pagrindais veikiančias dirbtinio intelekto sistemas skirtingoms jurisdikcijoms – paprasčiau europinius reikalavimus taikyti globaliai“, – tvirtina COBALT vyresnioji teisininkė.

Tai, anot R. Vasiliauskienės, reiškia, kad viso pasaulio DI sistemų kūrėjams, siekiantiems tiekti savo produktus Europos rinkai, sukuriamos vienodai griežtos taisyklės ir vienodai patrauklios sąlygos investuoti į tokių sistemų vystymą. Kartu galima numatyti, kad net jeigu DI lenktynėse ES nepavyks išsiveržti į pirmaujančias pozicijas, DI produktų, tiekiamų ES rinkai, veikimas atitiks europietiškus, į humanizmą sukoncentruotus teisinius standartus.

Siekia lyderystės ir karinėje srityje

ES Dirbtinio intelekto akto nuostatos nebus taikomos karinės paskirties dirbtinio intelekto vystymui ir panaudojimui – šis bus reglamentuojamas kitais teisės aktais. Tačiau ES politikai laikosi bendros nuostatos, jog sprendimas pasirinkti karinį taikinį ir prieš jį panaudoti mirtiną jėgą naudojant autonomines ginklų sistemas visuomet turi būti priimamas žmogaus. Mat tik taip galima užtikrinti, kad bus laikomasi mirtinos jėgos panaudojimo proporcingumo ir būtinumo principų.

ES siekia lyderystės kuriant ir raginant pasauliniu mastu pritaikyti DI panaudojimo karinėms reikmėms teisinį reglamentavimą. Vasarį vykusiame REAIM suvažiavime, organizuotame Nyderlandų Krašto apsaugos ir Užsienio reikalų ministerijų, daugiau nei 60 pasaulio valstybių, įskaitant JAV ir Kiniją, pasirašė „kvietimą veikti“ siekiant atsakingo DI naudojimo karinėje srityje.

Apibendrinant svarbu pažymėti, kad bet kokios reikšmingos gyvenimo srities teisinis reglamentavimas yra neišvengiamas ir jis anksčiau ar vėliau įvyks. Yra manančių, kad teisė trukdo technologijų vystymuisi ir reguliavimas turi būti pradedamas kuo vėliau. Oponuojantys teigia, kad reikia pasimokyti iš interneto. Kažkada sparčiai išaugus interneto naudojimui, nusikalstamam pasauliui atsivėrė naujos galimybės sukčiauti, savintis kito tapatybę, vogti, priekabiauti. Interneto ryšys tam suteikė neaprėpiamas galimybes, o tuo metu teisėkūra vėlavo. Dėl šios priežasties daug ydingo elgesio formų interneto erdvėje ilgą laiką buvo nebaudžiamos.

„Panašu, kad iš šios klaidos Europa pasimokė. DI, kaip kitados internetas, pakeis mūsų gyvenimus ir todėl turi būti reguliuojamas. Mano manymu, kuo anksčiau – tuo geriau“, – teigia R. Vasiliauskienė.

Lenktynėse dėl DI lyderio titulo dalyvaujanti Europa technologiškai kol kas atsilieka, tačiau ji turi realią galimybę būti pirmoji pasaulyje priėmusi šią sritį reglamentuojantį teisės aktą. O tai tikrai pakeis ne tik pačios Europos, bet ir likusios pasaulio dalies DI kūrėjų darbą.

Pagalba priimant palydovines TV programas
Komentuojame šią naujieną:

Jūsų komentaras

Jūsų vardas:


Jūsų kontaktai:


Fotorebuso atsakymas:


rebusas
Jūsų komentaro tekstas:Daugiau naujų naujienų
       2024-05-17 14:42:59

Kaip apsiauti vairuojant: geriau basomis nei su šlepetėmis

Eismo nelaimės dažnai įvyksta dėl prastų oro sąlygų, prie vairo sėdinčio asmens neatidumo ar transporto priemonės techninio gedimo, tačiau eismo įvykio priežastimi gali tapti ir netinkamai pasirinkta vairuotojo avalynė.
       2024-05-17 14:38:16

Atostogauti į užsienį automobiliu – kokius namų darbus svarbu atlikti?

Vis daugiau lietuvių planuodami atostogas Lietuvos pajūriu neapsiriboja ir nusprendžia ryžtis kelionei automobiliu po Europą. Šiandien net ir keli tūkstančiai kilometrų norintiems pasiekti žavingus Italijos miestelius ar šiltus Viduržemio jūros krantus nebeatrodo kliūtimi.
       2024-05-15 16:33:29

Valdas Adamkus išpildė seną troškimą: rekordus prisiminė Kauno stadione

Nuo mažų dienų Žaliakalnyje šalia Ąžuolyno gyvenęs ir jaunystę aktyviam sportui dedikavęs Prezidentas Valdas Adamkus aplankė atstatytą Dariaus ir Girėno stadioną bei renovuotą Sporto halę.
       2024-05-15 12:53:19

Naujas socialinis tinklas: imituoja jūsų draugus, renkami netikri „like“

Kai įprastuose socialiniuose tinkluose dalijatės savo įrašais – nuotraukomis ar mintimis – žinote, kad juos matys ir vertins visi drauguose esantys žmonės. Tačiau neseniai pasirodžiusi ir populiarėjanti platforma „Palmsy“ siūlo įrašais dalintis su... savimi.
       2024-05-11 14:47:28

JK ministrė įsipareigoja palaikyti antžeminę televiziją iki 2034 metų

Kalboje per Skaitmeninės televizijos grupės aukščiausiojo lygio susitikimą Londone Julia Lopez sakė, kad buvo aišku, kad IPTV ateityje turės didelę dalį to, kaip mes priimsime televiziją, nes maždaug 99 % kitais metais parduodamų televizorių bus prijungti prie interneto.
       2024-05-10 18:12:32

Nepavyko su egzaminais – galimybė studijuoti išlieka

Mykolo Romerio universitetas (MRU) suteikia galimybę abiturientams, kuriems pritrūko konkursinio balo, patekti į savo svajonių studijų programą, neprarandant metų, siekti savo tikslų universitetinėse studijose.
       2024-05-10 17:43:43

Vištienos kepsneliai „Eurovizijos“ vakarui: pirštus apsilaižys visa kompanija

Šeštadienį lauksite svečių „Eurovizijos“ vakarui ir nežinote, ką greitai, skaniai bei pigiai paruošti? Pamarinavę vištienos šlauneles su citrinos žievele, aromatingais kepsneliais mėgausitės vos po pusvalandžio.
       2024-05-10 11:51:56

Kartų kaitos problema – žmonės vengia darbo gamybinėse įmonėse

Aprangos ir tekstilės pramonė Lietuvoje turi gilias tradicijas ir užimą svarbią vietą šalies ūkio struktūroje. Mūsų šalyje veikia ne viena istorinė tekstilės įmonė, savo pavyzdžiu įrodanti šios pramonės šakos gyvybingumą. Viena jų – AB „Liteksas“, netrukus švęsianti įmonės gyvavimo šimtmetį.
       2024-05-10 11:35:56

Baigtas Kruonio HAE 1-ojo hidroagregato kapitalinis remontas

Didžiausius elektros energijos gamybos pajėgumus Lietuvoje vystanti ir valdanti „Ignitis gamyba“ sėkmingai užbaigė Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (KHAE) 1-ojo hidroagregato kapitalinį remontą.
       2024-05-10 11:30:28

Biotechnologijos – vienas iš pasaulio ekonomikos augimo variklių

„Šiandien biotechnologijos yra vienas iš Europos ir pasaulio ekonomikos augimo variklių: 2023 metais pasaulinės biotechnologijų rinkos dydis siekė net 1,55 trilijonų JAV dolerių. Jų pritaikymas itin platus – nuo naujų, sveikų maisto produktų, ligų gydymo metodų iki genų inžinerijos ir aplinkos apsaugos.
       2024-05-10 11:24:26

„Eurovizijos“ populiarumas Lietuvoje: transliacijoms prireikė visų pajėgumų

„Eurovizijos“ žiūrimumas Lietuvoje ir toliau muša rekordus. Jau rytoj daugelis stebės konkurso finalą, o antradienį nuskambėjęs pirmasis pusfinalis prie ekranų tradiciškai subūrė didžiulį žiūrovų skaičių ir maksimaliai išnaudojo internetinei transliacijai skirtus vietinius pajėgumus.
       2024-05-10 10:16:50

Santuokų - Skyrybų statistika per pastaruosius 5-10 metų

Vis mažiau porų įteisina savo santykius vedybomis: - 2023 metais buvo 11 proc. mažiau santuokų palyginus su 2022 m. - Per paskutinius 9 metus santuokų, tenkančių 1000 gyventojų, sumažėjo 35 proc.
       2024-05-10 10:10:18

Šeimos gydytoja papasakojo, kokių klaidų nedaryti, norint sėkmingai mesti svorį

Sparčiai šylant, orams nemaža dalis žmonių pradeda intensyviai ruoštis vasaros sezonui ir daugiau dėmesio skiria savo kūno linijoms. Tiesa, net pradėjus aktyviau sportuoti ir riboti tam tikrų maisto produktų kiekį, ne visada gali pavykti atsikratyti nereikalingais kilogramais.
       2024-05-10 10:01:28

Būsimas sutuoktinis turi būsto paskolą, ar aš automatiškai tapsiu bendraskoliu?

Vidutinis asmenų, sudarančių santuoką, amžius, anot Valstybės duomenų agentūros duomenų, pamažu didėja, tad neretai vienas iš būsimų jaunavedžių jau būna žengęs pirmuosius savarankiško gyvenimo žingsnius ir įsigijęs nekilnojamąjį turtą su būsto paskola.
       2024-05-09 21:09:45

Keisis eismo organizavimas po Trakų viaduku

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ informuoja, kad artimiausiu metu, dėl atnaujinamų ir intensyvių Trakų viaduko kapitalinio remonto darbų, šioje atkarpoje keisis eismo organizavimo tvarka. Planuojama, kad kelyje nuo Vilniaus į Trakus esančio viaduko remontas bus baigtas iki šių metų pabaigos.
       2024-05-09 20:57:53

Kai rolės apsikeičia – 50-mečio vadovo darbo paieškos patirtis

„Aš irgi vengdavau samdyti vyresnius žmones, paprastai – dėl per didelės jų kvalifikacijos. Dabar pats esu tokioje jų situacijoje“, – sako penktą dešimtį peržengęs Saulius, beveik tris dešimtmečius vadovavęs vienai prekybos sektoriaus įmonei.
       2024-05-09 20:51:46

Lytinis švietimas pagal estus: tūkstančiai įsimylėjėlių bučiuosis gatvėje

Jau gegužės 18 dieną tūkstančiai besibučiuojančių žmonių užplūs Europos kultūros sostinės Tartu (Estija) gatves. Šia pikantiška iniciatyva estai siekia atkreipti dėmesį į lytinio švietimo svarbą regione.
       2024-05-08 11:33:17

Genetinė liga gali paklaidinti net gydytojus

Tikslią ligos diagnozę vilnietė Diana išgirdo maždaug prieš ketverius metus. Genetinis tyrimas patvirtino neurologų įtarimus dėl spinalinės raumenų atrofijos (SRA). Reta genetinė nervų ir raumenų liga leido paaiškinti, kodėl ilgus metus moteris jautėsi silpnesnė negu bendraamžiai, turėjo mažiau energijos ir greitai pavargdavo.
       2024-05-08 11:17:06

Someljė: lietuviai atranda neakoholinius vynus, bet nežino, kaip juos derinti

„Daugelis svarsto, kokios salotos labiausiai tinka prie vištienos kepsnio, bet mažai kas ieško gėrimo, kuris padėtų sukurti naujus vakarienės skonius. Mat, gėrimai papildo maistą ir padeda jam atsiskleisti kitaip nei esam įpratę.
       2024-05-08 11:12:44

Artėja vasaros sezonas: ką reikia žinoti apie vaikų ir paauglių darbą?

Artėjant vasaros atostogoms, jaunuoliai aktyviai ima ieškoti sezoninių darbų, t. y. laikinų įdarbinimo vietų, norėdami ne tik užsidirbti, bet ir išbandyti save naujoje srityje. Tai naudinga ir darbdaviams: toks darbo rinkos naujokas padeda užpildyti trumpalaikes sezonines darbo vietas.
       2024-05-08 11:06:40

Naujausias sukčių įrankis – „FraudGPT“: kaip apsisaugoti

Tobulėjant technologijoms nuo pažangos neatsilieka ir sukčiai bei jų apgavysčių įrankiai. Viena naujausių šiandieninių grėsmių – dirbtinio intelekto programa „FraudGPT“. Sužinokite, kaip veikia ši priemonė ir kaip apsaugoti savo pinigus nuo ją naudojančių asmenų.
       2024-05-08 10:58:58

Elektros tinklų sujungimas pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu

Seimas po svarstymo pritarė nutarimo projektui, kuriuo numatoma Šiaurės vakarų ir rytų elektros perdavimo tinklų sujungimo projektą pripažinti ypatingos valstybinės svarbos projektu.
       2024-05-08 10:48:14

Ar įmonių vadovai gali miegoti ramiai naudodami dirbtinį intelektą?

Dirbtiniam intelektui (DI) tobulėjant atsiranda ne tik galimybių inovacijoms, bet ir rizikų. Skirtingos Lietuvos institucijos stebi DI vystymąsi ir vertina, kaip jis gali keisti taisyklių taikymą. Vienos tokių – Konkurencijos institucijos.
       2024-05-08 10:45:48

5 įrenginiai, kuriuos įsigiję pasiruošite vasaros karščiams

Nors iki kalendorinės vasaros dar lieka nepilnas mėnuo, bet pasimėgauti vasariškais karščiais šiemet jau turėjome ne vieną galimybę. Kartu su ateinančiais karščiais svarbu pasirūpinti, kad namai taip pat būtų tinkamai tam paruošti ir vėliau nereiktų karštligiškai ieškoti sprendimų kaip atsivėsinti ir už juos permokėti.
       2024-05-08 10:40:47

RRT: atsirado daugiau galimybių naujoms radijo stotims

Nuo šių metų gegužės 1 dienos atsirado daugiau galimybių kurtis naujoms radijo stotims įvairiose Lietuvos vietovėse, o transliuotojams plėsti veikiančius analoginio antžeminio radijo tinklus, skelbia Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT).
       2024-05-08 10:34:35

Reikia pavaduoti kolegas? Turi būti mokamas padidintas darbo užmokestis

Artėjant vasarai, jūsų prašo pavaduoti kolegas? Darbo kodekso 144 straipsnio 7 dalyje nurodyta, jog kai padidinamas darbuotojo darbo mastas, mokamas padidintas, palyginti su normaliomis darbo sąlygomis, darbo užmokestis.
       2024-05-08 10:29:29

Gilios techninės žinios – inovatyvumo katalizatorius ar stabdis?

Akademinės bendruomenės, verslas ir valstybinės institucijos vis dažniau apjungia pajėgas ieškodami galimybių kartu plėtoti naujoves pažangių skaitmeninių technologijų srityje.
       2024-05-03 18:11:01

Lietuvos nacionalinį dramos teatrą elektros energija aprūpins saulės elektrinė

Lietuvos nacionalinis dramos teatras (LNDT) vis dažniau kelia tvaraus teatro klausimus ir peržiūri savo veiklas, siekdamas tvarių ir ekologiškų sprendimų. 2024 m. pavasarį teatrui perduota dalis nutolusios saulės energijos elektrinės, kuri jau pradėjo veikti.
       2024-05-03 17:53:47

Dirbantiems nuotoliniu būdu iš užsienio – aiškesnė socialinio draudimo tvarka

COVID-19 pandemijos metu visame pasaulyje, taip pat ir Europos Sąjungoje, reikšmingai padaugėjo žmonių, dirbančių nuotoliniu būdu ir gyvenančių kitoje valstybėje narėje, nei yra įprastinė darbo vieta. Net ir pasibaigus pandemijai, nuotolinis darbas išlieka populiarus.
       2024-05-03 17:32:15

„Independence“ išvyko į apžiūrą sausajame doke

Šių metų gruodžio mėnesį AB „KN Energies” (KN) taps SGD terminalo laivo-saugyklos „Independence“ savininke. Prieš perimant laivą KN nuosavybėn, buvo suplanuota jo apžiūra ir remontas sausajame doke, į kurį „Independence“ ir išvyko.
* Skelbiamos įvairių šaltinių naujienos, todėl už jas neatsakome. Kai kurie teiginiai gali nesutapti su www.tvnaujienos.lt nuomone. Neatsakome už vartotojų komentarus.