Naujienos

Bronis Ropė: „Neleisiu, kad nevykę valdžios sprendimai nušluotų pieno sektorių“

2023-04-27 08:18:13

Šalies pieno sektorius vis dar išgyvena krizę dėl mažų pieno supirkimo kainų. Šių metų kovo mėnesį vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Lietuvoje visiems ūkiams siekė 38 centus už kilogramą.

Palyginimui, šių metų sausį natūralaus pieno supirkimo kaina siekė tik 34 centus už kilogramą, o vasarį – vos 36 centus už kilogramą.

Ūkininkai susirūpinę, kad situacija pieno sektoriuje išlieka itin neapibrėžta ir nestabili, todėl yra neužtikrinti dėl ateities. Vyriausybė ir Žemės ūkio ministerija laiku nereagavo į pieno krizę – Žemės ūkio ministras finansinės paramos iš Europos Komisijos pradėjo prašyti tik šių metų kovą, kai pieno supirkimo kainos pradėjo kristi dar pernai. Deja, bet gerokai pavėluotos derybos dėl Europos Sąjungos rezervo fondo, panašu, yra nesėkmingos, nors ministerija viešojoje erdvėje žada „nenuleisti ginklų“.

Keista, kad skirtingai nei kitos šalys, Lietuva neskyrė jokių lėšų iš laikinos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo (RRF) priemonės, kad sustiprinti šalies žemės ūkio sektorių, sušvelninant ekonominius padarinius ir siekiant pereiti prie skaitmeninės pertvarkos. Pagal šią priemonę ES buvo skiriama 723,8 mlrd. eurų – 358,8 mlrd. eurų paskolų ir 338 mlrd. eurų dotacijų.

Siekiant, kad pieno krizė būtų suvaldyta, šiandien EP narys Bronis Ropė kartu su Lietuvos pieno gamintojų asociacijos direktoriumi Eimantu Bičiumi susitiko su Europos pieno tarnybos prezidentu Kjartan Poulsen ir direktore Silvia Daberitz. Susitikimo metu ieškota galimybių, kaip spręsti pieno krizę Lietuvoje, kai ūkininko gaunama kaina už žaliavinį pieną nedengia gamybos kaštų. Parlamentaras su susitikimo dalyviais diskutuodamas akcentavo, kad Europos Sąjungoje būtina įvesti ir taikyti lankstų pieno gamybos reguliavimą bei kvietė atvykti į Lietuvą, kur rudenį Lietuvos pieno gamintojų asociacija planuoja organizuoti Europos pieno tarybos kongresą.

Europa padėtų suvaldyti pieno krizę

„Matydamas, kad Vyriausybė ir Žemės ūkio ministerija negeba suvaldyti pieno krizės, nusprendžiau imtis iniciatyvos, ką galiu padaryti Europos Sąjungos institucijose, kad ūkininkams būtų ištiesta pagalbos ranka. Labai svarbu, kad žemės ūkis Lietuvoje ir pieno sektorius, kurtas dešimtmečiais, atsilaikytų. Šalies žemės ūkis ne tik solidžiai prisideda prie mūsų šalies bendrojo vidaus produkto, tačiau čia dirba nemaža dalis žmonių iš šalies regionų ar atokių kaimo vietovių, kur daugiau nėra kur dirbti. Negalime iš šių žmonių atimti galimybės užsidirbti duonos kąsniui.“ – sakė EP narys Bronis Ropė.

Viena iš konkrečių iniciatyvų, kurių europarlamentaras ketina imtis, siekiant užtikrinti Lietuvos ir visos ES pieno sektoriaus stabilumą – kreipimasis į ES žemės ūkio komisarą, raginant nedelsiant aktyvuoti laikiną pieno rinkos reguliavimo instrumentą. Anot B. Ropės, ūkininkams skubiai reikalingas aiškus signalas, kad ES institucijos imasi spręsti sektoriuje artėjančią krizę. Tokiu atveju ūkininkai būtų tikri, kad pieno sektorius tebėra perspektyvus ir ūkininkai nėra bėdoje palikti vieni.

B. Ropė – šešėlinis EP pranešimo apie kartų atsinaujinimą žemės ūkyje pranešėjas, tad, jo įsitikinimu, nepaprastai svarbu, kad Europos Komisija laiku ir operatyviai aktyvuotų Bendrojoje žemės ūkio politikoje instrumentus, kurie paskatintų jaunus žmonės nebijoti ateiti į pieno ir kitus žemės ūkio sektorius, kuriuose būtų užtikrintas veiklos stabilumas.Pieno gamintojui turi būti mokama gamybos kaštus padengianti kaina, antraip jis nematys ilgalaikių perspektyvų dirbti. Jau dabar Lietuvoje yra Ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nors ir turime nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymą, tačiau panašu, kad praktikoje toks įstatymas neveikia. Su Europos pieno tarybos atstovais aptartas Ispanijoje veikiantis įstatymas, draudžiantis pirkti ir parduoti produktus už žemesnę kainą nei jų savikaina. Gal ispanų patirtimi galėtų pasinaudoti ir kitos valstybės narės, visų pirma –Lietuva, kur situacija šiuo metu sudėtingiausia?

Pasak parlamentaro, ūkininkų būrimasis į kooperatyvus šiandien negali būti siūlomas kaip pieno krizės sprendimas, nes tam, kad sukurti tokius kooperatyvus reikia laiko. Maža to, kooperatyvams, kurie vienija pieno gamintojus, nesiūloma didesnė pieno supirkimo kaina. Vienas iš sprendimų, kuris galėtų padidinti pieno kainas ir šalies ūkininkams pasiekti konkurencingumo, jei ūkininkai ar kooperatyvai patys perdirbtų pieną. Tokiu atveju trumpėtų pieno gamybos grandinė, todėl daugiau pinigų galėtų atitekti ūkininkui. Vyriausybė ūkininkams siūlo kurti ir rizikos fondus, tačiau, ar gali pieno gamintojai mokėti įmokas tokiam fondui, kai daugelis tokių ūkių yra ties žlugimo riba?

Vertinant tai, kad pieno gamintojo gaunama kaina už žaliavinį pieną nedengia gamybos kaštų, šalies ūkininkams būtina gauti finansinę paramą. Vyriausybė vietoj ūkininkų prašytų 40 mln. eurų paramos teišgalėjo skirti 8 mln. eurų. Pieno gamintojų darbas tapo nuostolingu, kai ženkliai krito pieno supirkimo kaina, todėl tam, kad išsilaikyti, ūkininkai protestuose prašė Vyriausybės, kad ši užtikrintų bent 40 proc. galutinės pieno kainos.

Vidutinė pieno supirkimo kaina Lietuvoje šiandien yra net 40 proc. mažesnė negu Europos Sąjungos vidurkis. Smulkieji pieno ūkiai išgyvena dar sudėtingesnę situaciją – jie už pieną gauna gerokai mažiau, nei šie statistiniai vidurkiai.

Nuo pernai metų 10 proc. sumažėjo ūkių, auginančių karves. Remiantis Oficialios statistikos portalo duomenimis, primelžta pieno Lietuvoje buvo mažiau, jei lygintume 2020 metus, kai viso buvo primelžta 1 491 676 tonos ir 2021 metus – primelžta 1 476 887 tonos.

„Nesuvaldę pieno krizės Lietuvoje, rizikuojame, kad pienininkystės sektorius dar labiau susitrauks, todėl teks importuoti pieną ir jo produktus iš kitų šalių. Tokiu atveju ne tik tapsime priklausomi nuo eksporto rinkų, kad aprūpinti savo gyventojus maistu, bet ir turėsime gerokai daugiau mokėti už pieno produktus.“ – sakė parlamentaras.

Pieno gamybos reguliavimo modelis krizės akivaizdoje

Europos Sąjungoje pernai metų sausio–lapkričio mėnesiais sumažėjo visų pieno produktų eksportas – nugriebto pieno miltelių eksportas krito 12 proc., sviesto – mažėjo 11 proc. ir nenugriebto pieno – krito net 19 proc.

BŽŪP numatytas pieno gamybos lankstus reguliavimas, kurį pasiūlė Europos pieno taryba, leistų užtikrinti, kad krentant pieno supirkimo kainoms, ūkininkai galėtų savarankiškai sumažinti pieno gamybą, gaudami už tai kompensacijas. Pieno gamybos reguliacinis mechanizmas būtų lankstus ir pradėtų veikti tik tokiu atveju, kai būtų pastebėti pirmieji krizės ženklai.

Finansinė parama ūkiams, kurie sumažintų pieno gamybos apimtis tam tikrą laiką, todėl leistų apsisaugoti ne tik nuo pieno pertekliaus pasekmių, bet ir užtikrinti, kad tokie ūkiai nesubankrutuos. Tokiu atveju pieno būtų pagaminama tiek, kiek įmanoma realizuoti Europos Sąjungoje. Rinkoje vėl pritrūkus pieno dėl gamintojų laikinai sustabdytos gamybos, pieno supirkimo kaina atsistatytų, nes rinkoje susiformuotų pieno paklausa.

Šis reguliacinis modelis panašus į kvotų sistemą, kuri buvo taikyta Europos Sąjungoje 1984 metais, kai bendrijos pieno gamyba smarkiai viršijo paklausą. Įvesta kvotų sistema, kuri buvo panaikinta 2015 metais, padėjo išspręsti struktūrinio pertekliaus problemą. Skirtingai nei kvotų sistema, Europos pieno tarybos inicijuotas reguliavimas lankstus, nes veikia tik krizės metu, ir ūkininkams suteikia kompensacijas už savanoriškai susimažintą pieno gamybą.

Jei Europos Komisija šį instrumentą aktyvuotų, jis galėtų padėti didinti konkurenciją pienininkystės sektoriuje, nes įpareigotų atsižvelgti į rinkos poreikius ir tendencijas artėjant krizei. Europos pieno tarybos suformuluotas reguliavimas būtų taikomas visoje bendrijoje, nepriklausomai nuo šalių nacionalinių įstatymų.

Iš PVM lengvatos maisto produktams išloštų pieno sektorius ir Lietuvos žmonės

Smarkiai brangus maisto produktams, kurie šių metų kovo mėnesį kainuoja net 28 proc. daugiau nei pernai tą patį mėnesį, žmonės vis sudėtingiau įperka maistą. Mažėjant gyventojų perkamajai galiai, nukenčia šalies ūkininkai, kurių pagamintos produkcijos kaina ir vartojimas krenta.

Lengvatinio PVM tarifo įvedimas maisto, taip pat ir pieno, produktams leistų atpiginti maistą žmonėms ir skatinti šalies žemės ūkio bei pieno produktų vartojimą. Remiantis Oficialios statistikos portalo duomenimis, šių metų kovą pienas ir jo produktai bei sūris su kiaušiniais buvo pabrangę net 29,6 proc. lyginant su pernai metų kovu. Ar gali šalies gyventojai išgalėti pirkti pieno produktus, kai pastarieji taip pabrango?

Smarkiai didėjant maisto kainoms Lietuvoje, minimalus mėnesio atlyginimas (MMA) „prieš mokesčius“ tesiekia 840 eurus, o neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) lyginant su pernai metais paaugo tik 85 eurais ir sudarė 625 eurus. Lyg to būtų maža, šalies gyventojų perkamąją galią itin sumažino smarkiai išaugusios būsto paskolų palūkanų normos.

Kaimyninėje Lenkijoje taikomas nulinis pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas maisto produktams. Anksčiau Lenkija turėjo lengvatinį 5 proc. PVM tarifą tokiems produktams kaip mėsa, daržovės, vaisiai, košės ir kūdikių maistas. Šiuo metu Lietuvoje galioja 21 proc. PVM tarifas maistui, kuris nugula ant tų pačių žmonių pečių, kurie šiandien turi mokėti už gerokai pabrangusius maisto produktus. Kodėl taikyti lengvatinį tarifą maisto produktams Lietuvos Vyriausybė nesutinka, kai tokia priemonė galėtų ne tik atpiginti maistą žmonėms, bet ir didintų šalies ūkiuose užaugintų maisto produktų vartojimą, tokių kaip pienas ar varškė?

Dabartinės pieno krizės ar ateities pieno krizių suvaldymo klausimus būtina spręsti tarptautiniu lygmeniu, jei siekiame, kad pieno sektorius turėtų ateitį ir būtų organizuojamas, diegiant pranašiausius mechanizmus, kurie padėtų apsaugoti ūkininkus. Bronis Ropė ketina imtis Lietuvos pieno gamintojams būtinų žingsnių ir kelti reikiamus klausimus EP žemės ūkio ir kaimo plėtros komitete, kad Lietuvoje prasidėjusi ir jau visą Europą apimanti krizė būtų sustabdyta.

Komentuojame šią naujieną:

Jūsų komentaras

Jūsų vardas:


Jūsų kontaktai:


Fotorebuso atsakymas:


rebusas
Jūsų komentaro tekstas:Daugiau naujų naujienų
       2023-06-08 17:07:36

Krūtų implantai netrukdo nei sportuoti, nei žindyti krūtimi?

Svajojate padidinti ar padailinti krūtinę implantais, bet vis nesiryžtate? Gali būti, kad to priežastis – interneto platybėse sklandantys mitai. Tiesa, nebūtinai pagrįsti.
       2023-06-08 16:56:27

Vasarą – basomis? Gydytoja perspėja apie negydomo pėdų grybelio pasekmes

Pėdų grybelis – viena iš labiausiai paplitusių grybelinių infekcijų, kadangi dėl drėgnos ir vėsios pėdos aplinkos, ypač tarpupirščiuose, sukuriama optimali terpė grybeliams daugintis.
       2023-06-08 13:27:08

Savivaldybėse paspirtukams gali būti draudžiama važiuoti šaligatviu

Ketvirtadienį Seimas pritarė Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimams, kuriais numatomi nauji reikalavimai paspirtukams, tarp kurių galimas draudimas važiuoti šaligatviu.
       2023-06-07 15:44:40

5 klaidos grilinant, kurios gali pakenkti sveikatai

Gegužės 7-oji – Pasaulinė maisto saugos diena. Kasdien per 1,5 mln. žmonių pasaulyje suserga dėl to, kad suvalgo nesaugaus maisto. Šis klausimas tampa itin aktualiu Lietuvoje vasarą, kai šylant orams lengva pamiršti tinkamai pasirūpinti greitai gendančiais produktais.
       2023-06-07 11:28:49

Laivus projektuojanti inžinierė: profesijos pasirinkimą lemia gebėjimai

Nors XXI amžius dažnai vadinamas lygių galimybių amžiumi, tačiau vyrų ir moterų galimybėms vienodėjant, požiūris į profesijas kaip vyriškas arba moteriškas beveik nesikeičia.
       2023-06-06 17:14:18

Prasidėjo sausmedžio uogų sezonas: supermaistas, puikiai tinkantis virtuvėje

Prasidėjo šviežių lietuviškų uogų – ne tik populiariųjų braškių, šilauogių ir aviečių, bet ir lietuviams dar gana neįprastų sausmedžio uogų – sezonas. Didelė dalis tautiečių vis dar nėra ragavę šių uogų ir nė nenumano, kad jos auginamos Lietuvoje.
       2023-06-06 17:05:42

Kaip apsaugoti senjorus nuo sukčių internete: vien pokalbio neužtenka

Vyresni nei 60 m. nuo kibernetinių atakų nukentėję žmonės per metus patyrė 966 mln. dolerių nuostolių, kai tuo tarpu nukentėjusieji iki 20 m. – 71 mln., skelbta 2020 m. JAV Federalinio tyrimų biuro internetinių nusikaltimų ataskaitoje.
       2023-06-05 12:49:37

Vasaros topas – ant žarijų kepti kiaulienos kepsniai: patiks visai šeimai

Kiauliena, kaip ir vištiena, išlieka mėgstamiausios lietuvių mėsos rūšys, o atėjus grilinimo sezonui, gardžius kiaulienos nugarinės kepsnelius pasiruoš ir išsikeps net virtuvės naujokai.
       2023-06-05 12:36:18

Ką daryti atėjus laikui atsinaujinti „Mobile-ID“: patarimas – geriau nedelsti

Mobiliojo ryšio operatorius „Tele2” savo klientus apie besibaigiančius „Mobile-ID“ sertifikatus informuoja SMS žinute. Taip vartotojai žino, kad netrukus šią paslaugą reiks atnaujinti.
       2023-06-04 10:42:31

Išvykų sezonas atidarytas: išmanūs aksesuarai, be kurių kelionėse neišsiversite

Dabar susikurti komfortišką aplinką gamtoje paprasta – gerą nuotaiką užtikrinti padeda muzika, sklindanti iš kolonėlių, telefonus galima įkrauti su išorinėmis baterijomis, o su nešiojamaisiais modemais internetas veiks net tolimiausiuose kampeliuose.
       2023-05-30 16:06:53

Kelionė su augintiniu – kaip užtikrinti jo saugumą ir komfortą?

Prasidėjus šiltajam sezonui, augintinius turintys žmonės leidžiasi į savaitgalio ar atostogų keliones su keturkojais draugais. Kad ši patirtis būtų maloni ir džiuginanti, tokią kelionę reikia kruopščiai suplanuoti – gyvūnas turi jaustis komfortiškai ir būti saugus.
       2023-05-29 16:48:43

Alpių virtuvės paslaptys: užkandžiai ir kruopščiai saugomas desertas

Nors Alpės labiau įsivaizduojamos kaip žiemos atostogų kurortas, net ir vasarą šis kraštas turi, ką pasiūlyti: žaliuojančius slėnius, atgaivinančius ežerus ir, žinoma, įspūdingas kalnų panoramas.
       2023-05-29 16:42:28

Kodėl nusilpsta santykis su tėvu ir kaip jį atkurti suaugus?

Psichologiniuose tyrimuose vis dažniau pabrėžiama tėvo ir vaiko santykio svarba skirtingoms gyvenimo sritims. Deja, ne visiems pasiseka tą santykį sukurti, užauginti ir išlaikyti vaikui jau suaugus.
       2023-05-29 16:37:47

Ko Lietuvos vaikus gali išmokyti unguriai?

Viena gegužės diena mažiesiems Žaslių miestelio gyventojams buvo itin įsimintina. Vaikai iš vietos pagrindinės mokyklos ir lopšelio-darželio „Žaliasis klevelis“ auklėtiniai gavo progą su Žuvininkystės tarnybos specialistais į Neries upę išleisti tūkstančius europinių ungurių jauniklių.
       2023-05-29 16:29:11

Sugalvojau įsigyti oro kondicionierių: ar nepavėlavau ir ar kas jį sumontuos?

Lietuviški sezonai keičiasi gana greitai: atrodytų, dar vakar buvo šalnos, o jau šiandien saulė kaitina taip, kad namie – tikra pirtis. Specialistai pastebi, kad daugelis apie namų vėsinimą susimąsto tik tada, kai ima kamuoti kaitra, bet tokiu atveju dažnai jau būna per vėlu.
       2023-05-27 12:30:47

Saugią kaimynystę užtikrina ne tik namų spyna: kaip apsisaugoti išmaniai

Dabar saugumą namuose ir kaimynystėje gali padėti užtikrinti išmanios priemonės – specialios aplikacijos gali padėti suburti kaimynų bendruomenę, o namų kameros užtikrina jūsų ramybę net ir tada, kai nesate namuose.
       2023-05-25 16:39:44

Specialistų rekomendacijos: kaip išsirinkti tinkamiausią dviratį?

Artėjant vasarai, keliones automobiliu verta pakeisti į važiavimą dviračiu. Taip galima ne tik pagerinti fizinę formą, bet ir atsipalaiduoti, pasigrožėti gamta.
       2023-05-25 16:37:32

„Nokia“ viceprezidentė M. Mentula: 5G monetizavimo galimybes mato mūsų šalyje

Nors Lietuvoje 5G ryšys, lyginant su kitomis Europos valstybėmis, pradėtas diegti kiek vėliau, šalyje jau matomi pirmieji šios technologijos privalumai. Pradedant nuo lengvesnės individualių vartotojų kasdienybės iki įmonių modernizavimo.
       2023-05-19 16:08:18

Hipertenzija: beveik pusė gyventojų nežino turintys kraujospūdžio problemų

Hipertenzija, arba aukštas kraujospūdis, ekspertų laikoma paslėpta sveikatos krize, su kuria susiduria milijonai žmonių visame pasaulyje.
       2023-05-19 15:53:34

Eurolyga Kaune: galingiausias Wi-Fi ir visą parą budintys „Telia“ inžinieriai

Nuo penktadienio iki sekmadienio Kaune vyksiančiame Eurolygos finalo ketverto turnyre greičiu žavės ne tik žaidėjų atakos, bet ir internetas – „Telia“ viso renginio metu užtikrins 1 Gb/s spartos Wi-Fi ryšį.
       2023-05-19 12:14:09

Darbuotojų įvairovė – kokią naudą tai neša įmonėms?

Integracinė kultūra organizacijoje, kai skirtingos patirtys bei idėjos, kaip ir individualūs darbuotojų gebėjimai, yra priimami ir vertinami, yra raktas į verslo sėkmę,  sako didžiausią automatinių degalinių tinklą šalyje valdančios įmonės „Neste Lietuva“ vadovė Julija Matisonė.
       2023-05-19 12:11:34

Jūsų smegenys yra galingas kompiuteris: kas padeda joms geriau veikti

Žmogaus smegenys informaciją apdoroja daugiau nei 3000 GHz greičiu, kuris prilyginamas galingiausiam kompiuteriui, rodo „Winstono“ medicinos centro duomenys. Smegenims reikalingos nuolatinės žinios – tokiu būdu jos išlieka aktyvios ir greičiau priima sprendimus.
       2023-05-19 11:15:17

Ruošiatės vasarą dirbti iš šiltų kraštų? Galite netekti svarbių duomenų

Atšilus orams ir prasidedant atostogų sezonui, atsiranda vis daugiau pagundų pasiėmus kompiuterį pabėgti iš miesto. Nors darbas ne biure, o namuose, bet kurioje Lietuvos vietoje ar net užsienyje jau seniai tapo įprasta praktika, nuotolinis darbas, kartu su visais privalumais, turi ir nemažai rizikų.
       2023-05-19 10:20:52

Lietuvos oro uostai tapo dar draugiškesni augintiniams: kaip pasiruošti

Kelionė su savo augintiniu – gerokai smagesnė, kai oro uoste pasirūpinta, kad ir nedideliais, tačiau svarbiais jiems skirtais patogumais.
       2023-05-19 08:53:04

Gydytoja apie grožio injekcijas: svarbus ne tik saikas, bet ir atlikimo technika

Besidžiaugiantys jaunatviška ir spindinčia oda, greičiausiai dėkoja arba genetikai, arba gydytojui. Hialurono rūgšties užpildų injekcijos – efektyvus, greitas ir ilgalaikis būdas lyginti raukšles, atkurti įdubusius paakius ir dėl amžiaus ar kitų aplinkybių prarastas veido formas.
       2023-05-18 16:08:10

Išmani apsauga: ekspertas pataria, kaip užtikrinti namų prietaisų saugumą

Statistikos bendrovės „Statista“ atliktas tyrimas rodo, kad išmaniųjų namų populiarumas nuolat auga. Jei šiuo metu pasaulyje tokių namų ūkių yra 360 mln., tai prognozuojama, kad iki 2027-ųjų šis skaičius kone padvigubės ir pasieks 672 mln.
       2023-05-18 11:56:35

Kodėl smidrus naudinga valgyti ne tik sportuojantiems ir gurmanams?

Artėjanti vasara skatina grįžti prie sau duotų naujametinių pažadų daugiau sportuoti ir sveikiau maitintis. Parduotuvių lentynose daržovių asortimentą vis gausiau papildo pirkėjų jau pamėgti smidrai, tačiau ne visi žino, kodėl ir kaip juos valgyti.
       2023-05-17 19:41:10

Kodėl Lietuvoje vis dar keistai žiūrima į apsinuoginusias moteris scenoje?

Toma Vaškevičiūtė: „Kodėl Lietuvoje vis dar keistai žiūrima į apsinuoginusias moteris scenoje?“ „Nebūdama manekenės figūros scenoje įkvepiu daugybę žmonių. Kabaretas moko mane ne tik priimti gyvenimą su visomis jo spalvomis, išlaisvinti savo moteriškumą, bet ir įkvepia tuo dalintis su kitomis Lietuvos moterimis.
       2023-05-17 19:04:02

RRT pirmininkė: dalis mūsų visuomenės tebegyvena skaitmeniniame skurde

Gegužės 17-ąją visame pasaulyje minima Informacinės visuomenės diena. Tačiau dalis Lietuvos visuomenės narių tebegyvena skaitmeniniame skurde: neturi ryšio, įgūdžių, jaučiasi nesaugūs, nepasitiki el. ryšių paslaugomis, sako Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) pirmininkė Jūratė Šovienė.
       2023-05-17 19:01:56

4 technologijos, kurios mūsų kasdienybę pakeis jau artimiausiais metais

Kasmet gegužės 17 d. švenčiama Tarptautinė telekomunikacijų diena yra gera proga susimąstyti, kaip smarkiai pažengė mūsų pasaulis.
* Skelbiamos įvairių šaltinių naujienos, todėl už jas neatsakome. Kai kurie teiginiai gali nesutapti su www.tvnaujienos.lt nuomone. Neatsakome už vartotojų komentarus.